Teknikimik Ilinniarfik KTI hjælper gerne med at formidle kontakt mellem virksomhed og praktikant. 

https://www.msk.dk/for-virksomheder/

Virksomhedspraktik for studerende med gymnasial eksamen

Der er ulønnet virksomhedspraktik i forbindelse med forløb på værkstedsskolen forud for påbegyndelse af maskinmesteruddannelsen samt en ulønnet virksomhedspraktik på 9. semester af maskinmesteruddannelsen (bachelorpraktik). Studerende kan modtage SU under hele maskinmesterstudiet.

Et forløb med en praktikant fra værkstedsskolen giver virksomheden rig lejlighed til at drage nytte af den studerendes fokus på praktisk anvendelse af håndværksmæssige færdigheder i et virksomhedsmiljø.

En praktikant i det afsluttende semester af studiet er et direkte adgangskort for virksomheden til at få løst konkrete, maskinmesterrelaterede opgaver samt at indkassere et opdateret, professionelt input fra en kommende maskinmester.

Endelig skriver størsteparten af vores studerende bacheloropgave med udgangspunkt i konkrete problematikker, som de har arbejdet med i deres praktikvirksomheder. Med andre ord udgør det endelige bachelorprojekt et højtkvalificeret løsningsforslag vedrørende en given udfordring i virksomheden.

Den sidste praktikperiode er opdelt i 3 måneders praktik og 3 måneders arbejde med den problemstilling (bachelorprojekt), som den studerende har valgt at løse.  

Virksomhedspraktik for studerende med erhvervsfaglig eksamen

Studerende med en relevant erhvervsfaglig baggrund og/eller relevant praktisk erfaring, kan opnå merit for hele eller dele af deres praktik.

Den sidste praktikperiode i 9. semester er opdelt i 3 måneders praktik og 3 måneders arbejde med den problemstilling (bachelorprojekt), som den studerende har valgt at løse.

Krav til praktikvirksomheder

For at sikre et meningsfyldt praktikforløb for den studerende er der opstillet en række krav, som praktikvirksomheder skal opfylde. Disse krav vil være lette at indfri for langt de fleste virksomheder.

For praktikvirksomheden gælder: 

 • Virksomheden skal have kendskab til maskinmesteruddannelsen og de studerendes arbejdsområder.
 • Der vil normalt skulle være mindst én person ansat på arbejdspladsen, som er uddannet inden for maskinmesterprofessionen, eller som har en tilsvarende kompetence opnået gennem uddannelse og/eller flerårig praksis.
 • Praktikken skal have karakter af et læringsforløb, og praktikstedet skal således være forberedt på og i stand til at tilbyde praktikanten den nødvendige plads til refleksion samt coaching, vejledning, efterkritik og evaluering i det daglige arbejde.
 • Der skal foreligge en skriftlig aftale (praktikkontrakt) mellem den studerende og praktikstedet med en angivelse af, hvornår praktikken finder sted, dens omfang (i arbejdstimer) samt navn m.v. på den ansvarlige kontaktperson på praktikstedet.
 • Der skal foreligge en praktikplan med en tilrettelæggelse og beskrivelse af de opgaver, der skal udføres. Den studerende udarbejder i samarbejde med praktikvirksomheden denne plan, som efterfølgende skal godkendes af MSK. Planen skal have en sådan karakter, at det er muligt på dette grundlag at afgøre praktikkens faglige relevans og niveau. Praktikstedet kan endvidere forlange, at den studerende underskriver en fortrolighedserklæring.
 • Forsikrings-, arbejdsmiljø- og sikkerhedsforhold gælder som for virksomhedens øvrige ansatte.

Hvad skal praktikanten lære under praktikopholdet?


Forløbet skal tilrettelægges således, at den studerende får opgaver inden for følgende områder:

 • Virksomhedens forretning, organisation og struktur
 • Planlægning af arbejde, der involverer mennesker, tekniske komponenter og anlæg
 • Samarbejde med andre faggrupper og andre dele af organisationen
 • Sikkerhedsarbejde
 • Forhold, der knytter sil til miljø
 • Økonomiske beregninger
 • Tekniske anlæg, der er styrede/regulerede
 • Udarbejdelse af en kortfattet rapport eller artikel med baggrund i opgaverne


FORVENTNINGER TIL PRAKTIKVIRKSOMHEDER

For at sikre den studerende fra MSK et læringsmæssigt optimalt udbytte af sin praktik forventer vi, at praktikvirksomheden udpeger en vejleder for den studerende – altså en virksomhedsvejleder.

Virksomhedsvejlederen bør:

 • Være en god rollemodel og vise, hvordan en maskinmester arbejder (man behøver som nævnt ikke at være uddannet maskinmester).
 • Kunne udfordre den studerende. Han skal ikke give ikke alle svarene, men guide den studerende i den rigtige retning.
 • Overveje relevante arbejdsopgaver og rapportemner, som virksomheden kan have udbytte af.
 • Forlange projektstyring af opgaverne.
 • Være tilgængelig og ”have god tid”, når der er aftalt møder. Helst en gang om ugen.
 • Sørge for, at de administrative forhold for den studerende er klarlagt fra starten – såsom skrivebord, nøgler, kort med videre.