• Er du fyldt 30 år og gerne vil uddannes indenfor det fag du er beskæftiget, og har været vedvarende beskæftiget i mindst 3 år? Du kan blive udlært med svendebevis som voksenlærling.
  • For at blive voksenlærling, skal du søge om det til Teknikimik Ilinniarfik, Postboks 1001, 3911 Sisimiut. Der er ingen tidsfrist på ansøgningen, dvs. du kan ansøge hele året. Man skal helst opfylde for uddannelserne MEN er ikke krav, da erhverserfaringerne kan komme til at vægte mest. Der skal medsenddes skolebeviser samt arbejdsgiverens bekræftelse på at du har arbejdet i området i mindst 3 år.

Lærlingekontrakten

  • Der skal underskrives en lærlingekontrakt mellem Teknikimik Ilinniarfik, praktikværten samt voksenlærlingen, før du kan starte uddannelsen.
  • Uddannelseslængden (varigheden) afhænger af hvad praktikværten og lærlingen samt Teknikimik Ilinniarfik kan blive enige om.

Hvordan voksenlærlinge aflønnes

  • I hele praktikperioden bliver voksenlærlingen aflønnet mindst som ufaglært arbejder efter SIK´s lønskala af praktikværten (arbejdsgiveren).
  • For aflønningen i skoleopholdsperioderne bliver voksenlærlingen aflønnet efter ovenenskomst mellem Grønlands Arbejdsgiverforeningen og Sulinermik Inuutissarsiuteqartut Kattuffiat af Teknikimik Ilinniarfik.
  • Praktikværten modtager ikke løntilskud til voksenlærlingen i hele uddannelsesforløbet som man gør i lærlingeuddannelsen.
  • Voksenlærlingen modtager ikke børnetillæg i hele uddannelsesperioden som man gør i lærlingeuddannelsen.

Rejse- og opholdsudgifter

  • Teknikimik Ilinniarfik sørger for rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med skoleopholdsrejser.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 25 af 7. december 2000 om voksenuddannelser.