Maskinmester Uddannelse Sisimiut & Danmark: Moduler for studerende med gymnasial eksamen eller relevant faglært uddannelse med folkeskolebevis eller gymnasieeksamen

Maskinmesteruddannelsen indeholder ialt 9 semestre og 270 ECTS.  ECTS står for European Credit Transfer System, et internationalt pointsystem til meritoverførsel inden for de videregående uddannelser.

Maskinmester Uddannelsesmoduler M1-M9          - studerende med gymnasial eksamen

M1-M2

 • MSK/KTI Værkstedsskolen Sisimiut med praktisk, teoretisk værkstedsforløb. På værkstedsskolen arbejder du med fag som måleteknik, pneumatik, motorlære og køling, svejs og el, drejning og fræseteknik i praksis.

M3 

 • Virksomhedspraktik i Grønland - din praktikperiode giver dig rutine i de faglige færdigheder som du lærer på MSK værkstedsskolen i Sisimiut. Du lærer samtidig hvordan en maskinmesters arbejdsplads fungerer.

Link til information om virksomhedspraktik under værkstedsforløb

https://www.msk.dk/for-virksomheder/#virksomhedspraktik

M4-M5   

 • Maskinmesteruddannelsens teoretiske forløb  - KTI/Maskinmesterskolen Sisimiut

M6-M7

 • Maskinmesteruddannelsens teoretiske forløb - Maskinmesterskolen København, Danmark 

M8

 • Valgfrie fag - Maskinmesterskolen København  eller MSK internationale samarbejdspartnere

M9

 • Bachelorprojekt og professionspraktik - Grønland 

Maskinmester Uddannelsesmoduler M4-M9: studerende med faglært uddannelse og folkeskolebevis eller gymnasieeksamen

 • Folkeskolebevis: du starter med adgangskursus i 6 måneder hos KTI Sisimiut. Du får opkvalificering i matematik, fysik, dansk og engelsk.

M4-M5 

 • Maskinmesteruddannelsens teoretiske forløb - MSK/KTI Sisimiut

M6-M7

 • Maskinmesteruddannelsens teoretiske forløb - Maskinmesterskolen København, Danmark 

M8

 • Valgfrie fag - Maskinmesterskolen København, Danmark eller MSK internationale samarbejdspartnere

M9

 • Bachelorprojekt og professionspraktik - Grønland 

Link med Maskinmester undervisningskalender 2022