KTI Faglært tømrer

Tømrer- og snedkerfaget var oprindelig to forskellige fagområder. Som følge af den tekniske udvikling indenfor byggebranchen er fagene slået sammen for en større bredde i uddannelsen.

Arbejdsområdet for en faglært tømrer omfatter nybygning af huse, store og små. Konkrete eksempler på arbejdsopgaver er gulv-, vœg- og tagkonstruktioner og trapper, bygning af fundamenter til huse, reparationsarbejde i forbindelse med vedligeholdelse af- og ombygning af huse, opstilling af skabe, installation af køkkener m.v.

Adgangskrav - Faglært Tømrer - 4-årig uddannelse

Atuarfik 10. klasses afgangsprøve med mindstekarakter 6 efter den gamle karakterskala og E efter den nye GGS-skala - i såvel årskarakter som i prøvekarakter i hvert af fagene matematik, grønlandsk og dansk.

Folkeskolen 10. klasses afgangsprøve med bestået karakter 6 på FSA og FSUA efter de gamle regler. Eller Majoriaqs afgangsprøve med bestået karakter 6 efter den gamle skala og E efter den nye GGS-skala.

En ansøger til uddannelsen kan, hvis kravene ikke er opfyldt, optages ud fra en helhedsvurdering gennem skolens uddannelsesudvalg.

Ansøger skal have indgået en praktikaftale for at kunne påbegynde uddannelsen. KTI hjælper gerne med at finde en praktikplads hvis nødvendigt.

Anbefalede forudsætninger i øvrigt 

Arbejde som faglært Arktisk Bygningsarbejder krœver omhu og grundighed samt lyst til at arbejde en stor del af tiden udenfor. Derudover gode krœfter samt en god fysik.

Uddannelsens opbygning og indhold

Hos KTI Bygge- Anlæg får erhvervskoleeleverne undervisning i almene fag. F.eks. regning/privatøkonomi, kommunikation og førstehjœlp), samlœsningsfag som matematik, geometri, tegningslœre, sikkerhed og arbejdsmiljø samt brancherettede fag (faglige emneopgaver).

Der undervises i grundfag: faglig matematik, materialeforståelse, faglig tegning/teknisk dokumentation, branchekendskab & teknologisk udvikling samt teknisk engelsk.

Områdefag dækker indendørs installationsarbejde, eksternt hoved- og stikledningsarbejde, pladebearbejdning, svejsning og hårdlodning, teknisk isolering, forbrœndingslœre, ventilationsarbejde, tagarbejde, ellœre, varmeteori samt styring, regulering og fejlfinding.

Prøver

Der afholdes afsluttende prøver efter hvert skoleophold som skal bestås for adgang til næste skoleophold.

Efter endt uddannelse og lærlingforløb skal eleven indstilles til en svendeprøve af sin mester. Den bliver afholdt i forbindelse med elevens sidste skoleophold.

Praktikforløb, skoleperioder, timetal osv.

Uddannelsen veksler mellem praktik og skoleophold.

1. uddannelsesår er der, efter 2 ugers introduktion, i alt 18 ugers ophold hos KTI Bygge- Anlæg.

2.-4. år veksles mellem praktik og i alt 4 brancheskoleophold på ialt 10, 12, 9 og 9 uger.  

Svendeprøven afvikles i de to sidste uger af elevens 4. skoleophold.

Videre og efteruddannelsesmuligheder

Byggetekniker - uddannelseslængde: 4 år.