KTI Issittumi Sanaartortoq allagartalik – ukiut marluk ilinniarneq 

KTI-p ilinniakkat naatsut Kalaallit Nunaanni nutaanerpaat allagartaqaliissutissat suliffeqarfiit kissaataat eqquutsippaat pitsaassusilimmik sulisinnaanermik sanaartornerup iluani Ilinniarfissaq upernaakkut 2021 qinnuteqarfigineqarsinnaanngussooq.

Ilinniagaq sisamanik aggorneqarpoq tamarmik sanaartornerup iluani issittumut tulluarsakkat.

KTI Issittumi Sanaartortoq – pikkoriffiit sisamat

  • Kuitsivilerisoq
  • Qalissialerisoq
  • Fliset inillu isugutattut
  • Ingutserisoq

Kuitsivilerisoq

Ilinniakkap taassumap nunap sanaartorfiini angisuuni pitsaassusilimmik sanaartortunik pilersitsivigissavaa. Sanaartornermi piariikkat kuineqartassapput, tummeqqat sukarsuillu beton-imut tunngasunik ilisimasat nutaat najoqqutaralugit.

Kuitsivilerinermi suliaqarneq pisariaqartinneqartorujussuuvoq sanaartukkanik kuisinermi savimernit napassutit, beton ussinnerusoq taamaasilluni nakuunerulluni aammalu toqqavinni aalajaannerlulluni sanaartorfimmi ilanngunneqarsinnaanngorlutik.

Allagartaqarluni ingerlaqqinneq: Bygningsstruktør

Kuitsivilerisutut allagartaqarluni Bygningsinstruktøritut ingerlaqqissutaasinnaavoq.

Ilinniaqqinneq tamatigoortorujussuuvoq, tassani ilinniarneqassallutik qanoq beton suliarineqassanersoq, qisuit, savimernit, igalaamernit, savimernit plastikkilu. Bygningsinstruktørip sanaartukkat betonimik sanaat pilersittarpai, suliffissuarniik, inissianik, atuarfinnik, talittarfinnik, ikaartarfinnik allarpassuarnillu suliaqarnissamik ilinniarfiulluni.

Bygningsstruktør Allagartaq               

Suliffeqarnikkut periarfissagissaarnermik pilersitsissaaq namminersortuni pisortanilu. Imaluunniit nammineq suliffeqarfiutitaarnikkut.

Qalissialerisoq

Qalissialerisup suliai ulorianarsinnaapput, taamaattumillu isumannaallisaaneq pillugu sulinermilu avatagiisit pillugit misilittangaqarnissaq pisariaqarluni. Nangiartartuussanngilaq.

Qalissialerisoq qaliat assigiinngitsorpassuit ikkussinnaavai. KTI-mi qalissialerinermi suliassat assigiinngitsorpassuit ilinniassavatit, sulianilu assigiinngitsuni suut atorneqassanersut.

Qalissialerisutut sullitat siunnersorneqarsinnaapput sanaartornermi suut qalialiunneqassanersut, qajannaassuseq kiassarnermullu tunngasut. Illup qaani kukkunerit ajoqutillu ilinniarneqassapput sanaartornermilu maleruagassat.

Qalissialerisutut ilinniarsimagaanni sanaartortuni sulilertoqarsinnaavoq, imaluunniit namminersortumi qalissialerisumi. 

Qalissialerisutut allagartaqaraanni Byggekoordinatoritut ingerlaqqittoqarsinnaavoq imaluunniit sanasutut.

Byggekoordinatoritut ingerlaqqinneq

Byggekoordinatoritut ilinniarsimasoq sanaartornerni aqutsisooqataasarpoq. Sanaartornermi atortussanik, sanaartukkanik, sanaartornermi aqutsinermik, pilersaarusiornermik pitsanngorsaanermillu ilisimasqalernarpoq. Sanaartorfimmi misissueqqissaarneq nalilersuinerlu ilinniarneqassapput, sanaartorfimmilu eqimattat assigiinngitsut pitsaasumik attaveqatigiinnissaannik.

Byggekoordinatoritut allagartaq

Allagartaqarluni aqutsinermi ikiortaasoqarsinnaavoq suliassani annerni sulianut aqutsisoqarluni, formandit sanaartortullu – imaluunniit nammineq sulianut aqutsisuulluni.

Fliset Inillu isugutattut

Ilinniagaq flisenik ininillu isugutaffiusartunik, pitsaassusiliinermik kiisalu avatagiisinut isumannaallisaanermut suliffimmilu avatagiisinut qulaarnaarinermut ilisimansanik tunisivoq. Ininik isugutaffiusartussanik suliaqarnissaq, flisenik ikkussuinerit, flisenik qammaaqqanillu piiaanerit pikkoriffigineqalissapput.

Qaffasissumik flisenik suliaqarnermi piumasaqaatit killissarititallu, soorlu iikkani naternilu flisenik sanaartornermi maleruagassat. Ilusilersuinermi titartaariaatsit ilinniarneqassapput.

Qammaasutut ilinniaqqittoqarsinnaavoq.

