Ledelsen

Forstander, Jokum Møller

Telefon: +299 867610

Mobiltelefon: +299 527188

e-mail: jomo@kti.gl

Souschef, Finn Ommestrup

Telefon: +299 867630

Mobiltelefon: +299 521290

e-mail: fimo@kti.gl 

Uddannelseschef Bygge- og Anlæg, John Plambek

Telefon: +299 867630

Mobiltelefon: +299 532824

e-mail: jopl@kti.gl

Uddannelseschef Råstofskolen, Hans Hinrichsen

Telefon: +299 867633

e-mail: hahi@kti.gl

Rektor GUX, Poul V. Jensen

Telefon: +299 867612

Mobiltelefon: +299 558677

e-mail: poje@kti.gl

Leder Oqaatsinik Pikkorissaavik

Uddannelseschef Jern- og Metal, Ole Jørgen Pedersen 

Telefon: +299 348620

Mobiltelefon: +299 482701

e-mail: ojp@kti.gl

Ledende kollegiet inspektør, Paninnguaq Heilmann

Telefon: +299 867639  

Mobiltelefon: +299 53 02 61 

e-mail: pahe@kti.gl