En dygtig faglært arbejdsstyrke indenfor traditionelle håndværk er en kritisk faktor for Grønlands økonomi, udvikling og konkurrenceevne.

KTI Bygge- & Anlæg er en aktiv og moderne teknologisk skole for faglærte erhvervsuddannelser. 

Erfarne KTI faglærere giver eleverne den nødvendige teoretiske faglige viden. Elevernes praktikophold hos landets dygtige mestre giver elever god nutidig praktisk kunnen. Når eleverne til slut modtager deres svendebrev eller fagbrev, er de attraktive ansatte for Grønlands mange arbejdsgivere.

KTI Bygge- & Anlæg  faglærte håndværkeruddannelser er tilpasset arbejdsopgavernes udfordringer i arktisk regi inden for bygge- og anlægsområdet.

KTI Bygge- & Anlæg

4-årige faglærte uddannelser 

Træfagenes byggeuddannelseTømrer

Energiuddannelse:VVS-Energimontør

Maleruddannelse: Bygningsmaler

Teknikimik Ilinniarfik KTI fik i 2020 godkendt en ny 2-årig arktisk uddannelse med fagbrev.

KTI Arktisk Bygningsarbejder

En kort uddannelse på ialt 2 år med KTI Sisimiut skoleophold og virksomhedspraktik


Ansøgere kan vælge mellem 4 specialiseringer

  • Forskalling   

  • Tagdækning

  • Nedrivning

  • Fliser & Vådrum

KTI Bygge- & Anlæg:  Lokaler, værksteder & hal


KTI Bygge- Anlæg afdelingen har velindrettede undervisningslokaler og værksteder i KTI's hovedbygning på ialt ca. 7300 kvadratmeter.

I 2021 fik KTI en ny uddannelseshal færdigbygget. Den store værkstedshal bruges af elever til praktiske opgaver under deres grundforløb. Hallen er forsynet med nye og moderne undervisningslokaler, fællesrum og kontor.

Bygningen er 55,8 m lang x 23,15 m bred x 18.5 høj; ialt 1060 m2, hvor 1. sal indeholder undervisningslokaler på 250 m2. Der er tilsidesat 1840 m2 for oplagringsplads & parkeringsplads på vestsiden af bygningen.