Ilinniaqqinneq: Qammaasoq

Kalaallit Nunaat qammaasunik ilinniarsimasunik pisariaqartitsivoq, qammaasutut ilinniarsimagaanni suliassaqarneq isumannarani. Qammaasup sanaartornermi titartakkat ilisimaarissavai taakkulu malillugit sanaartorluni. Toqqaviit naqqillu kuisilluni sananissai ilinniarneqassapput, qaliami qammanik iikkanilu sanaartorsinnaaneq.

Qammaasutut allagartaq

Qammaasutut ilinniarsimasoq nammineq suliffeqarfimmik aallartitsisinnaavoq, imaluunniit qammaasumi sulilluni.

Ingutserineq

Kalaallit Nunaanni sanaartornersuaqarpoq, ilinniarsimasulillu igutserisinnaasunik pisariaqartitsineq annertuvoq. Igutserinermi maleruagassat inatsisillu maleqqissaarneqarnissaat pisariaqarpoq, soorlu akuutissat ulorianartut, sulinermi avatagiiseq eqqagassanillu immikkoortiterineq eqqarsaatigalugit.

Ukiuni marlunni igutserineq eqqakkanillu immikkoortiterineq akilersinnaasumik ilinniarneqassapput, aamma sanaartornermi ilusilersuineq, isumannaallisaaneq, atortunik ilisimasat avatagiisinullu tunngasut ilinniarneqassallutik.

Maskiinanik aqutsisinnaaneq atortunillu igutserinermi atortartunik aqutsisinnaaneq (soorlu gaffeltruck, gummiged, minidumper). Ilinniarnermi imarisaassapput titartakkanik paasinnissinnaaneq, logistikki, suliffimmi qarasaasialerineq sanaartorfimmilu attaveqatigiinneq.

Igutserinermi allagartaqaraanni ilinniaqqittoqarsinnaavoq soorlu sanaartorfimmi aqutsisutut.

Ilinniaqqinneq: Sanaartorfimmi aqutsisutut ilinniagaq

Ilinniarnerit niueqatigiissinnaanermut, aqutsinermut, attaveqatigiinnermut kajumissaarinermullu suliffeqarfiup sulisuinut ilisimasanik pilersitsisarput. Inatsisilerineq, suliffimmi avatagiisit isumaqatigiissusiornerlu ilisimaneqalersarput.

Sanaartornermi Aqutsisutut ilinniarnermi misilitsinnermi allagartaq

Ilinniagaq tulluunnerpaavoq sanaartornerup iluani ilinniarsimasunut, ilinniarsimasullu sanaartornerni annerni aqutinissamut piareersaataalluni imaluunniit nammineq sanaartornermi suliffqarfiutiqalerluni.

Qinnuteqartunut piumasaqaatit

Meeqqat atuarfiat 10. klassemi misilitsissimanissaq minnerpaamik karakter 2 naliliisarneq qanganisaq malillugu aamma E GGS malillugu – ukiumi karakterit misilitsinnernilu ukunani matematik, kalaallisut qallunaatullu.

Qinnuteqartup piumasaqaatit inorunigit atuarfiup ilinniarnermut ataatsimiititaliaanut immikkut nalilersortissinnaavaa.

Qinnuteqartoq suliffeqarfimmik misiliivissaminik isumaqatigiissuteqaqqaartariaqarpoq. KTI misiliilluni suliffissamik nassaarnissamik pisariaqassappat ikiuussinnaavoq.

Qinnuteqartussanut innersuutit allat

Sulianik peqqissaarussinermik nuannarisaqarneq. Nukissaqarluarneq timikkullu nukissaqarneq. Ilinniagaq silami sulinermik nuannarisalinnut tamanut tulluuttuuvoq.

Suliffinni misiliinerit KTI-milu atuagarsorneq

Ilinniakkat sisamat tamarmik suliffinni misiliineq atuagarsornerlu paarlakaallugit ingerlasassaaq.

Ukioq ilinniarfik siulleq

  • Tunngaviusumik ilinniarnerup aallartinnera sap.akunn.
  • Kingorna suliffeqarfinni ukioq ataaseq misiliineq

Ukiut ilinniarfiit aappaat 

  • Sap.akunnerini qulini atuagarsorneq anneq
  • Kingorna qaammatit arfinillit suliffinni misiliineq
  • Naggataagut sap.akunneri marluk misilitsinneq

Ilinniakkat imarisai

Atuartut naliginnaasunik ilinniartinneqassapput soorlu kisitsineq/inuttut aningaasaqarneq, attaveqatigiinneq ikiueqqaarnerlu. Ataatsimut atuagassat ukuupput matematik, geometri, titartaaneq, isumannaassuseq suliffeqarfinnilu avatagiisit kiisalu faginut tunngasut (suliassat tunngavillit).

Tunngaviusumik atuartitsisoqartassaaq: matematik, sanaartugassanik paasinninneq, titartaaneq/uppernarsaasiineq, suliamut ilisimasat teknologiimilu ineriartorneq kiisalu tuluttut suliamut tunngasut.

Misilitsinnerit

Atuagarsoreernerit tamarmik misilitsinnermik naggaserneqartassapput. Misilitsinnerit angusiffigineqartussaapput ingerlaqqinnginnermi.

Atuagarsoreernerit suliffinnilu misileereernerit kingornani atuartoq misilitsinnermut annermut innersuunneqassaaq misiliinermi aqutsisuminiit.