Få Svendebrev som voksenlærling


  • Er du fyldt 30 år og ønsker du en uddannelse i det fag du arbejder med?
  • Har du haft dit arbejde i mindst 3 år?
  • Hvis JA, så har du vælge at blive voksenlærling og faglært håndværker med Svendebrev.
  • Du skal søge om at blive voksenlærling hos Teknikimik Ilinniarfik KTI, Postboks 1001, 3911 Sisimiut.

Der er ingen tidsfrist, og man kan søge hele året.

Alle krav til uddannelsen skal være opfyldt. Din arbejdserfaring betyder meget ved ansøgning som voksenlærling. 

Skolebeviser skal medsenddes sammen med arbejdsgiverens bekræftelse på, at du har arbejdet indenfor dit fagområde i mindst 3 år.

Lærlingekontrakt

  • Der skal underskrives en lærlingekontrakt mellem Teknikimik Ilinniarfik KTI, praktikvirksomhed og voksenlærling før uddannelsen starter.
  • Længden af uddannelsen afhænger af indgået aftale mellem praktikvirksomhed, voksenlærling og Teknikimik Ilinniarfik KTI

Selvstyrets bekendtgørelse Voksen lærling PDF