Teknikimik Ilinniarfik KTI lærlinge præsenterer Sisimiut folkeskoleelever og byens borgere for deres faglærte uddannelser den 31.10.2023

Uddannelseskaravanen 2023 er i fuldt sving, og KTI lærlinge landet over har selv præsenteret deres faglærte uddannelser for folkeskole- & gymnasieelever og byernes borgere i henholdsvis Ilulissat, Aasiaat og nu i Sisimiut.

Mange lærlinge har aldrig prøvet at præsentere før, og føler generthed ved at skulle gøre det. Men efter blot få minutters samtaler med ivrige og opsøgende elever er alt glemt – og mange gode energiske udvekslinger om uddannelse og arbejde for grønlandske håndværkere finder sted. 

Vigtigheden af at lære at give en god, personlig præsentation 

At være god til at præsentere for andre er en færdighed, der kan bruges med stor fordel i den virkelige verden. F.eks. til fremtidige jobsamtaler eller samtaler på arbejdspladsen med svende og projektledere eller ledelsen om ens arbejde/arbejdsområde.

Personlig præsentation giver vigtig erfaring om hvordan man kommunikerer information, både lette og komplekse ting.

Lærlinge der præsenterer lærer hurtigt at enkle og interessante fortællemåder holde besøgende elever og borgere engageret. Og at præsentere med glæde og energi er meget tiltrækkende for publikum af alle aldre.

Det udvikler selvtilllid og stolthed over arbejdet for KTI lærlinge, når de får tak for gode præsentationer, og føler at andre finder deres uddannelse interessant eller vigtig for samfundet.

Qujanaq til Brøndum Grønland A/S Sisimiut for lån af VVS lærling John Dahl & stor qujanaq til John

Qujanaq til KTI Bygge- Anlæg for lån af Nick Andersen, tømrerlærling, og Kristen Egede, tømrerlærling & stor qujanaq itl Nick & Kristen

Maskinmesterskolen Sisimiut præsenterer maskinmesteruddannelsen for Sisimiut

I samarbejde med Teknikimik Ilinniarfik KTI har Maskinmesterskolen København åbnet en Maskinmesterskolen Sisimiut afdeling på Grønland. Maskinmesteruddannelsen startede de første 2 hold i august 2022 (M1/M4). Sisimiut afdelingen indeholder Værkstedskoledelen (M1-M3) og undervisning af det teoretiske forløb (M4-M5).

M1 maskinmesterstuderende deltog i Uddannelseskaravanen i Sisimiut hvor de fortalte om deres Værkstedskolen opgaver. De berettede også om, hvad man kan komme til at arbejde med som maskinmester hvor drift og vedligehold af tekniske anlæg er en stor del af arbejdet. Der arbejdes meget med omstilling til grøn energi i Grønland - så en maskinmester har gode muligheder for at blive en af fremtidens grønne ledere.