Bygningsmalerens arbejdsopgaver dœkker et bredere område end tidligere. Udover fœrdiggørelse af nybygninger af enhver art med hensyn til maling, tapetsering samt gulvbelœgning kan f.eks. vognmaling og skiltemaling indgå i en malers arbejdsområder.

Her er nogle eksempler på, hvad maleren også kan lave:

  • Reparation og vedligeholdelse af œldre bygninger
  • Sprøjtemaling af vogne
  • Maling af skilte til f.eks. reklameskilte m.m.
  • Overfladebehandling af f.eks. maskiner.

Adgangskrav

Atuarfitsialk 10. klasses afgangsprøve med mindst karakteren 6 efter den gamle karakterskala og E efter den nye GGS-skala i såvel årskarakter som i prøvekarakter i hvert af fagene grønlandsk, dansk og matematik.

Folkeskolen 11. klasses afgangsprøve med bestået karakter 6 på FSA og FSUA efter de gamle regler.

Piareersarfiks afgangsprøve med bestået karakter 6 efter den gamle skala og E efter den nye GGS-skala.

En ansøger kan, hvis ikke overnnævnte krav er opfyldt, optages ud fra en helhedsvurdering gennem skolens uddannelsesudvalg.

Ansøgeren skal have indgået en praktikaftale for at kunne påbegynde uddannelsen.

Uddannelsens opbygning og indhold

På den lokale erhvervsskole undervises der i almene fag (f.eks. regning/privatøkonomi, kommunikation og førstehjœlp), samlœsningsfag (f.eks. matematik, geometri, tegningslœre, sikkerhed og arbejdsmiljø) og brancherettede fag (faglige emneopgaver).

På brancheskolen undervises i grundfag (f.eks. branchekendskab og teknologisk udvikling, miljø, design og billedkommunikation, stil, form og farve) og områdefag (f.eks. farvelœre, tegning og komposition, påføringsmetoder, maleteknik, opmåling og beregning, industriel overfladebehandling og materialelœre).

Prøver

Afsluttende prøver efter hvert skoleophold (skal bestås for adgang til næste skoleophold). Uddannelsen afsluttes med en svendeprøve, som afvikles i forbindelse med sidste skoleophold.

1. uddannelsesår er der, efter 2 ugers introduktion, i alt 18 ugers ophold på regional erhvervsskole.

Uddannelsen veksler mellem praktik og skoleophold på den regionale erhvervsskole og Bygge- og Anlœgsskolen. 2.-4. år veksles mellem praktik og i alt 4 brancheskoleophold på hhv. 10, 12, 9 og 9 uger. Svendeprøven afvikles i de to sidste uger af det 4. skoleophold.

Videre- og efteruddannelsesmuligheder

Malerfagets videregående uddannelse, byggetekniker og bygningskonstruktør

Uddannelseslængde: 4 år