Teknikimik Ilinniarfik KTI lærlinge besøger Atuarfik Hans Lynge og Atuarfik Samuel Kleinschmidt i Nuuk

KTI lærlinge fortæller om deres faglærte uddannelser

Grønlands erhvervsuddannelser giver adgang til en solid fremtid, gode arbejder og muligheden for at blive selvstændig. En faglært kan specialisere og videreuddanne sig. 

Alt for få grønlandske folkeskoleelever begynder en uddannelse efter folkeskolen. En stor procentdel består ikke alle sluteksamener. KTI lærlingebesøg hos folkeskoleelever giver dem direkte viden om hvorfor deres skolefag er vigtige at lære. Ny viden om fagenes relevans puster ild i gløden til at fokusere på at lære lektier og bestå eksamen.

KTI’s lærlinge håber at deres beskrivelse af KTI skoleforløb og virksomhedspraktik er med til at gøre en forskel for eleverne ved valg af uddannelse efter folkeskolen. De håber selvfølgelig også, at folkeskoleeleverne overvejer håndværksuddannelser :-) 

Fordele ved KTI lærlinge-introduktion af faglærte håndværk

  • Aldersmæssig god match for en afslappet præsentation af faglige uddannelser og arbejdsområder
  • Ung energi gør håndværksfag cool og spændende at overveje
  • Elever får hands-on og målret beskrivelse om erhvervsuddannelser
  • Elever får håb om en fremtid med gode arbejdsmuligheder
  • Elever hører hvorfor bl.a. matematik, dansk & engelsk er vigtige for videreuddannelse 

Stor tak til Nuuk virksomheder og KTI lærlinge for præsentation af faglærte uddannelser

Stor tak fra KTI til KTI lærlinge for deres præsentationer, og tl virksomhederne for grundig oplærling af KTI lærlinge.

Arktisk Byggeri:  Jes Møller og Karl Kristensen

KTI Tømrerærling Jess Jensen

Brøndum Grønland A/S:  Vagn Frederiksen, Mikael Petersen

KTI Klejnsmedlærling Hans Jørgen Lange

KTI VVS energimontørlærling Helge Larsen 

Malermester Amalie KleemannAmalie Kleemann

KTI Malerlærling Charlotte Kiviok´

KTI Malerlærling Larserak Dalager

Polar El A/S:  Jacob Baadstorp, Jens Kragh Larsen

KTI elektrikerlærling Mike Mieth 

En tak for at være med i KTI lærlingeprofiler

Hj-tek A/S:  Jan R. Petersen 

VVS energimontørlærling Lars Filemonsen                                                   

14. maj 2019 KTI lærlingebesøg hos Atuarfik Hans Lynge, Qinngorput 

Tak til

Skoleinspektør Tom Ostermann-Søholm for møde og snak om KTI lærlingebesøg

Skolerådgiver Stina Nielsen

10.a klasselærer Mikkel Raarup-Petersen, og 10.b klasselærer Nivi Olsen Thomassen

Atuarfik Hans Lynge er en ny moderne skole i en ny og moderne Nuuk bydel. Skolen er nyskabende, og eksperimenterer og udvikler med elevernes fremtid i øje. Indsatsområder omfatter bl.a. temaet "Min plan Min Fremtid".

KTI’s lærlingebesøg passer fint med skolens fokusområde, og KTI praktikanterne fik en god modtagelse af 10. klasse eleverne. Det var første gang lærlingegruppen præsenterede om deres faglige uddannelser. Men bestemt ikke den sidste. 


15. maj 2019 KTI lærlingebesøg hos Atuarfik Samuel Kleinschmidt, Nuuk

Tak til

Malene Kongpetsak, Skoleinspektør

Karoline Petersen, Skolevejleder/10.a Klasselærer

Erina Møller 10.b Klasselærer 

Atuarfik Samuel Kleinschmidt er en skole i udvikling som fokuserer på styrkelse af elevernes faglige niveau, og udvidet elevadgang til fremtidsmuligheder. KTI lærlingebesøg gav eleverne en aktiv mulighed for at drøfte arbejde og fremtidsmuligheder.

"Speed Dating"med KTI lærlinge om faglærte uddannelser

KTI's lærlinge gav alle Nuuk's 10. klasser mulighed for "Speed Dating". Folkeskoleelever fik 5 minutter med hver lærling hvor de kunne spørge om KTI skolegang og virksomhedspraktik. Denne tætte dialog løste op for mange spørgsmål om studier og praktikarbejde. Snakken var livlig, og gav anledning til mange glade miner.

KTI Lærlingeprofiler, Nuuk praktikpladser

Hans-Jørgen Lange – 3. års klejnsmedlærling hos Brøndum Grønland A/S 

Hans-Jørgen er født i Uummanaq hos en familie af tømrere, og har altid ønsket at blive håndværker. I 2015 blev han færdig hos Atuarfik Edvard Kruse. Under et ophold på Ladelund Efterskole fangede faget svejsning Hans Jørgens store interesse, og inspirerede ham til at starte kleinsmeduddannelsen hos KTI Jern- og Metalskolen.

Hans Jørgen er glad for at være lærling hos Brøndum. Arbejdet er varieret og omfatter VVS områder, som han elsker at nørkle med. Han har været med til at flytte et VVS anlæg i Nuussuaq, hvor han lagde alle kobberrørene for radiatorer, vand og varme. Hans-Jørgen tænker konstant på nye løsninger for arbejdet, under pauserne har han svejset en svejsebænk til en plastikrør-svejser og en skruetvinger-hylde. 

