Maskinmester karriere, fremtid og jobmuligheder

En færdiguddannet maskinmester har den bredeste uddannelse som findes inden for Rigsfællesskabet, og arbejdsområder som konstant udvikles med tidens krav og ønsker.

Der er spændende karrieremuligheder inden for mange industrier. Maskinmestre finder stillinger i private virksomheder på land (ca. halvdelen), en tredjedel arbejder inden for offentlig og halvoffentlige virksomheder og ca. 20 procent arbejder inden for søfart. Der er næsten ingen arbejdsløshed blandt maskinarbejdere.

Man finder en maskinmester i så godt som alle vigtige funktioner, som holder vores samfund kørende. En maskinmester arbejder hvor energi produceres og transporteres videre. Derfor er maskinmestre også med til at løse fremtidens klimaudfordringer.

Hvad laver en maskinmester?

En maskinmester har forskellige arbejdsfunktioner med varierende arbejdsopgaver ved en lang række stillinger og brancher. Så der er mange svar på, hvad en maskinmester laver.

Multitekniske kompetencer

En maskinmester har tværfaglige kompetencer., og et solidt overblik over drift og vedligehold af elinstallationer, maskiner og udstyr, automation og IT.

Du finder arbejde ved tekniske anlæg inden for industri, energiforsyning, hospitaler, butikscentre og store bygningskomplekser. 

Maskinmestre kan arbejde med at fremstille vindmøller og dele hertil, eller med fremstilling af andre maskiner.

Du finder arbejde inde for el, vand og varme: f.eks. fjernvarme, kraftværk, biogas, skibsfart, spildevand, elnet, offshore og byggeri.

Mange maskinmestre finder ledende stillinger i rådgivende ingeniørfirmaer.

Eksempler på mulige titler og stillinger som maskinmester

Projektleder, projektingeniør, teknisk chef, kvalitetschef, miljøchef, miljøkonsulent, kvalitetschef, energichef, energirådgiver, salgsingeniør, applikations- og udviklingsingeniør, vagtchef, teknisk chef, vedligeholdschef, driftsleder eller driftstekniker.

Lederstillinger

En maskinmester har tekniske kompetencer på højt niveau og viden om sikkerhed, kvalitet, arbejdsmiljø, naturmiljø, økonomi og ledelse. Denne kombination af viden er i høj kurs ved lederstillinger og arbejder, hvor du som maskinmester bliver mellemmand og formidler af information (produktion, leverandører, offentlige instanser osv.). 

Internationale ansættelseer

En maskinmester har mange muligheder for at arbejde globalt gennem ansætttelse hos f.eks. grønlandske, danske eller udenlandske koncerner.

Her finder en maskinmester f.eks. stillinger ved levering og opstilling af  tekniske anlæg rundt om i verden. En maskinmester er en vigtig nøgleperson under leverancer, opstilling og igangsætning.  '

Som maskinmester kan du komme til at rejse over hele verden, hvis du ønsker det.  

Den globale fremtid er grøn 

Maskinmestre værdsatte medarbejdere indenfor mange erhverv, fordi de kan lede tekniske projekter og komme med hands-on løsninger for virksomhedernes problemstillinger. 

Verden over er der fokus på at udvikle grønne energiløsninger, mange virksomheder ønsker at gøre grøn forskel. Maskinmestre hjælper med at finde nye grønne løsninger for produktion eller daglige arbejdsgange. Nye grønne løsninger giver virksomhederne bedre energiforbrug og produktion.

Maskinmestre er derfor både efterspurgte og populære.