Teknikimik Ilinniarfik KTI invier den 14. april ny uddannelseshal i Sisimiut til start af nye korte uddannelser august 2021

KTI's nye uddannelseshal skal blandt andet rumme undervisning af 4 nye arktiske modulopbyggede korte uddannelser for grønlandske folkeskoleelever som har - eller får  - deres 10. klasse afgangsbevis her i 2021.

Den grønlandske arbejdskrafts færdigheder spiller en central rolle under opførelse af byggeprojekter - både hvad kvalitet og tidsmæssig aflevering angår. 

De tilbudte nye KTI uddannelser er godt nyt for Grønlands byggeindustri, som har stor og akut mangel på arbejdskraft med egnede færdigheder.     

Departement for Uddannelse, Kultur & Kirke deltog i KTI åbningsfestligheder: Kaj L. Heilmann & Panninnguaq Petersen

Inviteret til KTI åbningsfestligheder var Departementet for Uddannelse, Kultur & Kirke, BJ Enterprise A/S som stod for hallens konstruktion og udførelse samt arkitekten bag bygningen, Masanti A/S. Derudover deltog byens mange virksomhedsledere og lederstaben hos KTI. 

Dagen festligheder blev åbnet med taler af Jokum Møller, Forstander, Teknikimik Ilinniarfik KTI og Kaj Heilmann, faglig leder, Departement for Uddannelse, Kultur & Kirke.

Det var en opstemt forsamling som tog del i hallens åbning og et skridt hen mod opgradering af den grønlandske byggeindustris kompetencebehov.

I hallen stod opstillet en samling af udstyret som skal bruges til de nye korte uddannelser og store plakater fortalte om de korte uddannelsers indhold.


KTI korte uddannelser

Den overordnede betegnelse for KTI's korte uddannelser er "KTI Arktisk Bygningsarbejder". Titlen omfatter ialt 4 specialiseringer indenfor byggeindustrien.

⃝     Forskalling

⃝     Nedrivning

⃝     Tagdækning

⃝     Fliser & Vådrum

Uddannelserne er af 2 års varighed, og veksler mellem 1.5 års virksomhedspraktik og 2 skoleophold på ialt ½ år.

Efter endt praktik og skoleophold har eleven 2 ugers fagprøve, hvor man efter bestået eksamen modtager fagbrev. Fagbrevet med de nyerhvervede bygningsarbejder-kompetencer giver gode muligheder for beskæftigelse indenfor bygge- anlæg. 

Virksomheder kan deltage i kurser under de korte uddannelsers moduler

Under de første 2 år af de korte uddannelser kan virksomhedernes medarbejdere deltage som kursister på de enkelte moduler (når plads haves). Et eksempel på kursus kan være stilladsarbejde.

Videreuddannelse med KTI korte uddannelser fagbrev 

Med fagbrev i hånden efter 2 års skolegang kan man vælge en fuld faglig erhvervsuddannelse med afsluttende svendeprøve. Dette kræver yderligere 2 års skolegang og praktik efter individuel vurdering af ansøgerens realkompetencer, arbejdserfaring og beståede KTI kurser.