Saviminilerinermik Ilinniarfik(KTI Jern- & Metal) i Nuuk og Sanaartornermik Ilinniarfik(KTI Bygge- Anlæg) i Sisimiut blev pr. 1. januar 2011 fusioneret til én skole med én bestyrelse og én leder af alle afdelinger. Samtidigt besluttede den nye bestyrelse, at de fusionerede tekniske skoler skulle benytte samme navn og logo.

Det officielle navn for skolen er Teknikimik Ilinniarfik med den engelske betegnelse: Tech College Greenland. Forkortelsen af navnet er KTI, Kalaallit Nunaanni Teknikimik Ilinniarfik.

Teknikimik Ilinniarfik har et samlet elevtal på ca. 650 og omkring 150 ansatte.

KTI består af 5 afdelinger

  • KTI GUX, Sisimiut
  • KTI Bygge- & Anlæg, Sisimiut        
  • KTI Råstofskolen, Sisimiut
  • KTI Sprogkurser, Sisimiut
  • KTI Jern- & Metal, Nuuk               

KTI Jern- og Metal i Nuuk startede oprindeligt i 1969 som en Centralfagskole. Her gennemførtes forskelligartede aktiviteter, bl.a. undervisning af lærlinge i mesterlære ved tømrer-, maskinarbejder- og autofagene. En anden kerneaktivitet var uddannelse af kyst- og sætteskippere samt uddannelse af specialarbejdere/ bygningsarbejdere.

I forbindelse med indførelse af de erhvervsfaglige grunduddannelser (EFG) i Grønland i 1977, blev bygge- og anlægsuddannelser udskilt fra Centralfagskolen. En skole for bygge- og anlægsuddannelser blev etableret i Sisimiut i 1977 med navnet Sanaartornermik Ilinniarfik.

Teknikimik Ilinniarfik KTI samarbejder

KTI samarbejder med Danmarks Tekniske Universitet (DTU) om driften af Center for Arktisk Teknologi  (ARTEK), som giver unge med gymnasieeksamen mulighed for adgang til uddannelserne Arktisk Byggeri og Infrastruktur samt Fiskeriteknologi.

Læs om Arctic DTU: http://www.dtu.dk/Uddannelse/Diplomingenior/arktisk-teknologi