Bygge- og Anlægsskolen er en aktiv og moderne teknologisk skole med velindrettede lokaler og værksteder. Skolen har ca. 7300 kvadratmeter under tag og dertil kommer et kollegium med plads til ca. 300 daglige beboere. Godt 90 medarbejdere er beskæftiget med undervisning og service for skolens lærlinge, elever studerende og kursister.

Skolens virke dækker bredt uddannelser og efteruddannelser tillige med orienterende opgaver inden for bygge- og anlægsområdet i Arktis. Undervisningskorpset er derfor bredt sammensat af meget ansvarsfulde og dynamiske undervisere og instruktører af høj klasse.

Bygge- og Anlægsskolen lever op til, at landets krav til uddannelser i de landbaserede erhverv er stærkt stigende, både hvad angår antallet af uddannede af enhver art og hvad angå personer med højere teknologisk viden.