KTI Bygge- Anlægsskolen lærlinge i Ilulissat besøger Atuarfik Jørgen Brønlund, Aturafik Mathias Storch og Majoriaq Ilulissat FA

Størstedelen af folkeskolernes afgangselever har ikke dannet sig tanker om videre uddannelse eller arbejdsfremtid. Ikke nødvendigvis fordi tanken er uvelkommen, men fordi adgang til diskussion om uddannelsesforslag er begrænsede. Især faglærte uddannelser beskrevet af aldersgrupper tæt på deres egen.

Håndværkerarbejdernes hjørnesten: det faglige, det personlige og det sociale 

Ingen kan fortælle bedre om faglærte uddannelser end virksomhedernes lærlinge. De kan på nærværende og nutidig vis beskrive, hvordan de udvikles fagligt under skoleophold, i  mestrenes værksteder og gennem virksomhedens arbejdsprojekter. Håndværk er teamarbejde. En lærling kan levende fortælle om arbejdsfælleskabet, som er del af alle håndværksuddannelser. Lærlinge kan fortælle om uddannelsesforløb, som udvikler dem både personligt og socialt. De kan beskrive, hvad det vil sige at have- og tage ansvar for  arbejdsopgaver. 

KTI praktikanter fortæller om faglærte maler- tømrer- og VVS-uddannelser 

Onsdag den 3. april besøgte KTI Bygge- og Anlægskolens lærlinge 10. klasseelever hos Atuarfik Jørgen Brønlund og den 4. april Atuarfik Mathias Storch. Eleverne hørte om  KTI erhvervsuddannelser af oplagte og informationsfyldte KTI lærlinge + 1 nylig faglært videreuddannet.

Tak for støtte af "Mød en KTI lærling" initiativ

Tak til Atuarfik Jørgen Brønlund for møde med 2 oplagte 10. klasser. Tak til Laila Hammeken, skolevejleder samt klasselærerne Lene Iversen og Jan Maqe Christensen.

Tak til Atuarfik Mathias Storch  for mødet med deres 10. klasse. Tak til Aggo Rosing Olsen, skolevejleder og klasselærer Jørgine Karlsen.

Tak til Centerleder Claus JochimsenMajoriaq Ilulissat for hjælp med World of Greenland bus til Ilulissat virksomhedsbesøg. Tak til Johan Jensen for at være den perfekte buschauffør for folkeskoleeleverne. Tak for mødet med Majoriaq FA elever, og tak til Jørgine Karlsen, Majoriaq underviser. 

Det var en fornøjelse at fortælle om faglærte uddannelser for 10. klasser hvor alle elever brugte tiden til aktivt at lytte og deltage. Ingen brug af mobiler, imponerende!

KTI lærlinge fortæller om KTI skoleforløb

Folkeskolebesøgene i Ilulissat havde samme program: KTI lærlinge fremlægning af faglærte uddannelser fra 08:00-09:30. KTI's lærlinge præsenterede sig, og fortalte hvad der fik dem til at begynde deres uddannelse, hvad man skal være god til (f.eks. kommunikation, matematik), hvordan det er at bo på kollegieværelse, hvad man får i SU, håndværkets fag de undervises i under skoleforløb, KTI skole arbejdsopgaver osv.

10. klasse eleverne stillede derefter spørgsmål om skoleforløb, eller andre ting de ønskede at vide. Der var mange spørgsmål til hver KTI lærling.

KTI lærlinge fortæller om deres praktikpladser

Efter gennemgang af KTI Bygge- Anlæg skoleforløb hørte folkeskoleelever om hvordan det er at være i praktik hos en virksomhed. Eleverne fik fortalt om lærlinge arbejdsopgaver og projekter, hvad deres mestre forventer af dem: møde til tiden, altid spørge når man er usikker på en opgave, udføre sit bedste stykke arbejde. Eleverne hørte om kollegieliv (hvis man ikke bor privat), og fik gode råd om hvordan man klarer sig, og meget mere.

