Det var en festlig dag den 22. september da Råstofskolen holdt rejsegilde for den nye Koldhal på skolens øvelsesområde. Koldhallen er en bygning som benyttes til opbevaring af maskiner og værktøj. En koldhal er vigtig, når der arbejdes under strenge vinter- og vejrforhold som i Grønland.

Skolens maskiner kan nu køres ind efter endt undervisning, og stå beskyttet til næste skoledag. Kulden og sneen i det fri bevirker tit, at det tager lang tid at varme en motor op. Hvilket kan forsinke eller umuliggøre undervisning og brug af maskinerne. Maskinernes levetid forlænges også ved bedre opbevaring.

Koldhallen har været del af KTI’s planer for kapacitetsudvidelse i flere år, og har taget en rum tid at bygge. Selve byggeprojektet startede i efteråret 2015 med sprængning af mange kvadratmeter klippe, der hvor hallens fundament nu er placeret. Idag, 2 år senere, står bygningen komplet med tag, gulv og vægge.

Råstofskolen er taknemmelig for sin nye koldhal og den indirekte støtte af regelmæssige undervisningsforhold for elever og kursister.

Et rejsegildes betydning? I Skandinavien stammer rejsegilder tilbage fra det 8. århundrede. Festen symboliser at man bringer liv til den nye bygning, og viser respekt for det udførte arbejde. Man har kommet træer, kranse og flag på toppen af bygningen under rejsegilder. Det siges at det første rejsegilde afholdtes 2700 år før Kristi fødsel i Ægypten. Her lagde slaver planter på toppen af den nye pyramide, til ære for slaver der var kommet til skade under arbejdet.

RÅSTOFSKOLENS KOLDHAL fra A-Z