Fredag den 18. marts afholdt Teknikimik Ilinniarfik KTI institutionens årlige KTI Winter Games 2021, efter 1 års ufrivillig pause grundet COVID-19.

KTI's Sisimiut afdelinger som kæmpede i dagens 8 forskellige vintersportaktiviteter var KTI GUX, KTI Bygge- Anlæg og KTI Råstofskolen.

Dagen startede med at KTI flammen tændtes, efterfulgt af en energisk og kyndig opvarmning af alle fremmødte deltagere - dette stod Winter Games toparrangører Anne Houmøller og Kristian Pedersen for.

En gruppe KTI GUX medarbejdere havde brugt megen tid på at fremtænke og forberede dagens sjove og ideerige konkurrencer: sammensætning af sportsaktiviteterne og fremstilling af samme. Et ganske anseligt stykke arbejde som var til stor fornøjelse for mange KTI elever. En sportsdag som mange studerende sikkert vil mindes med glæde senere hen.   

Det var en dejlig vinterdag at være udenfor og boltre sig i Spejedersøens sne: kold, solrig men blæsende. Blæsten forhindrede dog ikke eleverne i at bruge alle deres kræfter og kløgtige kneb på at få flest point ved de forskellige sportsøvelser. Godt støttet af deltagende lærere der både fungerede som vejledere, dommere og slagkraftige støtter. 

De 8 vintersportsaktiviteter varede hver 20 minutter, inden eleverne skulle kæmpe videre ved næste post. Sammenlagt en masse fysisk aktivitet som alle havde tilfælles, at man kæmpede holdvis, ikke enkeltvis.

Som tilskuer mødtes man af elevernes mærkbare råstærke energi og glæde både ved at være udenfor, og for at afprøve de længe opsparede Winter Games kræfter med andre klasser.

KTI elever i bedste Olympiske sportsånd

Alle kan lide følelsen af at vinde, men det var tydeligt at eleverne fandt deltagelse i KTI Winter Games både vigtig og livsbekræftende, og at de fandt styrkeprøven mod andre elevhold af ligeså stor betydning som en mulig endelig triump.

KTI Winter Games 2021, dagens vindere

  • KTI Råstofskolen Kampråb-konkurrencen 

KTI Bygge Anlægs tømrerhold placerede sig stærkt med 3 vindertitler i dagens 8 sportsaktiviteter

1. plads KTI Bygge- Anlæg EUD 2 (BR 2 Tømrer 1)

2. plads KTI Bygge- Anlæg 2Z

3. plads KTI Bygge- Anlæg 3B