• Lærling/erhvervsskolepraktikant under KTI erhvervsskoleuddannelse

En faglært KTI erhvervsuddannelse varer fra 2 - 4 år og bliver en stor del af den studerendes hverdag. Man oplever store forandringer på det faglige, personlige og sociale plan. Studerende kommer under uddannelsen til at gennemgå en stor personlig udvikling.

En erhvervsuddannelse lærer elever om teori og begreber indenfor fagene man har valgt at studere. Eleven kommer til at lære på en helt ny måde. 

Hvert fag har sine egne fagudtryk og nye faglige begreber. Som studerende skal man løbende udvikle sammenhæng og viden mellem skolefagenes teori og lærlingeparbejdet i virksomheden.

KTI lærling - hvornår starter man virksomhedspraktik

  • Hvis man har svært ved at finde en lærlingeplads kan KTI hjælpe med finde en praktikvirksomhed.  

Man skal have afsluttet og bestået sit skolegrundforløb for den påbegyndte erhvervsuddannelse hos KTI Bygge- Anlæg, før man kan begynde som lærling.

Når KTI skoleopholdet slutter i april måned, og ved bestået grundforløb, kan eleven begynde som lærling hos den valgte praktikvirksomhed.

Hvordan finder virksomheden en lærling?

Ønsker man en lærling, og har svært ved at finde en, kan KTI's studievejleder kontaktes for hjælp med at finde den rette praktikant.

Studievejleder Fartato Olsen kan kontaktes direkte på tlf.: 861633 eller via e-mail: faol@kti.gl 

Lærlingekontrakter

• Den almindelige lærlingeaftale som omfatter hele læretiden – praktikvejen

• Den almindelige lærlingeaftale hvor en kommende lærling har bestået skolens grundforløb – skolevejen

• Lærlingekontrakter udfyldes af Majoriaq, og underskrives afarbejdsgiver, lærling og Majoriaq inden virksomhedspraktikken begynder.

Informationer, guide og inspiration om ansættelse af en lærling

http://www.ga.gl/elev/Praktikplads/tabid/1516/language/da-DK/Default.aspx

Lærlinge og lærlingeløn   

http://www.sik.gl/Portals/0/Overenskomster/GE_2019_2023/x_Bygningshaandaerkere%202019-23%201.0.pdf