KTI's lærlinge fortalte om arbejdet de brænder for, og hvilke fremtidsmuligheder deres faglærte uddannelse giver dem (god løn og gode muligheder for at blive selvstændig). KTI’s lærlinge beskrev deres drømme og ønsker når de får deres svendebrev i hånden. Der var rigtig mange spørgsmål om virksomhedspraktik.

Bonus ”Mød en KTI lærling” deltagere (tilføjet efter programplanlægning): 1 faglært elinstallatør og 1 KTI malerlærling   

Stor tak til Tuperna Heinrich for fremlægning af elektriker/elinstallatør uddannelser (og tak til VVS A/S ved Erik Bak, el-ansvarlig). Tuperna fortalte inspirerende om sine 2 faglærte uddannelser, begge typiske mandearbejder der kun tæller en håndfuld kvindelige udlærte. Tuperna blev faglært elektriker hos KTI Jern- og Metalskolen i 2009. Derefter videreuddannet (Danmark, 2016-2018) som elinstallatør med praktikplads hos VVS A/S Tuperna's arbejdsområder (industrien og ejendomme): planlægge, lede og udføre installationsarbejde for større tekniske opgaver. Det var meget opløftende for 10. klasse folkeskoleelever at møde en kvindelig faglært, der ovenikøbet bryder normen for  faglærte uddannelsesmuligheder.

Tak til Esthannguaq Kruse, nystartet KTI malerlærling hos Jenses Malerforretning. Esthannguaq begyndte sin virksomhedspraktik hos malermester Niels Bro samme uge som KTI Bygge- Anlægsskolen besøgte Ilulissats folkeskoler.

Tuperna Heinrich i fuld gang med at løse et akut PISIFFIK Ilulissat køledisk problem

KTI Bygge- Anlæg lærlinge SPEEDDATER med Atuarfik Mathias Storch og Majoriaq FA

KTI Bygge- Anlæg Uddannelseschef John Plambek har længe ønsket at teste SPEEDDATING med et faglært håndværk som informationsmodul for faglærte uddannelser. KTI afprøvede ”Speed dating med en KTI lærling” med 10. klasse folkeskoleelever hos Mathias Storch og Majoriaq FA elever.

Klasserne deltes op i grupper med 3-4 elever. Hver KTI lærling SPEEDDATEDE 4 minutter ved hvert bord i lokalet. Tiden måltes med online stopur, og bordskift meddeltes efter hver runde. Folkeskoleelever fik på afslappet og hyggelig vis mulighed for at udspørge KTI lærlinge om faglærte uddannelser og lærlingepraktik. 

SPEEDDATING med en KTI lærling var en succes, og yderst effektiv til at engagere folkeskoleeleverne. Der blev stillet mange spørgsmål til KTI's lærlinge om deres uddannelser. Spørgsmål der kom frem i et nyt forum, hvor eleverne skulle være aktive på en meget personlig måde. Det gik livligt til, med udtryk fra dyb interesse til store smil. 

Atuarfik Mathias Storch og Atuarfik Jørgen Brønlund 10. klasser besøger 3 Ilulissat virksomheder

"Mød en KTI Lærling" omfattede besøg af 3 KTI lærlingevirksomheder: Sannassisoq ApS, VVS A/S og Jenses Malerforretning. Besøgene varede 20-30 minutter. Den 3. april to 10. klasser fra Atuarfik Jørgen Brønlund og den 4. april Atuarfik Mathias Storch. Virksomhederne bød velkommen, og eleverne fik rundtur på arbejdspladserne. Her hørte de om fagenes arbejdsområder, så på produkter, og fik kigget på virksomhedernes lagre, værktøj og maskiner.

Besøg af llulissat virksomheder gav folkeskoleeleverne ny energi og mange nye og gode arbejdsindtryk.

