Maskinmester karriere, fremtid og jobmuligheder

En færdiguddannet maskinmester har den bredeste uddannelse som findes inden for Rigsfællesskabet. Arbejdsområder er under konstant udvikling efter tidens krav og ønsker.

Der er spændende karrieremuligheder inden for mange industrier. Maskinmestre finder stillinger i private virksomheder på land (ca. halvdelen), en tredjedel arbejder inden for offentlig og halvoffentlige virksomheder og ca. 20 procent arbejder inden for søfart. Der er næsten ingen arbejdsløshed blandt maskinarbejdere.

Man finder en maskinmester i arbejde ved alle vigtige funktioner, som holder vores samfund kørende. En maskinmester arbejder hvor energi produceres og transporteres videre. Derfor er maskinmestre også med til at løse fremtidens klimaudfordringer.

Hvad laver en maskinmester?

En maskinmester har forskellige arbejdsfunktioner med varierende arbejdsopgaver i en lang række stillinger og brancher. Så der er mange svar på, hvad en maskinmester laver.

Multitekniske kompetencer

En maskinmester har mange tværfaglige kompetencer., og har et solidt overblik over drift og vedligehold af elinstallationer, maskiner og udstyr, automation og IT.

Maskinmesterarbejde findes ved tekniske anlæg inden for industri, energiforsyning, hospitaler, butikscentre og store bygningskomplekser. 

Maskinmestre kan arbejde med at fremstille vindmøller og maskindele hertil, eller med fremstilling af andre maskiner.

Maskinmestrerarbejde findes inden for el, vand og varme: f.eks. fjernvarme, kraftværk, biogas, skibsfart, spildevand, elnet, offshore og byggeri.

Mange maskinmestre har ledende stillinger, f.eks. rådgivende ingeniørfirmaer.

Eksempler på mulige titler og stillinger som maskinmester

Projektleder, projektingeniør, teknisk chef, kvalitetschef, miljøchef, miljøkonsulent, kvalitetschef, energichef, energirådgiver, salgsingeniør, applikations- og udviklingsingeniør, vagtchef, teknisk chef, vedligeholdschef, driftsleder eller driftstekniker.

Lederstillinger

En maskinmester har tekniske kompetencer på højt niveau og viden om sikkerhed, kvalitet, arbejdsmiljø, naturmiljø, økonomi og ledelse. Denne kombination af viden er i høj kurs ved lederstillinger og arbejder, hvor maskinmesteren er mellemmand og formidler af information (produktion, leverandører, offentlige instanser osv.). 

Internationale ansættelseer

En maskinmester har mange muligheder for at arbejde globalt gennem stillinger hos f.eks. grønlandske, danske eller udenlandske koncerner.

Her finder vi maskinmestre der arbejder med levering og opstilling af  tekniske anlæg rundt om i verden. En maskinmester er en vigtig nøgleperson under leverancer, opstilling og igangsætning.  

Som maskinmester kan du rejse over hele verden, hvis du ønsker det.  

Den globale fremtid er grøn 

Maskinmestre er værdsatte medarbejdere indenfor mange erhverv, fordi de leder tekniske projekter og kommer med hands-on løsninger for virksomhedernes problemstillinger. 

Verden over er der fokus på at udvikle grønne energiløsninger, mange virksomheder ønsker at gøre en grøn forskel. Maskinmestre kan finde nye grønne løsninger for produktion eller daglige arbejdsgange. Nye grønne løsninger giver virksomhederne bedre energiforbrug og produktion.

Maskinmestre er meget efterspurgte og populære.