Jern– og Metalskolen er en aktiv og moderne teknologisk undervisningsinstitution med lokaler og værksteder. 30 medarbejdere er til daglig beskæftiget med undervisning og service for skolens elever, lærlinge og kursister.

Erhvervslivets krav til uddannelse inden for det industrielle område er stærkt stigende, både hvad angår kvalitet og opgaver af enhver art, og hvad angår personer med højere teknologisk viden, hvilket derfor har medført, at skolen har specialiseret sig inden for dette område, herunder de problemstillinger, som opstår i et polarområde. Dette ser vi som en udfordring for skolen og som en naturlig del af vores uddannelser.

Jern og Metal skolen er placeret i Nuuk og har uddannelser og kurser indenfor flere forskellige områder, heri Håndværk og Teknik, Mekanik, Teknologi og kommunikation, samt Transport/logistik.