KTI GUX

  •        Almen studentereksamen, E-GUX
  •        Nordatlantisk Gymnasieklasse, NGK (Grønland, Færøerne, Island, Danmark)

KTI Bygge- Anlæg

Ny 2-årig uddannelse med fagbrev: KTI Arktisk Bygningsarbejder udbudt siden 2021

Arbejdsmarkedsuddannelse: Arktisk Bygningsarbejder

4 mulige uddannelsesretninger 

  • Forskalling
  • Tagdækning
  • Nedrivning
  • Fliser & Vådrum

Nuværende faglærte uddannelser 

Træfagenes byggeuddannelse: Tømrer

Energiuddannelse:VVS-Energimontør                         

Maleruddannelse: Bygningsmaler                                                         

KTI Råstofskolen 

Maskinentreprenør/Minearbejde: Faglært Maskinentrprenør-og minesvend

Kursusvirksomhed: Maskinfører - Borevogn - Sprængning - Kerneboring - Rigging & Lifting - Forstehjælp - Specialkurser - Kursusoversigt

KTI Jern- & Metal

Håndværk & Teknik: Smed, Svejser og Skibsmontør

Teknologi & Kommunikation: Elektriker

Mekaniklinjen: Marinemotor- og snescooter mekaniker

Transport & Logistik: Lagerføring, Terminal- og transportarbejde

KTI Sprogkurser

Opkvalificerende kurser i grønlandsk, engelsk og dansk for landets borgere

NYT 

Teknikimik Ilinniarfik KTI samarbejde med Maskinmesterskolen København MSK tilbyder nu en grønlandsk MSK maskinmester uddannelse. Det første hold ADK maskinmester kursister startede januar 2022 (KTI Sisimiut). August 2022 startede 1 hold maskinmesterstuderende på 4. semester (M4) og 1 hold på 1. semester (M1). 

Se info om maskinmester uddannelse på Maskinmesterskolen MSK hjemmeside:

https://www.msk.dk/

Se info om maskinmester uddannelse på KTI hjemmeside:

https://www.kti.gl/da/uddannelser/maskinmester---maskinmesterkolen-koebenhavn--kti-sisimiut/adgangskrav-og-ansoegning-til-maskinmester

KTI GUX giver mulighed for 2 almene gymnasieeksamener: en grønlandsk studentereksamen eller en nordisk studenterhue (NGK). KTI GUX tilbyder online studenterhue ved E-GUX studier hjemmefra.

Ønsker studenter at gå videre med en uddannelse som DTU Fiskeriingeniør eller DTU Arktisk Byggeri og Infrastruktur, er det muligt at tage DTU Adgangskursus eller DTU Suppleringskursus. 

KTI erhvervsskoler  afholder løbende PKU og AMA kurser indenfor mange fagområder. Deltagere er landets mange arbejdsdygtige og ansatte indenfor de forskellige erhverv.