KTI Sprogkurser

KTI Sprogkurser imødekommer Grønlands behov for sprogundervisning og dækker hele Grønland. Afdelingen tilbyder løbende AMA og PKU sprogkurser i grønlandsk, engelsk og dansk.

Målgruppen for KTI Sprogkurser er voksne med behov for at opkvalificere sig, eller som ønsker at genopfriske deres sproglige kompetencer.

KTI sørger for, at alle tilbudte kurser foregår i trygge rammer med respekt for forskelligheder og den enkeltes forudsætninger.

KTI Sprogkurser er levende, spændende sprogundervisning

Kurserne stræber på at være både udfordrende og motivende for den enkelte kursist. Kursernes mål er at kursister vender hjem med gode og lærerige sprogoplevelser. Kursets hensigt er at indarbejde fornyet lyst og energi i den enkelte kursist, samt at alle bliver gladere for at bruge valgte kursus-sprog.

KTI Sprogkurser bidrager med vigtige arbejdsmæssige kompetencer både inden for turisme- og servicebranchen.  

Lær mere om KTI Sprogkurser på Sprogkurser