• Her finder du information om adgangskrav for maskinmesteruddannelsen
 • Her finder du link til dokumenter for din ansøgning til maskinmesteruddannelsen.
 • Ansøgningsfrist: 01. december 2021, kl. 12.00
 • Her finder du gode råd og link til vejledning for motiveret ansøgning. 

Du er altid velkommen til at kontakte KTI for hjælp med din ansøgning, motiveret ansøgning og CV.

Adgangskrav for maskinmesteruddannelsen 

Du skal have gennemført en af de følgende uddannelser for at søge om optagelse:

 • Gymnasial eksamen
 • Eller relevant faglært erhvervsuddannelse
 • Matematik, engelsk, dansk og enten fysik eller kemi 
 • 2 af fagene på mindst B-niveau (10 skala) og resterende fag på mindst C-niveau (7 skala)

Optagelse med gymnasial eksamen 

Har du en studentereksamen, men ingen relevant håndværksmæssig baggrund, starter du på KTI Værkstedsskolen. Her arbejder du først 9 måneder i værkstedet, og derefter 9 måneder med praktik i en virksomhed. Derefter starter hovedforløbet med studier hos Maskinmesterskolen København. Her er 6 måneder valgfrie fag som kan studeres enten i Danmark eller hos en MSK samarbejdspartner i udlandet. Uddannelsen slutter med 6 månneders bachelorforløb hos en praktikvirksomhed (3 måneder med praktik og 3 måneders arbejde med det valgte bachelorspeciale).

Optagelse med en relevant faglært uddannelse 

Med en relevant faglært uddannelse hvor dine karakterer skal løftes op på B og C niveau (matematik, fysik, engelsk eller dansk), starter din uddannelse med 9 måneders KTI værkstedskursus i Sisimiut. Derefter starter studierne hos Maskinmesterskolen København. Heraf er 6 måneder valgfri fag som kan tages i Danmark eller hos en MSK samarbejdspartner i udlandet. Uddannelsen slutter med 6 måneders bachelorforløb hos praktikvirksomheden (3 måneder med praktik og 3 måneders arbejde med det valgte bachelorspeciale).

Liste over relevante erhvervsuddannelser som giver adgang til Maskinmesterskolen København maskinmesteruddannelse Optagelse med en gymnasial eksamen og en relevant faglært uddannelse 

Ansøgere med en gymnasial eksamen og en relevant faglært erhvervsuddannelse: hvis du opfylder krav for B og C karakterer i de 4 adgangsfag kan du ved individuel vurdering starte direkte på uddannelsens teoretiske del hos Maskinmesterskolen København. Heraf er 6 måneder valgfri fag som tages i Danmark eller hos en MSK samarbejdspartner i udlandet. Uddannelsen slutter med 6 måneders bachelorforløb hos praktikvirksomheden (3 måneder med praktik og 3 måneders arbejde med det valgte bachelorspeciale).

Ansøgning for MSK Maskinmester 2022 - start hos KTI Sisimiut 

Udfyld ansøgningen som du downloader under linket.

Indsend din ansøgning sammen motiveret ansøgning og de nødvendige dokumenter (se nedenfor) på mail til: adm@msk.dk  eller pr. post til: Maskinmesterskolen København, Gyrithe Lemches Vej 20, 2800 Kgs. Lyngby. 

Ansøgningsfrist: 01. december 2021, kl. 12.00. 

Maskinmester ansøgning dokument (download herunder)

Bilag til optagelse  

Følgende skal vedhæftes når du sender ansøgning til maskinmesteruddannelsen

 • Udfyldt ansøgnings-dokument
 • Svendebrev (EUD/EUX), hvis du har faglært uddannelse
 • Uddannelsesbevis fra gymnasium, hvis du har gymasial eksamen
 • Motiveret ansøgning
 • CV

Gode råd til moviteret ansøgning 

En motiveret ansøgning er en ansøgning, hvor du fortæller, hvorfor netop DU skal have en plads på uddannelsen til maskinmester.

Du fortæller hvorfor du finder uddannelsen interessant og relevant for netop dig.

Din beskrivelse skal få Maskinmesterskolen København til med det samme at ville sige "JA" til din optagelse.

Din motiverede ansøgning skal være målrettet direkte til maskinmesteruddannelsen 

En spændende overskrift som beskriver dig, dine evner eller dine fremtidsønsker, er en god start på teksten. 

Bedste længde af motiveret ansøgning: 1 side.

I teksten skal du:
 • Skrive på en let forstålig måde, vær præcis og kort forklarende.
 • Vis i din tekst, at du ved hvad uddannelsen indeholder.
 • Kort forlælle, hvad fik dig til at søge uddannelsen, hvorfor en grønlandsk/dansk maskinmesteruddannelse tiltrækker dig
 • Fortælle kort om dine kompetencer, din viden og hvad du har lært
 • Fortælle kort hvordan dine erfaringer kan bruges til uddannelsen
 • Fortælle kort hvorfor uddannelsen er relevant netop for dig

Vejledning for motiveret ansøgning til maskinmesteruddannelsen MSK 

Dokument med vejledning for motiveret ansøgning (download herunder)