KTI Ledelse

Forstander, Jokum Møller

Telefon: +299 861610, Mobiltelefon: +299 527188, e-mail: jomo@kti.gl

Souschef, Finn Ommestrup

Telefon: +299 861611, Mobiltelefon: +299 521290, e-mail: fimo@kti.gl 

 

Rektor KTI GUX, Poul V. Jensen

Telefon: +299 861613, Mobiltelefon: +299 558677, e-mail: poje@kti.gl

Uddannelseschef KTI Bygge- og Anlæg, John Plambek

Telefon: +299 861614, Mobiltelefon: +299 532824, e-mail: jopl@kti.gl

Uddannelseschef KTI Råstofskolen, Hans Hinrichsen

Telefon: +299 861615, Mobiltelefon +299 58 45 60, e-mail: hahi@kti.gl

Uddannelseschef KTI Jern- og Metal, Ole Jørgen Pedersen   

Telefon: +299 861612, Mobiltelefon: +299 482701, e-mail: ojp@kti.gl

Områdeleder Oqaatsinik Pikkorissaavik

Ledende kollegie inspektør, Paninnguaq Heilmann

Telefon: +299 861616, Mobiltelefon: +299 486736, e-mail: pahe@kti.gl