37 Nye Elever Starter Grundforløb for  Tømreruddannelse hos KTI Bygge Anlæg, Sisimiut

Torsdag den 21 oktober 2021 gav John Plambek, Uddannelseschef for KTI Bygge Anlæg startskuddet for tømrerfagets Grundforløb, og et nyt hold af 37 håbefulde og energiske nye elever. Sammen med KTI Bygge Anlæg Faglærer for tømrerfaget, Steen Street, gik eleverne derefter igang med Grundforløbets første opgave: at lære udførelse af tømrerkonstruktioner.

Hvilke personlige egenskaber er vigtige for en tømreruddannelse?

Mange vælger tømreruddannelsen fordi de har et godt håndelag, og har lyst til at lære at bygge og arbejde med træ og andre byggematerialer. De kan lide udendørs arbejde. 

Tømrereleverne har også tilfælles, at de elsker at se et godt færdigt resultat af deres anstrengelser.

Tømreruddannelsen - Grundforløb

Under Grundforløbet lærer de 37 KTI Bygge Anlæg tømrerelever vigtige brancherelevante områdefag. F.eks. tegningslære hvor de får undervisning i at lave præcise tegninger, som de bruger til at bygge deres konstruktioner med.

Eleverne lærer om gulvbelægning, tømmerkonstruktioner og værktøjs- og maskinlære. De studerer også matematik, som er vigtig i præcis udførelse af mange tømrerkonstruktioner.

Hvad laver en tømrer?

Tømrere lægger gulve, opsætter lofter, tagspær og tagplader. De udfører varmeisolering, opstiller skillevægge af træ og pladematerialer eller monterer brædde- og pladebeklædninger. En tømrer indsætter vinduer, døre og mange slags indendørs inventar. 

Tømrerarbejde omfatter både nybyggeri, tilbygning, ombygning eller restaurering af gamle bygninger.

Tømreruddannelsen: udlært tømrersvend efter 4 år med skole og praktik

Når KTI eleverne om 4 år er færdige med både skolegang og erhvervspraktik tager de alle en svendeprøve. Når de består svendeprøven kan de kalde sig tømrersvend og er nu faglærte tømrere.

Der tilbydes rigtig gode arbejder overalt i Grønland hvor der er stor og akut mangel på faglærte håndværkere. Mange tømrersvende ansættes i små virksomheder, hos store byggeentreprenører, eller vælger at blive selvstændige.

Grundforløb dag 1: KTI Bygge Anlæg konstruktionsarbejde i den nye hal

21. Oktober 2021 Grundforløb Tømreruddannelse. KTI Bygge Anlæg elever i gang med at lære grundlæggende arbejde for tømrerkonstruktioner.