Studiemiljøet er altafgørende for de studerendes trivsel, engagement og læring.

KTI ønsker at have et velfungerende studiemiljø og at bruge sine kollegier og fælles aktiviteter til at bidrage til at skabe det. KTI ønsker at fastholde rummelighed, diversitet og et alsidigt studiemiljø. De gode rammer for studiemiljøet på KTI skabes i et samspil mellem skolernes ledelse, de studerende og de ansatte.