Saviminilerinermik Ilinniarfik (Jern- og Metalskolen) i Nuuk og Sanaartornermik Ilinniarfik (Bygge- og Anlægsskolen) i Sisimiut blev pr. 1. januar 2011 fusioneret til én skole med én bestyrelse samt én leder af begge skoler. I denne forbindelse besluttede den nye bestyrelse, at de 2 fusionerede tekniske skoler skulle have ét navn samt én logo.

Det officielle navn for skolen er nu Teknikimik Ilinniarfik med den engelske betegnelse: Tech College Greenland. Forkortelsen af navnet er KTI, som er forkortelse af (Kalaallit Nunaanni) Teknikimik Ilinniarfik.

Teknikimik Ilinniarfik er beliggende på 2 forskellige geografiske steder: I Nuuk og Sisimiut. Den samlede elevtal er på cirka 650 og omkring 150 ansatte

Skolen består af 4 afdelinger:

  • Jern- og Metal uddannelser, Nuuk               
  • Bygge- og Anlægs uddannelser, Sisimiut        
  • Råstoffer uddannelser, Sisimiut
  • Gymnasiale uddannelser (GUX), Sisimiut

Derudover samarbejder KTI med Danmarks Tekniske Universitet (DTU) om driften af Center for Arktisk Teknologi, herunder den Arktiske Ingeniøruddannelse.

Læs om Artek: http://www.dtu.dk/Uddannelse/Diplomingenior/arktisk-teknologi

Det bygningskompleks som i dag huser Jern- og Metal i Nuuk blev oprindelige taget i brug i 1969 som en Centralfagskole. Skolen gennemførte forskelligartede aktiviteter, herunder undervisning af lærlinge under mesterlære i tømrer-, maskinarbejder- og autofaget. En anden kerneaktivitet var uddannelse af kyst- og sætteskippere. En tredje var uddannelse af specialarbejdere/ bygningsarbejdere.

I forbindelse med indførelse af de erhvervsfaglige grunduddannelser (EFG) i Grønland i 1977, blev bygge- og anlægsuddannelserne udskilt fra Centralfagskolen og en ny skole indenfor bygge- og anlægsuddannelser etableret i Sisimiut og taget i brug august 1977 under betegnelsen Sanaartornermik Ilinniarfik.