Kongeparret besøger Teknikimik Ilinniarfik KTI - Tech College Greenland, Sisimiut

Den 2. juli modtog Forstander Jokum Møller det danske kongepar med hele deres følge på KTI-skolen i Sisimiut. Institutionens ansatte var med til velkomsten, og havde mulighed for at overvære Jokum's fremlæggelse af skolens afdelinger, samarbejder og mange mulige erhvervsuddannelser.

Derefter modtag Jokum spørgsmål fra Kongeparret, og introducerede  dernæst 3 udvalgte KTI elever til at fortælle om deres valgte fremtidsuddannelser. 

  1. Kvindelig KTI E-GUX elev som besvarede spørgsmål via online samtale fra Uummannaq – og viste en meget smuk udsigt fra bygden fra sin åbne bagdør. 
  2. Kvindelig DTU studerende der beskrev sin DTU  fiskeriteknologiuddannelse. Hun modtog mange spørgsmål fra Dronning Mary.
  3. Sluttelig præsenteredes MSK maskinmesterstuderende Aalut Lennert. Han er netop blevet færdig med M4 /4. semester) i Sisimiut. Han fortalte om hvordan det er at studere til maskinmester i Sisimiut. 

Aalut besvarede spørgsmål fra Kongen. Han afsluttede med sit ønske om, at Grønland en dag overfører hele maskinmesteruddannelsen til landet.

Besøget hos Tech College Greenland varede ca. 1 time. Det gavmilde Kongepar gav mange tilstedeværende mulighed for at tage en selfie - til evigt minde om kongebesøget :-) 

KONGEPARRETS AGENDA I SISIMIUT

Tirsdag den 2. juli

Ankomst til Sisimiut 
Kl. 9.45
Kongeparret ankommer med Kongeskibet Dannebrog til Sisimiut, hvor borgmester Malik Berthelsen og medlemmer af kommunalbestyrelsen modtager Deres Majestæter. Der vil være qajaqopvisning i forbindelse med ankomsten.

Besøg på Sisimiut Museum 
Kl. 10.50
Kongeparret besøger Sisimiut Museum, hvor der vil være oplæg om verdensarvsområdet Aasivissuit-Nipisat.

Verdenshavsområdet blev indskrevet på UNESCO’s Verdensarvsliste i 2018. Området består af de to hovedsites Aasivissuit og Nipisat, som fortæller en historie, der strækker sig over 4.200 år. I Aasivissuit – Nipisat kan man blandt andet møde inuit-vinterhuse, rensdyr-jagtområder og ruiner fra kolonitiden.

Besøg i Hundebyen
Kl. 11.30
Kongen besøger Hundebyen i Sisimiut, hvor Majestæten præsenteres for virksomheden Milak Production. Virksomheden har skabt en bæredygtig, lokal produktion af hundefoder. 

Besøg hos Handicap Center Pissassarfik i Sisimiut
Kl. 11.30 
Dronningen besøger Grønlands nationale handicapcenter Pissassarfik. Pissassarfik tilbyder faglig vejledning, rådgivning og træning i forhold til fysiske, psykiske, tale-sproglige og kognitive handicap.

Præsentation af ATV-spor
Kl. 12.00
Kongen præsenteres for det kommende ATV-spor mellem Sisimiut og Kangerlussuaq af borgmester Malik Berthelsen.  

Reception i Kulturhuset Taseralik
Kl. 13.20
Kongeparret deltager i en reception i Kulturhuset Taseralik i Sisimiut med kommunen som vært. 

Kulturhuset Taseralik, som blev indviet i 2008, rummer blandt andet en teatersal, musikskole, biograf og udstillingsfaciliteter. 

Besøg og rundvisning i Sisimiut 
Kl. 14.10 
Kongeparret vises rundt i Sisimut og vil blandt andet besøge den såkaldte kærlighedssti, der går rundt om byens sø, og få præsenteret byens nye svømmehalsprojekt. Herudover igangsætter Kongen et familieløb, som arrangeres af den lokale langrendsklub. 

Besøg hos KTI Tech College Grønland
Kl. 14.45
Kongeparret besøger KTI Tech College Grønland i Sisimiut og deltager i en rundvisning på skolen. 

Skolen har fokus på uddannelsesmuligheder inden for blandt andet bygge og anlæg, råstoffer, jern og metal samt gymnasial uddannelse.

Herudover samarbejder KTI med Danmarks Tekniske Universitet (DTU) om driften af Center for Arktisk Teknologi, herunder den arktiske ingeniøruddannelse, som er målrettet arbejde under ekstreme, klimatiske forhold.  

Skolen samarbejder desuden med Maskinmesterskolen København (MSK) om driften af maskinmesteruddannelsen. 

Kaffemik i idrætshallen 
Kl. 15.30 
Kongeparret deltager i kaffemik i Sisimiuts idrætshal, hvor der blandt andet vil være opvisning fra byens foreninger. 

Reception på Kongeskibet Dannebrog
Kl. 17.45 
Kongeparret afholder reception på Kongeskibet Dannebrog for indbudte gæster.