KTI Bygge- Anlæg, KTI Råstofskolen & KTI Jern- og Metal deltager i Uddannelseskaravanen 2019

Hvad er uddannelseskaravanen?

Hvert år afholder Grønland "Uddannelseskaravanen”. Deltagere præsenterer uddannelsesmuligheder, alt fra grønlandske uddannelsesinstitutioner (erhvervsskoler, gymnasier, handelsskoler, universitet), internationale uddannelser/grønlandske samarbejder, til praktiktilbud fra store grønlandske virksomheder og koncerner.

Hvor forgår Uddannelseskaravanen?

Uddannelseskaravanen besøger Grønlands 4 gymnasier i Aasiaat, Sisimiut, Nuuk og Qaqortoq. Karavanen tilføjede i 2019 Ilulissat, hvor deltagere præsentere på Socialpædagogisk Seminarium (SPS). 

Tak til Cafe Tupilak og Malu Jensen, Ilulissat, for sponsorering af isvaffel præmier til vinderne af de bedste tider for samling af "VVS-energimontør prøven". 

Rammer Uddannelseskaravanen alle unge målgrupper? Skal fokus øges på folkeskoleelever 8. - 10. klasse?

Kigger man på Grønlands statistik over folkeskoler og gymnasieelever, kunne det tænkes at inkludere besøg hos byernes folkeskoler med præsentationer i klasseværelserne. Der var denne gang besøg hos 1 folkeskole i Aasiaat og Qaqortoq, men ikke fremvisning for en hel klasse ad gangen (gymnastiksalen for fællesfremvisning i Qaqortoq, og gymnastiksalen for et større antal deltagere i Aasiaat).

2.244 folkeskoleelever går i 8. - 10. klasse (30% af landets folkeskoleelever), og udgør 65% af ungemålgruppen. Gymnasieelever udgør 35% af ungemålgruppen med 1.184 studerende ved landets 4 gymnasier. Gymnasieelevr er kommet videre i uddannelsessystemet, og 304 fik huen på i 2018. 

Store udfordringer for landets folkeskoleelever

Under 50% opnåede ikke adgangsgivende karakterer i alle fag i 2018 ved folkeskolens afgangsprøver (FA). I 2018/2019 var der indskrevet 7.499 folkeskoleelever i Grønland.

Folkeskoleelever har stor brug for viden om mulige uddannelser, og vide hvorfor det er vigtigt at klare sig godt i fagene matematik, dansk, engelsk og fysik. Fysik er ikke mere et adgangsgivende krav for erhvervsuddannelser, men er vigtigt for kommende elektrikere og elinstallatører.

Erhvervsskoler har kun få ansøgere direkte fra folkeskolen

Afgangselever fra folkeskolerne er gode kandidater til en erhvervsuddannelse.

  • Reducerer antallet af unge ledige
  • Unge er omstillingsparate, hvilket er en stor fordel for arbejdsgivere med praktikpladser
  • En 10. klasseelev har ingen arbejdserfaring, så SU støtten ser ganske godt ud
  • Folkeskoleelever har god energi, og de fleste har ingen familieansvar
  • Folkeskoleelever har fremtiden for sig og mulighed for planlægning af en fremtidskarriere

Fordele ved Uddannelseskaravanen: den skaber direkte dialog  mellem uddannelsesinstitutioner og elever

Den personlige kontakt mellem f.eks. erhvervsskoler og gymnasie- og folkeskoleelever skaber rammer for god sparring om uddannelsesmuligheder.

Det er en god måde at tiltrække ansøgere på, og virker allerbedst når præsentationer af uddannelser gives af lærlinge/praktikanter. Her møder eleverne unge jævnaldrende i arbejdstøj, der fortæller om deres erhvervsskoleforløb og virksomhedspraktik. Unge lærlinge fortæller hvorfor det er vigtigt at lave lektier, og beskriver spændende arbejdsopgaver. Næsten jævnaldrende som med god viden kan svare på publikums mange spørgsmål.

Tak til Aasiaat VVS ApS, Ove Hansen, for udlån af energiske lærlinge. Stor tak til dagens præsentører:

Elektrikerlærling Karl Løvstrøm, tømrerlærling, Nicki Ingemann, tømrerlærling, Knud Stork og malerlærling Petrea Jensen 

Hvad kan blive bedre under Uddannelseskaravanen? (interessen for erhvervsuddannelser er forstemmende)

Der er mødepligt under Uddannelseskaravanens besøg hos landets gymnasieelever. De skal møde op til præsentationer, som de melder sig til. Desværre oplever deltagere i stigende grad, at der ”pjækkes” fra deres fremstillinger. Eller elever ankommer uforberedte og umotiverede.

Interessen for erhvervsuddannelser er især forstemmende. Dette på trods af gode fremtidsmuligheder og lønninger i den gode ende af skalaen. Det er nedslående for Grønlands erhvervsliv og industrier, som oplever akut mangel på faglærte håndværkere.

Præsentationer for hele klasser virker i folkeskolerne. Her fanger man yderligere opmærksomhed fra elever, som måske havde undladt at deltage, hvis det var valgfrit. Det drejer sig ofte om elever med gode egenskaber, men som har mistet gejst og motivation til at gå i skole, og er uden forståelse for deres eget potentiale.

Præsentation af uddannelser på utraditionel vis. KTI Bygge- Anlæg viser uddannelser gennem ”Prøv et Fag” opgaver. Hvor god er du med dine hænder?

KTI Bygge- Anlæg har stor succes med ”Prøv et Fag” opgaver, først testet under KTI Erhvervsskolestafet 2019. VVS-energimontør opgaven med kobber fittings og rør var med til KTI Uddannelseskaravanen 2019. Den blev afprøvet i alle byer af unge og gamle, mænd og kvinder.

En af de hurtigste samlingstider på 47 sekunder blev sat i Aasiaat af en folkeskoleelev der tydeligt blomstrede op under oplevelsen. Han læste han endda beskrivelsen af VVS-energimontør uddannelsen. Budskabet var nemlig: ”For at være god med dine hænder skal hovedet også være med”.

Præsentation af erhvervsuddannelser med Virtual Reality 360 Briller (VR)

KTI Bygge- Anlæg erhververde i anledning af KTI Erhvervsskolestafet 2019 et sæt Virtual Reality 360 Briller hvor man oplever erhvervsuddannelser gennem et virtuelt og meget levende kig ind i håndværkerarbejder. Brillerne var med på Uddannelseskaravanen 2019, og gav anledning til lange køer af folkeskoleelever. De var vilde med at prøve brillerne og styre deres oplevelse med en remote control.