KTI Råstofskolen giver mulighed for 2 faglærte erhvervsud­dannelser som er rettet mod Grønlands voksende erhvervsmuligheder indenfor entreprenør- og råstofområdet: Maskinentrepre­nør  og Minesvend.

Erhvervskoleelever har 2 års grundskole hvor de får undervisning i teoretiske og praktiske færdigheder som masminfører eller minesvend. Fællesfag omfatter engelsk, dansk, samfundsfag og matematik. Der undervises i geologi og geoteknik som bl.a. giver eleverne en bedre forståelse af Grønlands geologiske udvikling og det økonomiske potentiale. 

Efter grundskoleforløbet starter praktik hos en virksomhed i 2 år. Her lærer lærlinge alle de praktiske fordigheder som KTI Råstofskolen forberedte dem på. Efter 2 års praktik skal man til en svendeprøve. Bestås den modtager lærlingen Svendebrev, og kan nu kalde sig faglært indenfor sit felt.

KTI Råstofskolen afholder mange årlige PKU kurser primært rettet mod ufaglærte og arbejdsmarkedets behov: bl.a. maskinfører, borevogn, kerneboring og et AMA kursus: Sprængningsleder teori.