Få Svendebrev som voksenlærling


 • Er du fyldt 30 år og ønsker du en uddannelse i det fag du arbejder med?
 • Har du haft dit arbejde i mindst 3 år?
 • Hvis JA, så har du vælge at blive voksenlærling og faglært håndværker med Svendebrev.
 • Du skal søge om at blive voksenlærling hos Teknikimik Ilinniarfik KTI, Postboks 1001, 3911 Sisimiut.

Der er ingen tidsfrist, og man kan søge hele året.

Alle krav til uddannelsen skal være opfyldt. Din arbejdserfaring betyder meget ved ansøgning som voksenlærling. 

Skolebeviser skal medsenddes sammen med arbejdsgiverens bekræftelse på, at du har arbejdet indenfor dit fagområde i mindst 3 år.

Lærlingekontrakt

 • Der skal underskrives en lærlingekontrakt mellem Teknikimik Ilinniarfik KTI, praktikvirksomhed og voksenlærling før uddannelsen starter.
 • Længden af uddannelsen afhænger af indgået aftale mellem praktikvirksomhed, voksenlærling og Teknikimik Ilinniarfik KTI

Voksenlærling løn

 • I hele praktikperioden skal man som voksenlærling aflønnes af virksomheden. Mindstekravet til løn er som ufaglært arbejder efter SIK´s lønskala.
 • Aflønning under skoleophold sker efter ovenenskomst mellem Grønlands Arbejdsgiverforening og Sulinermik Inuutissarsiuteqartut Kattuffiat af Teknikimik Ilinniarfik KTI.
 • Praktikvirksomheden modtager ikke løntilskud for voksenlærlinge under uddannelsesforløbet.
 • Voksenlærlingen modtager ikke børnetillæg i hele uddannelsesperioden.

Rejser og skoleophold

 • Teknikimik Ilinniarfik KTI sørger for betaling af udgifter i forbindelse med rejser og skoleophold.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 25 af 7. december 2000 om voksenuddannelser.