KTI Arktisk Bygningsarbejder med fagbrev -  2 årig uddannelse 

KTI's nye korte uddannelser med fagbrev er Grønlands nyeste som er med til at imødekomme virksomhedernes ønsker om kvalificeret arbejdskraft til byggeindustrien Uddannelsen kan søges fra forår 2021 (hos Majoriaq)

Uddannelsen har 4 specialiseringer som alle er målrettet bygningsarbejde under arktiske forhold.

KTI Arktisk Bygningsarbejder - 4 specialiseringer

  • Forskalling
  • Tagdækning
  • Fliser & Vådrum
  • Nedrivning

Forskalling 

Denne uddannelse er med til at imødegå efterspørgslen på kvalificerede håndværkere til landets store  byggeprojekter. Her støbes byggeelementer, trapper og søjler med viden om det sidst nye inden for beton. 

Forskallingsarbejde er i stor efterspørgsel da støbning af elementer på byggepladsen giver mulighed for at indbygge mere armeringsjern, en højere tæthed i den støbte beton og dermed stærkere og mere holdbare fundamenter. 

Videreuddannelse med fagbrev: Bygningsstruktør

Med Forskalling fagbrev kan man videreuddanne sig som Bygningstruktør.

Det er en meget alsidig videreuddannelse, hvor man lærer at arbejde med beton, træ, stål, glas, jern og plast. En Bygningsstruktør skaber bygningsværker i beton, er med til at bygge boliger fabrikker, skoler, havne, broer og meget mere.

Bygningsstruktør Svendebrev               

Giver rigtig gode muligheder for at skabe en stærk karriere i en privat eller offentlig entreprenørvirksomhed. Eller starte sin egen virksomhed.

Tagdækning

En tagdækkers arbejde kan være forbundet med fare for personlig sikkerhed, så man lærer om sikkerhedsregler og arbejdsmiljø. Man må ikke lide af højdeskræk.

En tagdækker kan lægge mange slags tage. Hos KTI lærer du forskellige tagdækningsopgaver, og hvilke materialer der bruges i bestemte situationer.

Som tagdækker kan man rådgive kunder om valg af tag, holdbarhed og varmeøkonomi. Man lærer om tagfejl og tagskader samt regler for byggeri.

Med tagdækker uddannelse får man arbejde i byggefirmaer, eller hos en privat faglægt tagdækker. 

Med Tagdækker fagbrev kan man videreuddanne sig som Byggekoordinator eller faglært tømrer.

Videreuddannelse som byggekoordinator

En faglært byggekoordinator er en af byggepladsens ledende medarbejdere. Man får viden om udbudsmateriale og byggeri, entrepriseledelse, planlægning og procesoptimering. Man lærer at analysere og vurdere processen af et byggeri, og om god kommunikation mellem byggesagens forskellige faggrupper.

Byggekoordinator svendebrev

Med svendebrev kan man assistere ledelsen ved større opgaver sammen med projektledere, formænd og håndværkere - eller selv foretage ledende opgaver.

Fliser & Vådrum

Uddannelsen giver viden om planlægning af flise- og vådrumsarbejde, kvalitetssikring og sikring af udførelse af arbejde med hensyn til miljø, sikkerhed og arbejdsmiljø. Man får færdigheder i udførelse af vådrum, opsætning og nedlægning af fliser og klinker på vådrumssikrede underlag.

Man lærer at udføre avanceret flisearbejde med viden om krav og tolerancer, som væg- og gulvflader skal opfylde som anvendelse som underlag for fliser. Man lærer at bruge tegneredskaber for konstruktionsarbejde. 

Med Fliser & Vådrum fagbrev kan man videreuddanne sig som Murer.

Videreuddannelse: Murer

Grønland har stor mangel på faglærte murere, så med en videre mureruddannelse er man sikker på at få arbejdsopgaver. En murer kan læse en arbejdstegning og bygge en bygning efter den. Man lærer at støbe sokkel og gulv, at arbejde med tagsten og pudse facader.

Murer svendebrev

En faglært murer kan starte sin egen virksomhed, eller arbejde som ansat hos en murermester.

Nedrivning

Grønland oplever et byggeboom, og et stigende behov for faglært arbejdskraft til nedrivning af bygninger. Nedriverbranchen er et specialiseret område med regler og love, som skal følges indenfor farlige stoffer, arbejdsmiljø og affaldssortering. 

På to år lærer man at udføre nedrivning og affaldssortering på forsvarlig vis, og lærer om bygningskonstruktioner, sikkerhed, materialelære og miljøforhold.

Man lærer betjening af maskiner og værktøjer til nedrivning (f.eks. gaffeltruck, gummiged, minidumper). Studierne omfatter tegningsforståelse, logistik, it på jobbet samt kommunikation og samarbejde på en byggeplads.

Med  Nedrivning fagbrev kan man videreuddanne sig som bl.a. Byggeleder.

Videreuddannelse: Byggeriets Lederuddannelse

Studierne giver kendskab til forretningsstrategier, ledelse, kommunikation og motivation af virksomhedens medarbejdere. Man får kendskab til relevant jura, arbejdsmiljø og aftaleforhold.

Byggeriets Lederuddannelse eksamensdiplom

Uddannelsen er optimal for udlærte svende inden for byggeri- og anlægsbranchen, og gør uddannede parate til at lede større byggeopgaver eller egen bygge- og anlægsvirksomhed.

Adgangskrav for ansøgere

Atuarfik 10. klasses afgangsprøve med mindstekarakter 2 efter den gamle karakterskala og E efter den nye GGS-skala - i såvel årskarakter som i prøvekarakter i hvert af fagene matematik, grønlandsk og dansk.

En ansøger kan få sin ansøgning vurderet for optagelse af skolens uddannelsesudvalg, hvis alle krav ikke er opfyldt.

En ansøger skal have en praktikkontrakt for at kunne starte på uddannelsen. KTI hjælper gerne med at finde en praktikplads hvis nødvendigt.

Andre anbefalinger for ansøgere

Være glad for at være omhyggelig og grundig med sit arbejde. Have gode krœfter og en god fysik. Uddannelsen er for alle som er glade for at arbejde udenfor meget af tiden.

Praktikforløb og KTI skoleperioder

Alle 4 korte uddannelser skifter mellem praktik og skoleophold. 

1 Uddannelsesår

  • Starter med 10 ugers grundforløb
  • Derefter 1 års praktik hos elevens virksomhed.

2 Uddannelsesår 

  • 10 ugers hovedforløb                                         
  • Derefter 6 måneders praktik
  • Til slut 2 ugers svendeprøve

Uddannelsernes fagindhold

Elever får undervisning i almene fag som regning/privatøkonomi, kommunikation og førstehjœlp. Samlœsningsfag er matematik, geometri, tegningslœre, sikkerhed og arbejdsmiljø samt brancherettede fag (faglige emneopgaver).

Der undervises i grundfag: faglig matematik, materialeforståelse, faglig tegning/teknisk dokumentation, branchekendskab & teknologisk udvikling samt teknisk engelsk.

Prøver

Der afholdes afsluttende prøver efter hvert skoleophold. Prøverne skal bestås, før man kan gå videre med næste skoleophold.

Efter endt skoleuddannelse og virksomhedspraktik skal eleven indstilles til afsluttende fagprøve af sin mester.