Artek: Center for Arktisk Teknologi. Ingeniørarbejde i Grønland kræver stor indsigt i arktiske forhold. Derfor har KTI indledt et samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet under navnet Center for Arktisk Teknologi. Formålet med samarbejdet er at etablere et center der forestår uddannelse, kursusvirksomhed, videns opsamling og forskning.

Arktisk Teknologi er en 4-årig ingeniøruddannelse fra Danmarks Tekniske Universitet. Den er specielt rettet mod ingeniørarbejde under ekstreme klimatiske og geografiske forhold i arktiske områder som fx Grønland, hvilket kræver helt specielle kompetencer.

Man kan vælge mellem 5 specialiseringer


  •    Byggeri - bygningsdesign & bærende konstruktioner  
  •    Installation - installationer, bygningsenergi, Indeklima & VVS 
  •    Miljø - vand, spildevand, affald & miljøundersøgelser 
  •    Anlæg - fjeld, permafrost & råstof 
  •    Planlægning - Infrastruktur, lokal- & landsplanlægning