Råstofskolen tilbyder 2 spændende erhvervsud­dannelser som er rettet mod Grønlands kommende erhvervsmuligheder indenfor entreprenør- og råstofområdet. Du kan uddanne dig til Maskinentrepre­nør eller Minesvend.

Råstofskolen tilbyder mange PKU kurser primært rettet mod ufaglærte. Kurser der alle er tilpasset efterspurgte arbejdsfærdigheder i begge brancher. Skolen giver et enkelt AMA kursus: "Sprængningsleder Teori". Fjeldsprængning, og brugen for disse færdigheder vokser støt i takt med opbygningen af Grønlands infrastruktur. 

Råstofskolen giver elever mulighed for at blive en del af arbejdsstyrken, som skaber fremtidens Grønland. Uddannelserne gør det muligt med eksamensbevis at bruge verden som arbejds­plads.