Råstofskolens erhvervsuddannelse

Råstofskolen tilbyder mulighed for at blive faglært som Maskinentreprenør-og minesvend (212227). Uddannelsen varer 4 år med 2 års skolegang og 2 års virksomhedspraktik.

Der stilles ikke krav om indgået praktikpladsaftale, for at kunne blive optaget på erhvervsuddannelsen.

Forudsætning for optagelse er at du har bestået folkeskolens afgangsprøve i Dansk, Engelsk og Matematik, samt bliver godkendt af uddannelsesstøtteforvaltningen til at få uddannelsesstøtte under uddannelsen.

KTI råder over eget kollegium, hvor du vil have mulighed for at bo. 

Ved slutningen af virksomhedspraktikken skal virksomheden indstille eleven til en svendeprøve der afholdes på Råstofskolen.

Efter bestået svendeprøve og udløb af praktikpladskontrakt, modtager eleven svendebrev er er dermed faglært Maskinentreprenør-og minesvend.

Adgangskrav

  • Du skal have bestået folkeskolens afgangseksamen i engelsk, dansk og matematik - helst med gode karakterer i disse fag.
  • Du skal være fyldt 16 år, inden skolen begynder.
  • Hvis du ikke har kørekort, tilbyder skolen mulighed for at tage det inden du skal begynde i praktik.
  • Du skal være i god fysisk form.

Ansøgning

Ansøgning til uddannelsen findes på Sullisivik.gl

Hvis en ansøger til uddannelsen mangler optagelsesfag der ikke er bestået fra Folkeskolen, skal ansøger kontakte den lokale Majoriaq for optagelse på AEU (Anerkendt Erhvervsintroducerende Uddannelse)

USF (Uddannelsesstøtteforvaltningen) er stedet, hvor du kan søge om f.eks. hjælp til godstransport, bogtilskud og uddannelsesstøtte.

Links:

Ansøgning: Ansøg til ehvervsuddannelse (EUD)

Uddannelsesstøtte: Uddannelsesstøtteforvaltningen

Anerkendt Erhvervsintroducerende Uddannelse: Opkvalificering hos Majoriaq (AEU) 

KTI Kollegie: Kollegium - Sisimiut____________________________________________