KTI takker virksomhederne for støtte af "Folkeskolebesøg af en KTI lærling"         

VVS A/S: Palle Lauritsen, Jesper Bredal & Erik Bak                                   

Jenses Malerforretning: Niels Erik Bro

Sannassisoq ApS: Knud Nuka Andersen


Lidt om KTI’s lærlinge, og deres vej til en faglært uddannelse

Folkeskoleelever kan ansøge om en KTI erhvervsuddannelse med bestået folkeskoleeksamen og et gennemsnit på 6 i matematik, fysik, grønlandsk, engelsk & dansk. 

KTI’s lærlinge startede ikke deres uddannelser efter 10. klasse, og er alle et godt bevis på, at man kan blive faglært selv flere år efter endt folkeskole eller gymnasium.

KTI lærling: faglært tømrer hos Sannassisoq ApS, Ilulissat og ejer Knud Nuka AndersenGabriel Larsen, 1. års studerende

Gabriel Larsen har været tømrerarbejdsmand siden 2013, og elsker at arbejde med tømrerprojekter. Der er tømrere i Gabriels familie, bl.a. hans onkel. Først i 2018 bestemte Gabriel sig til at tage en faglært KTI uddannelse. Det har han ikke fortrudt. Hans første opgave som tømrerlærling hos Sannassisoq ApS: at bygge Nick Nielsens smukke nye træhus med start af fundament i juli 2018. Gabriel foretog sidste ”fintuning” på husets verandagelændere under Ilulissat besøget.

Gabriel Larsen afleverer arbejdsopgave (nyt hus) og restaurerer hus med Sannassisoq ApS lærlinge Josef Broberg og Isak Jeremiassen

KTI lærling: faglært maler hos Jenses Malerforretning og ejer Niels Erik Bro: Aannguaq Reimer, 2. års studerende

Et stigende antal grønlandske kvinder uddannes som faglærte malere. Aannguaq Reimer er malerlærling på 2. år hos Jenses Malerforretning, Illulissat. Siden 2007 har Aannguaq vidst, at hun brændende ønskede at blive faglært maler. Hun begyndte uddannelsen og fik en lærerplads, men der opstod problemer. Så Aannguaq stoppede sine studier, blev mor og passede barn og familie. Men ønsket om at blive faglært maler forblev stort. I 2017 begyndte Aannguaq igen maleruddannelsen med lærlingeplads hos Jenses Malerforretning. En beslutning både lærling og mester er meget glade for. Hun har malet på et af Grønlands største bygningsmalerprojekter:  BRUGSEN i Ilulissat. Fremtiden som faglært maler giver arbejdsfrihed som lønnet maler eller selvstændig erhvervsdrivende. Antallet af selvstændige kvindelige malermestre er stigende i Grønland.

KTI lærling: Faglært VVS-energimontør hos VVS A/S, Ilulissat, VVS ansvarlig Jesper Bredal: Hans Otto Petersen, 3. års studerende

Hans Otto var 14 år da han rejste fra Ilulissat med mor og stedfar for at bo i Landskrona, Sverige. Han lærte hurtigt svensk, og fortsatte efter folkeskolen i gymnasiet og blev student. Derefter blev han produktionsmontør på en fabrik, og sammensatte mekanismer til biler (4-motion til firhjulstræk). Et præcisionsarbejde med hænderne med et skarpt øje for detaljer og funktioner. Hans Otto længtes efter Grønland, og efter 26 år i Sverige kom han tilbage til Ilulissat. På 4. dagen fik Hans Otto kik på en annonce “VVS montør søges”. Resten er historie, som man siger.

Et tilfældigt jobopslag bliver til en faglært VVS uddannelse. Men VVS arbejdsområder er Hans Otto's speciale: arbejde præcist, arbejde med mekanik, små skruer og bolte, og sammenkobling af mange, vigtige elementer. Med svendebrev i 2020, og et faglært arbejde i stærk udvikling, hvad mon næst dumper i Hans Otto's turban?