Har du mistet uddannelsesbevis, er vi behjælpelig med at kopiere eller scanne beviser.

Kontakt én af skolerne vedr. dette.