Teknikimik Ilinniarfik KTI samarbejde med MSK Maskinmesterskolen København

Maskinmesteruddannelse på professionsbachelor niveau 

Uddannelsens engelske betegnelse: Bachelor of Technology Management and Marine Engineering

MSK Maskinmesteruddannelsen startede de første 2 hold maskinmesterstuderende (M1 og M4) i Sisimiut den 15. august 2022 hos KTI Sisimiut.

Med folkeskolebevis og en faglært uddannelse skal man tage ADK Introkursus inden start på M4 (4. semester). ADK kurset opfrisker fagene matematik, fysik, engelsk og dansk. Introkurset forbereder de studerende til deres studier som MSK maskinmester.

Har du gymnasieeksamen og en faglært uddannelse starter du på M4 (4. semester) maskinmester uden ADK Introkursus.

Har du kun gymnasieeksamen starter du maskinmesteruddannelsen som M1 (1. semester) på MSK/KTI Værktedskolen i Sisimiut.

https://www.msk.dk/

Maskinmester – få en uddannelse med uendelige muligheder

Maskinmesteruddannelsen rettes mod Grønlands unge med en gymnasieeksamen og landets unge faglærte. Den meget brede og store uddannelse er relevant for unge grønlænderes fremtid, landets udvikling og bæredygtighed.

Uddannelsen giver kvalifikationer på meget højt niveau med arbejde inden for arbejdsområder, hvor der både nationalt og globalt er stor mangel på maskinmestre.

Der er kun meget få grønlændere som er uddannet som maskinmester, i modsætning til f.eks. Færøerne som er selvforsynende med maskinmestre. Ovenikøbet har mange færinge maskinmesterarbejde på grønlandske trawlere.

Maskinmestre ansættes som ledere og tekniske problemknusere  

En maskinmester er uddannet på et højt teknisk niveau. Med uddannelsen får du dig en styrkeposition, hvor du kan træffe egne beslutninger ud fra eftertragtede lederstillinger. Har du lyst og evner til at påtage dig store ansvar og lede andre ansatte, er arbejdet som maskinmester en perfekt match.

Maskinmestre findes i mange af de vigtigste lederjobs inden for den offentlige sektor. 

En maskinmester har teknik i blodet, og kan forbinde et hav af tekniske udfordringer. De er problemknusere, der finder hands-on løsninger på så godt som alle tekniske udfordringer der sker inden for deres arbejdsområde.

Spændende stillinger tilbydes lokalt, nationalt eller globalt

En maskinmesters kompetencer er stærkt efterspurgte inden for en bred række af arbejdsområder. Kort kan nævnes: kraftværker, fjernvarme, skibsfart, rensning af spildevand, el-net/elforsyning, offshore, vindmøller, olie/gas, hospitaler eller rådgivningsfirmaer. Maskinmesterstillinger har meget tiltrækkende løn- og arbejdsforhold.  

Maskinmester på professionsbachelor niveau – uddannelsens opbygning

Teknikimik Ilinniarfik KTI startede samarbejdet med Maskinmesterskolen København maskinmesteruddannelsen i Sisimiut den 15. august 2022. 

Uddannelsen består af følgende semesterdele 

  • Sisimiut M1 - M3 MSK/KTI Værkstedsskolen - start for alle med gymnasieeksamen 
  • Sisimiut M4- M5 teoretisk forløb - start for alle med folkeskolebevis og faglært uddannelse. Samt alle med gymnasieeksamen og relevant faglig uddannelse.
  • Danmark M6 - M7 teoretisk hovedforløb, Kongens Lyngby
  • Danmark M8 -Valgfrie fag, med globale MSK partnere 
  • Grønland M9 Bachelordelen - slutforløb af maskinmester-uddannelsen. Praktik og praktisk arbejde med valgt speciale efter eget landevalg.

Uddannelsen tager mellem 4.5 år og 3.0 år (afhængig af baggrund: faglært eller gymnasieeksamen).