Råstofskolen tilbyder 2 spændende erhvervsud­dannelser som er rettet mod Grønlands kommende erhvervsmuligheder indenfor entreprenør- og råstofområdet. Du kan uddanne dig til Maskinentrepre­nør eller Minesvend. Råstofskolen tilbyder også PKU kurser primært rettet mod ufaglærte, og som er tilpasset efterspurgte færdigheder i begge brancher.

Råstofskolen tilbyder dig mulighed for at blive en del af arbejdsstyrken der skal bygge det kommende Grønland. Uddannelsen er en mulig døråbner for dem der gerne vil bruge verden som arbejds­plads. Du har mulighed for at fordybe dig indenfor bestemte om­råder gennm erhvervsuddannelsen eller kurserne.