Voksenlærling: Få svendebrev og bliv faglært arbejder    

Som voksen kan man blive uddannet som faglært arbejder, med svendebrev, i det arbejdsområde hvor man arbejder.

  • Man skal være fyldt 30 år.
  • Man skal have arbejdet med samme arbejdsområde i mindst 3 år.

For at blive voksenlærling, skal man sende en ansøgning til Teknikimik Ilinniarfik KTI, Postboks 1001, 3911 Sisimiut.

Der er ingen tidsfrist på at søge en faglært uddannelse som voksenlærling, så man sende en ansøgning når man ønsker det.

Alle krav til uddannelsen skal være opfyldt. Hvis man ikke opfylder alle krav, kan den arbejdserfaring man har opnået, hjælpe med at få den ønskede uddannelse startet.

KTI skal modtage beståede skolebeviser (folkeskole eller GUX), og arbejdsgiverens bekræftelse på, at man har arbejdet med samme arbejdsområde i mindst 3 år.

Lærlingekontrakt

  • Der skal underskrives en lærlingekontrakt mellem Teknikimik Ilinniarfik KTI, en virksomhed og voksenlærling, før uddannelsen kan startes.
  • Længde af uddannelsen afhænger af det det færdigheds-niveau som virksomhed, voksenlærling og Teknikimik Ilinniarfik KTI bliver enige om at starte voksenuddannelsen med.

Hvordan aflønnnes voksenlærlinge

  • Under praktikperioden aflønnes voksenlærlingen mindst som ufaglært arbejder efter SIK´s lønskala af sin arbejdsgiver.
  • Under KTI skoleophold bliver voksenlærlingen aflønnet efter ovenenskomst mellem Grønlands Arbejdsgiverforening og Sulinermik Inuutissarsiuteqartut Kattuffiat af Teknikimik Ilinniarfik KTI.
  • Praktikvirksomheden modtager ikke løntilskud til voksenlærlinge under uddannelsesforløbet (som man gør ved en "almindelig" lærlingeuddannelse)
  • En voksenlærling modtager ikke børnetillæg under uddannelsesperioden (som man gør ved en "almindelig" lærlingeuddannelse).

Rejse- og opholdsudgifter

  • Teknikimik Ilinniarfik KTI betaler for rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med transport til alle KTI skoleophold.
  • En voksenlærling indkvarteres i KTI kollegieværelse under skoleophold som alle andre KTI lærlinge.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 25 af 7. december 2000 om voksenuddannelser.