Bestyrelsesformand

  • Torben Nielsen - Sulisitsisut, udpeget af Grønlands Erhverv (GE) 

Næstformand

  • Gitte Adler Reimer - Ilisimatusarfik, udpeget af Grønlands Universitet/Selvstyret    

Bestyrelsesmedlemmer

  • Lars Løvendahl - Sulisitsisut, udpeget af Grønlands Erhverv (GE)
  • Ove Hansen, Aasiaat VVS A/S, Sulisitsisut, udpeget af Grønlands Erhverv (GE)
  • Gerth B.Lynge - Udpeget af Nunaqavissut Suliffiutillit Kattuffiat (NUSUKA)
  • Jess G. Berthelsen, Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat (SIK)
  • Karl Jensen, – KJ Greenland A/S

Tilforordnede

  • Mette Uhre Rahbek - Personalerepræsentant, KTI Sisimiut