Bestyrelsesformand

  • Torben Nielsen - Udpeget af Grønlands Erhverv (GE) 

Næstformand

  • Jess G. Berthelsen          

Bestyrelsesmedlemmer

  • Lars Løvendahl - Udpeget af Grønlands Erhverv (GE)
  • Jens Peter Pars - Udpeget af Grønlands Erhverv (GE)
  • Gerth B.Lynge - Udpeget af Nunaqavissut Suliffiutillit Kattuffiat (NUSUKA)
  • Gitte Adler Reimer - Udpeget af Grønlands Universitet/selvstyret
  • Jørn Hansen – Udpeget af selvstyret
  • Troels Friis - Personalerepræsentant, KTI Nuuk