KTI Arktisk Bygningsarbejder med fagbrev - 2 årig uddannelse 

KTI's nye korte uddannelser med fagbrev uddanner kvalificeret arbejdskraft til Grønlands byggeindustri. 

Uddannelsen søges gennem Majoriaq

Ansøgere vælger en af de 4 specialiseringer. De korte uddannelser er alle tilrettelagt for bygningsarbejde under arktiske forhold.

KTI Arktisk Bygningsarbejder - 4 specialiseringer

  • Forskalling
  • Tagdækning
  • Fliser & Vådrum
  • Nedrivning

Forskalling 

Uddannelsen er med til at forsyne landets store byggeprojekter med kvalificerede håndværkere. Med KTI fagbrev og viden om det sidste nye inden for beton, er KTI forskalling med til at støbe  byggeelementer, trapper og søjler. 

Forskallingsarbejde er i stor efterspørgsel, da støbning af elementer på byggepladsen giver mulighed for at indbygge mere armeringsjern. Det giver en højere tæthed i den støbte beton, og dermed stærkere og mere holdbare fundamenter. 

Videreuddannelse med fagbrev: Bygningsstruktør

Med Forskalling fagbrev kan man videreuddanne sig som Bygningstruktør.

Det er en meget alsidig videreuddannelse, hvor man lærer at arbejde med beton, træ, stål, glas, jern og plast. En Bygningsstruktør skaber bygningsværker i beton, er med til at bygge boliger fabrikker, skoler, havne, broer og meget mere.

Tagdækning

En tagdækker kan lægge mange slags tage. Hos KTI lærer elever forskellige tagdækningsopgaver, og hvilke materialer der bruges i bestemte situationer.

Eleverne undervises i sikkerhedsregler og arbejdsmiljø. Man lærer om tagfejl og tagskader samt regler for byggeri.

Med tagdækker fagbrev får du arbejde i byggefirmaer, eller hos en privat faglægt tagdækker. Du er med til at rådgive kunder om valg af tag, holdbarhed og varmeøkonomi. 

Med tagdækker fagbrev kan du videreuddanne dig som byggekoordinator

En byggekoordinator er en ledende medarbejder på byggepladser. 

Fliser & Vådrum

Du lærer om planlægning af flise- og vådrumsarbejde, kvalitetssikring og sikring af udførelse af arbejde med hensyn til miljø, sikkerhed og arbejdsmiljø.

Du lærer at laver vådrum med opsætning og nedlægning af fliser og klinker på vådrumssikrede underlag.

KTI underviser i flisearbejde og de krav og tolerancer arbejdet skal opfylde, for at kunne anvendes som underlag for fliser. Elever lærer at bruge tegneredskaber for konstruktionsarbejde. 

Med Fliser & Vådrum fagbrev kan du videreuddanne dig til faglært murer

Grønland har stor mangel på faglærte murere. 

Nedrivning

Grønland er midt i et landsdækkende byggeboom. Der er et stigende behov for kvalificeret arbejdskraft til nedrivning af bygninger.

Nedriverbranchen er et specialiseret område med regler og love, som skal følges for farlige stoffer, arbejdsmiljø og affaldssortering. 

Hos KTI lærer elever at udføre nedrivning og affaldssortering på forsvarlig vis, og undervises i forskellige bygningskonstruktioner, sikkerhed på arbejdet, materialelære og miljøforhold.

Eleverne lærer at køre med entreprenørmaskiner og bruge værktøj til nedrivning

Gaffeltruck, gummiged, minidumper

KTI underviser i tegningsforståelse, logistik, it på jobbet samt kommunikation og samarbejde på en byggeplads.

Med nedrivning fagbrev kan du videreuddanne dig med Byggeriets Lederuddannelse

Adgangskrav for ansøgere

Folkeskolens 10. klasses afgangsprøve med mindstekarakter 2 efter den gamle karakterskala og E efter den nye GGS-skala - i såvel årskarakter som i prøvekarakter i hvert af fagene matematik, grønlandsk og dansk.

En ansøger kan få sin ansøgning vurderet for optagelse af skolens uddannelsesudvalg, hvis alle krav ikke er opfyldt.

Du skal have underskrevet en praktikkontrakt med en virksomhed inden start på den korte uddannelse du ønsker.

Hvis Majoriaq ikke kan finde en praktikplads til dig, må du gerne kontakte KTI.

Andre anbefalinger for ansøgere

En uddannelse som håndværker er et fint valg for alle unge, der har lyst til et aktivt arbejde både inden dørs og udenfor i den friske luft. 

Praktikforløb og KTI skoleophold

Alle 4 korte uddannelser består af praktik i en virksomhed og  skoleophold hos KTI Sisimiut.

1 Uddannelsesår

  • Starter med 10 ugers grundforløb
  • Derefter 1 års praktik hos elevens virksomhed.

2 Uddannelsesår 

  • 10 ugers hovedforløb                                         
  • Derefter 6 måneders praktik
  • Til slut 2 ugers svendeprøve

Uddannelsernes fagindhold

Elever undervises i almene fag som regning/privatøkonomi, kommunikation og førstehjœlp.

Fællesfag er matematik, geometri, tegningslœre, sikkerhed og arbejdsmiljø samt brancherettede fag (faglige emneopgaver).

Elever får undervisnigg i grundfag: faglig matematik, materialeforståelse, faglig tegning/teknisk dokumentation, branchekendskab & teknologisk udvikling samt teknisk engelsk.

Prøver

Der afholdes afsluttende prøver efter hvert skoleophold.

Prøverne skal bestås, før man kan gå videre med næste skoleophold.

Når begge skoleophold er slut, og virksomhedspraktik færdig skal eleven indstilles til afsluttende fagprøve af sin mester. De sidste 2 uger er fagprøver hos KTI Sisimiut. Når alle prøver er bestået, modtager eleven fagbrev for sin uddannelse.