En dygtig faglært arbejdsstyrke indenfor traditionelle håndværk er en kritisk faktor for Grønlands økonomi, udvikling og konkurrenceevne.

KTI Bygge- & Anlæg er en aktiv og moderne teknologisk skole for faglærte erhvervsuddannelser. 

Erfarne faglærere er med til  at give afdelingens elever den nødvendige teoretiske faglige viden, som sammen med praktikophold gør dem til attraktive ansatte hos Grønlands mange arbejdsgivere.

KTI Bygge- & Anlæg  faglærte håndværkeruddannelser er tilpasset arbejdsopgavernes udfordringer i arktisk regi inden for bygge- og anlægsområdet.

KTI Bygge- & Anlæg 4-årige faglærte uddannelser 

Træfagenes byggeuddannelse: Tømrer

Energiuddannelse:VVS-Energimontør

Maleruddannelse: Bygningsmaler

KTI fik i 2020 godkendt en ny 2-årig arktisk erhvervsfaglig uddannelse med fagbrev.

KTI korte uddannelser: Arktisk Bygningsarbejder - ialt 2 år med praktik & skolegang start august 2021

Arbejdsmarkedsuddannelse: KTI Arktisk Bygningsarbejder med 4 specialiseringer

  • Forskalling   

  • Tagdækning

  • Nedrivning

  • Fliser & Vådrum

KTI Bygge- & Anlæg:  Lokaler, værksteder & hal


Bygge- Anlæg afdelingen har velindrettede undervisningslokaler og værksteder i KTI hovedbygningen på ialt ca. 7300 kvadratmeter.

Den 14. april 2021 blev en ny KTI uddannelseshal indviet som omfatter en stor hal til brug som værksted for grundforløbenes opgaver for elever. Udover hallen er bygningen forsynet med undervisningslokaler, fællesrum og kontor.

Bygningen er 55,8 m lang x 23,15 m bred x 18.5 høj; ialt 1060 m2, hvor 1. sal indeholder undervisningslokaler på 250 m2. Der er tilsidesat 1840 m2 for oplagringsplads & parkeringsplads på vestsiden af bygningen.