Før i tiden var tømrer- og snedkerfaget to forskellige fagområder. Men som følge af den tekniske udvikling indenfor byggebranchen er de to fag blevet slået sammen for at opnå en tilstrœkkelig bredde i uddannelsen.

En uddannet tømrer/snedkers arbejdsområde omfatter bygning af huse, store og små, både indvendigt og udvendigt. Konkrete eksempler på arbejdsopgaver er f.eks. gulv-, vœg- og tagkonstruktioner samt trapper, bygning af fundamenter til huse, reparationsarbejde i forbindelse med vedligeholdelse af og ombygning af huse, opstilling af skabe, køkkener m.v.

Adgangskrav

  • Atuarfitsialk 10. klasses afgangsprøve med mindst karakteren 6 efter den gamle karakterskala og E efter den nye GGS-skala i såvel årskarakter som i prøvekarakter i hvert af fagene grønlandsk, dansk og matematik.
  • Folkeskolen 11. klasses afgangsprøve med bestået karakter 6 på FSA og FSUA efter de gamle regler.
  • Piareersarfiks afgangsprøve med bestået karakter 6 efter den gamle skala og E efter den nye GGS-skala.
  • En ansøger kan, hvis ikke overnnævnte krav er opfyldt, optages ud fra en helhedsvurdering gennem skolens uddannelsesudvalg.
  • Ansøgeren skal have indgået en praktikaftale for at kunne påbegynde uddannelsen.

Anbefalede forudsætninger i øvrigt


Som tømrer skal man have en god fysik og vœre indstillet på at arbejde udendørs.

Uddannelsens opbygning og indhold

På den lokale erhvervsskole undervises der i almene fag: regning/privatøkonomi, kommunikation og førstehjœlp, samlœsningsfag (f.eks. matematik, geometri, tegningslœre, sikkerhed og arbejdsmiljø) og brancherettede fag (faglige emneopgaver).

På brancheskolen undervises i grundfag (kommunikationsteknologi, stil, form og farve samt virksomhedslœre) og områdefag (vœrktøjslœre, tegningslœre, vœrkstedsarbejde, bygningskonstruktioner, konstruktionslœre, trapper, anlœgsarbejde, og lovgivning).

Prøver

Afsluttende prøver efter hvert skoleophold (skal bestås for adgang til næste skoleophold)

Uddannelsen afsluttes med en svendeprøve, som afvikles i forbindelse med sidste skoleophold.

Praktikforløb, skoleperioder, timetal osv.

1. uddannelsesår er der, efter 2 ugers introduktion, i alt 18 ugers ophold på regional erhvervsskole.

Uddannelsen veksler mellem praktik og skoleophold på den regionale erhvervsskole og Bygge- og Anlœgsskolen. 2.-4. år veksles mellem praktik og i alt 4 brancheskoleophold på hhv. 10, 12, 9 og 9 uger. Svendeprøven afvikles i de to sidste uger af det 4. skoleophold.

Videre og efteruddannelsesmuligheder

Byggetekniker.

Uddannelseslængde: 4 år.