KTI stræber løbende på at give alle elever rammer til et godt studiemiljø, hvor alle trives og er godt tilpas.

Et godt studiemiljø er bevis på, at elever har fundet den rette balance både socialt og fagligt. Et godt studiemilø mindsker muligheden for at få stress, og er med til at forhindre mobning.

KTI's kollegier, afdelingernes fælles aktiviteter, ledelse, ansatte og studernde skaber sammen de nødvendige rammer og synergi for skabelsen af det gode studiemiljø.