Helge Larsen – 2. års VVS energimontør lærling hos Brøndum Grønland A/S 

Helge er født i Maniitsoq og fik afgangsbevis fra Atuarfik Kilaaseeraq i 2016. Han modtog bevis fra Maniitsumi Efterskoli i 2017, og bestemte sig så til at blive faglært VVS energimontør. I februar 2018 skrev Helge lærlingekontrakt med Brøndum Grønland A/S, og kan tage sin svendeprøve i 2022.

Helge arbejder på et nybyggeri med 36 boliger i Qinngorput. Hans projektopgaver omfatter VVS arbejde i 11 badeværelser i 2 bygninger. Her arbejder han lige nu med at forberede vandfordelere til badeværelserne. Pakning/tætning sker med pakgarn og salve, garnet vikles om gevindet med uret, 5-6 gange. Garnet skal helt nede i rillerne på gevindet. Et større arbejde. Tegningforståelse er vigtig for VVS opgaver. Helge sidder med planen over brugsvand (placering af håndvaske,  bruser, vandforløb, etc.).

Mike Mieth - 3. års elektrikerlærling hos Polar El A/S 

Mike imponerer med sine grundige faglærte fremtidsforberedelser!

Mike er født i Narsaq. Han fik eksamen fra Narsap Atuarfia i 2007 og bevis for højere handelseksamen HHX fra Frederikshavn Handelsskole i 2012. Mike ønskede at blive faglært elektriker, og skrev kontrakt med Polar El A/S i 2016. Hos KTI Jern & Metal, Nuuk kan han tage sin svendeprøve i 2020.

Mikes elektrikeropgaver er hovedsagelig ved nybyggeri. ISERIT A/S opfører 126 boliger (3 blokke) på Cedervej/Tuujuk, i Nuuk. Mike udfører arbejde i 2 bygninger med ialt 29 lejligheder. Han hjalp med at installere 4 ventilationsrum "alt hvad der har med ledninger at gøre". Ventilationsrum er bygingens lunger, hjælper med at ånde, og sørger for frisk og sund luft i lejlighederne. 

Mike installerede al kabelføring for føringsrør og føringsveje, displaybokse og styreboks. En ekstra udfordring: alle manualer var på engelsk – det klarede Mike fint.

Mike er færdig som faglært elektriker i 2020, og ønsker at overbygge med "elinstallatør" uddannelsen. Han er allrede meldt til KTI’s e-GSK kursus for matematik B-niveau

Larserak Dalager – 1. års malerlærling hos Malermester Amalie Kleemann ApS

Larserak er født i Aalborg og fik sin folkeskoleeksamen fra Ukaliusaq (USK) Skolen, Nuuk, i 2012. I 2017 gennemførte han grundforløb til faglært bygningsmaler hos Tradium Erhvervsskole i Randers. Larserak vendte efter grundforløb tilbage til Grønland og blev optaget hos KTI Bygge- Anlæg, Sisimiut. Han er i praktik hos Malermester Amalie kleemann, og kan tage sin svendeprøve i 2022.

Larserak arbejder med malersvend John Peter Josefsen, KTI faglært i 1997. Hans arbejde lige nu: udvendig maling af en Selvstyrebygning i Nuuk. Larserak forbereder træværk og vinduesområder for 2 x glatmaling. Larserak planlægger som faglært at uddanne sig 1 ekstra år i Danmark med nye maler- og specialteknikker.

Charlotte Kiviok´ – 3. års malerlærling hos Malermester Amalie Kleemann ApS

Charlotte er født i Qaanaaq og fik folkeskoleeksamen hos Avernasuup Atuarfia. Hun tog Erhvervsintroducerende Uddannelse AEU med diplom fra Piareersarfik Qaanaaq, og var derefter på højskoleophold hos Knud Rasmussen Højskolia, Sisimiut. I 2016 startede Charlotte maleruddannelsen hos KTI Bygge- Anlæg med lærlingekontrakt hos Amalie Kleemann. Hun kan tage sin svendeprøve i 2020. Charlotte's praktik dækker erfaring med maling af træværk og murværk: maling af vægge, loft, døre- og vindueskarme samt spartling og opsætning af tapet. Her arbejder Charlotte med KTI malerlærling Anne Eliassen og indvending maling af Ukaliusoq tandklinik, Nuuk.

Lars Filemonsen 2. år VVS energimontør lærling hos Hj-tek A/S 

Lars er fra Sisimiut med eksamen fra Nuussuup Atuarfia i 2008. Han fik FSA Piareersarfik bevis i 2011 og startede KTI Bygge- Anlæg VVS energimontør uddannelsen i 2014. Hans praktikplads fik desværre problemer, og Lars stoppede. I 2017 blev han arbejdsmand hos Hj-tek A/S, og 10 måneder senere genstartede Lars sin VVS uddannelse. Han kan tage svendeprøve i 2022.

Lars elsker VVS arbejde, og laver praktikopgaver i de nye ISERIT A/S boliger på Ceresvej/Tuujuk. Han oplæres af VVS montør svend Jakob-Ludvig Lyberth der blev udlært hos KTI i 2007. Lars installerer bæringer i bygningens mure for toiletter, (8 i hver opgang). Han forbereder afløb og faldstammesikring, skraber afløbsrør for senere svejsning og skærer rør til ventilation. Senere skal han være med til at lægge gulvvarme i alle badeværelser.