Teknikimik Ilinniarfik, KTI giver mulighed for at tage en faglært erhvervsuddannelse indenfor forskellige håndværkerområder.

KTI GUX giver adgang til to almene gymnasieeksamener: en grønlandsk eller en nordisk studenterhue.

Ønsker studenter at gå videre med en uddannelse som DTU Fiskeriingeniør eller DTU Arktisk Byggeri og Infrastruktur, er det muligt at tage DTU Adgangskursus eller DTU Suppleringskursus. 

KTI erhvervsskoler  afholder løbende PKU og AMA kurser indenfor mange fagområder. Deltagere er landets mange arbejdsdygtige og ansatte indenfor de forskellige erhverv.


KTI GUX

  •        Almen studentereksamen
  •        Nordatlantisk Gymnasieklasse, NGK (Grønland, Færøerne, Island, Danmark)

KTI Bygge- Anlæg

Ny 2-årig faglært uddannelse: Arktisk Bygningsarbejder udbydes fra foråret 2021

Arbejdsmarkedsuddannelse: Arktisk Bygningsarbejder

4 mulige uddannelsesretninger 

  • Forskalling
  • Tagdækning
  • Nedrivning
  • Fliser 

Nuværende faglærte uddannelser 

Træfagenes byggeuddannelse: Tømrer

Energiuddannelse:VVS-Energimontør                         

Maleruddannelse: Bygningsmaler                                                         

KTI Råstofskolen

Arbejdsmarkedsuddannelse: Maskinentreprenør 

Mineraludvinding/Minearbejde: Minesvend

KTI Jern- & Metal

Håndværk & Teknik: Smed, Svejser og Skibsmontør

Teknologi & Kommunikation: Elektriker

Mekaniklinjen: Marinemotor- og snescooter mekaniker

Transport & Logistik: Lagerføring, Terminal- og transportarbejde

KTI Sprogkurser

Opkvalificerende kurser i grønlandsk, engelsk og dansk for landets borgere