Teknikimik Ilinniarfik KTI samarbejde med Maskinmesterskolen København MSK

Maskinmesteruddannelse på professionsbachelor niveau 

Uddannelsens engelske betegnelse: Bachelor of Technology Management and Marine Engineering

MSK Maskinmesteruddannelsen starter januar 2022 hos KTI Sisimiut.

Uddannelsen kan søges fra efteråret 2021 med frist for ansøgning den 01. december 2021.

https://www.msk.dk/

Maskinmester – få en uddannelse med uendelige muligheder

Maskinmesteruddannelsen rettes mod Grønlands gymnasieuddannede og unge faglærte, og er relevant for unge grønlænderes fremtid, landets udvikling og bæredygtighed.

Uddannelsen giver kvalifikationer på meget højt niveau med arbejde inden for arbejdsområder, hvor man nationalt og globalt har stor mangel på maskinmestre.

Kun få grønlændere er på nuværende tidspunkt uddannet som maskinmester (Danmark), i modsætning til f.eks. Færøerne som er selvforsynende med maskinmestre.

Maskinmestre ansættes som ledere og tekniske problemknusere  

En maskinmester er uddannet på et højt teknisk niveau. Med uddannelsen får den studerende sig en styrkeposition, hvor han eller hun kan træffe egne beslutninger ud fra eftertragtede lederstillinger. Har man lyst og evner til at lede andre ansatte, er arbejdet som maskinmester en perfekt match.

Maskinmestre ses i mange af de vigtigste lederjobs inden for den offentlige sektor. 

En maskinmester har teknik i blodet, og kan forbinde et hav af tekniske udfordringer. De er problemknusere, der finder hands-on løsninger på så godt som alle tekniske udfordringer, som kan forekomme inden for området hvor de arbejder.

Spændende stillinger tilbydes lokalt, nationalt eller globalt

En maskinmesters kompetencer er stærkt efterspurgte inden for en bred række af arbejdsområder. Kort kan nævnes: kraftværker, fjernvarme, skibsfart, rensning af spildevand, el-net/elforsyning, offshore, vindmøller, olie/gas, hospitaler eller rådgivningsfirmaer. Maskinmesterstillinger har yderst tiltrækkende løn- og arbejdsforhold.  

Maskinmester på professionsbachelor niveau – uddannelsens opbygning

Teknikimik Ilinniarfik KTI planlægger i samarbejde med Maskinmesterskolen København, igangsætter maskinmesteruddannelsen fra januar 2022.

Uddannelsen kommer til at bestå af følgende dele 

  • KTI Værkstedsskole - for ansøgere med gymnasial baggrund
  • KTI Værkstedsskole - for ansøgere med folkeskoleeksamen med behov for at løfte adgangsfag niveau (matematik, fysik, engelsk, dansk) op på B (10 skala) og C (7 skala)
  • Virksomhedspraktik - for ansøgere med gymnasial baggrund
  • Bachelordelen - slutforløb af maskinmesteruddannelsen - med virksomhedspraktik og praktisk arbejde med valgt spciale (gælder både gymnasial- og erhvervsfaglig baggrund)

Uddannelsen tager mellem 4.5 år og ca. 3.0 år (alt efter ansøgerens baggrund). KTI Værkstedskole foregår i Sisimiut. Praktik for ansøgere med studentereksamen kan foregå i Grønland eller Danmark. Selve uddannelsens maskinmesterforløb tages hos Maskinmesterskolen København. Studerende kan vælge bachelorpraktik som ønsket: Grønland eller Danmark. 

Maskinmester uddannelsesforløb: ansøgere med gymnasial baggrund

Ansøgeren skal efter optagelse bestå et værkstedsforløb hos KTI på i alt 9 måneder. Derefter kommer virksomhedspraktik hos en grønlandsk eller dansk virksomhed på 9 måneder.

Herefter kommer turen til Danmark hos Maskinmesterskolen København. Heraf er 6 måneder valgfri fag hos MSK eller udland.

Uddannelsens sidste 6 måneder består af 3 måneders virksomhedspraktik og 3 måneders arbejde på eget bachelorprojekt (enten Grønland eller Danmark).

Maskinmester uddannelsesforløb: ansøgere med erhvervsfaglig baggrund

Ansøgeren skal have karakterer på gymnasial 2 x B (10) og 2 x C (7) for matematik, fysik, engelsk og dansk (du vælger selv hvilke fag). Opfylder du kravene kan du starte direkte på hovedstudiet hos Maskinmesterskolen København. Studierne omfatter 6 måneders valgfri fag enten hos MSK eller en samarbejdspartner i udlandet.

Uddannelsens sidste 6 måneder består af 3 måneders virksomhedspraktik og 3 måneders arbejde på eget bachelorprojekt (enten Grønland eller Danmark).