KTI Råstofskolen har besøg af norske erhvervsskoleelever

KTI Råstofskolen har nordiske samarbejdspartnere med tilknytning til råstofudvinding i det nordatlantiske område.

KTI Råstofskolen har løbende haft in situ udveksling af undervisning med Ole Vig Videregående skole.

Undervisningsudveksling: Ole Vig Videregående Skole, Norge, 15. april –  29. april, 2023

Afdelingsleder for Byggeteknik, Transport og logistik, Professionel chauffør, Ragnhild Irene Moe ankom sammen med 6 norske elever. Nathalie Smevik, Iver Halseth, Sander Grongstad, Henrik Fosså, Ola Østby, Bendik Heia.

Besøget giver god mening, da KTI Råstofskolens elever oplever lignende arbejdsforhold i undervisning og under praktik som elever i Stjørdal, Trøndelag Kommune. Her foretages også meget anlægsarbejde i fjeldbelagte områder.                                                                  

Ole Vig Videregående Skole er KTI Råstofskolen’s flerårige partner for certificeret undervisning af bl.a. entreprenørmaskinførere i Grønland. Den gensidige certificeringsordning er oplagt for udveksling af elever og uddannelser.

Norske udvekslingsmål: lære om Grønlands arktiske arbejdsforhold indenfor byggeri & anlæg, arbejdsmåder og metoder, skikke & og traditioner

                                                                                                            Eleverne fra Norge arbejder bl.a. med entreprenørmaskiner, og har i Sisimiut opnået flere køretimer i det arktiske med de enkelte maskiner. De har desuden arbejdet med boring i fjeld og boremaskine. I sidste uge udførte eleverne boringer til en fjeldsprængning på ca. 40 kubikmeter. 

Eleverne har sammen med KTI Råstofskolens minør og faglærer, Nikolaj Møller og faglærer Anguaq Niko Lennert udført bore- og ladeplan for fjeldsprængning.

Sisimiut-besøgets sprængningsopgave udføres 24. april

Borehuller til dynamitladninger blev fyldt med beregnet antal dynamitstænger, ladninger forbundet og tændingsrækkefølgen sikret af både Nikolaj Møller og Anguaq Lennert. Derefter blev fjeldboringsområdet dækket af store gummimåtter for at sikre en kontrolleret sprængning. En vibrationsmåler var placeret ved det modsatliggende fjeldområde for  undersøgelses-notater af sprængningens konsekvenser på lokalområdet.

Stjørdal-elever introduceres til Grønlandske traditioner: bl.a. hundeslædetur i Sisimiut bagland

De norske elever har været på hundeslædetur og deltog i Sisimiut's store foreningsaften hvor et væld af spændende fritidsinteresser blev beskrevet for dem. De er alle glade for deres kollegieophold og forplejning, og ikke mindst for det 2 uger lange anlægsteknik-kursus med deres dygtige, grønlandske undervisere.

Ny viden om arktiske arbejdsmetoder bliver udvekslet mellem Grønland og Norge - støttet af Erasmus+ midler

Afdelingsleder for Ole Vig Videregående Skole Ragnhild Irene Moe & Uddannelseschef for KTI Råstofskolen, Hans Hinrichsen, er begge ovenud tilfredse med besøgets undervisningsresultater. De påtænker at ansøge om Erasmus+ midler, så elever fra KTI Råstofskolen kan komme til Norge senere på året, eller i 2024.