Maskinentreprenør- og minesvend (212227)

Kan du se dig selv som fører af store entreprenørmaskiner, mens du er i gang med at bygge en vej, havn eller lufthavn? Brænder du for at være med til at skabe Grønlands fremtid med udvinding af undergrundens ressourcer? Hvis ja, så er Maskinentreprenør- og minesvend uddannelsen valget for dig.

Uddannelsen indeholder blandt andet:

 • Kendskab til brug og vedligeholdelse af forskellige entreprenørmaskiner
 • Lære om bygge - og anlægsbranchens forhold i Grønland
 • Teori og praktik indenfor anlægsteknik som f.eks. byggemodning, vejanlæg og vandbygningsarbejder.
 • Efterforskning i nye udvindingsområder
 • Fjeldboring og fjeldsprængning
 • Processer brugt i udtagning af mineraler i Grønland
 • Brug af entreprenørmaskiner i åbne miner

Uddannelsen

Uddannelsen består af 2 år på Råstofskolen efterfulgt af 2 års praktikophold. Det hele afsluttes med "Indstilling til Svendeprøve", hvorefter man kan tage eksamen og ved dennes beståelse modtage et svendebrev.

Eleverne går 2 år på Råstofskolen i Sisimiut. Det første semester er et grundforløb, hvor du lærer om arbejdsforhold i entreprenør- og minebranchen. Grundforløbet skal bestås med minimumkarakteren ”D” i engelsk, dansk og matematikeksamener, samt beståelse af prøver i andre relevante fag.

I semester 2, 3 og 4 lærer du meget om teori og får en del erfaring med gennemførelse af arbejdet. Du forsætter med at øve dine sprog- og matematikfærdigheder.

Semester 4 afsluttes med eksamener i engelsk, dansk og matematik, samt et projekt i proces- og produktionsplanlægning med gennemsnitskarakteren “D”. Du har bestået grundkurset til sprængningsleder, og du har modtaget et kompetancebevis i alle certificerede maskinklasser.

Nu er du klar til at starte i praktik.

Praktik

I løbet af semester 4 får du mulighed for at undersøge og ansøge om en praktikplads, der opfylder dine mål. Målene for uddannelsen under praktik er klare, men dine mål inkluderer måske hvilken by, du gerne vil arbejde i, eller hvilken mine der er mest interessant for dig. Der er masser af praktikpladser i hele Grønland. Det er meget vigtigt, at du afslutter semester 4 med en lærlingekontrakt i hånden.

Efter 24 måneder i praktik indstiller din mester dig til svendeprøve i Sisimiut.

Adgangskrav

 • Du skal have bestået folkeskolens afgangseksamen i engelsk, dansk og matematik - helst med gode karakterer i disse fag.
 • Du skal være fyldt 16 år, inden skolen begynder.
 • Hvis du ikke har kørekort, tilbyder skolen mulighed for at tage det inden du skal begynde i praktik.
 • Du skal være i god fysisk form.

Læs uddannelsesplanen her

_______________________________________________________________

KTI Råstofskolens erhvervsuddannelse

Erhvervsuddannelse rettet mod Grønlands fremtid

Aatsitassalerinermik Ilinniarfik - KTI Råstofskolen (Greenland School of Minerals & Petroleum) giver mulighed for en erhvervsuddannelse rettet mod Grønlands muligheder indenfor entreprenør- og råstofområdet.

• Faglært Maskinentreprenør- og Minesvend

Nøglen til en god fremtid: At blive faglært

Formålet med uddannelsen er at uddanne højt kvalificeret arbejdskraft til særligt det grønlandske arbejdsmarked indenfor entreprenør‐ og minevirksomhed

Faglært Maskinentreprenør-og minesvend er en oplagt mulighed for at blive en aktiv del af den grønlandske arbejdsstyrke, som opbygger landets infrastruktur. Infrastruktur og vækst hænger positivt sammen. En god og effektiv infrastruktur bidrager til et lands vækst og udvikling.

Maskinentreprenører og minesvende er også med til at bidrage til den bedst mulige udnyttelse af Grønlands rigdom af råstoffer.

Uddannelsen som faglært kan åbne døre til internationalt arbejde. KTI Råstofskolens elever har været i praktik i bl.a. Sverige og Island.

KTI Råstofskolens ambitioner

KTI Råstofskolen stræber på at sammenkæde undervisningen med erhvervslivets løbende udvikling. Der er jævn kontakt med virksomheder, hvor eleverne kan komme i praktik, og mange senere ansættes som faglærte.

KTI Råstofskolens mål er, at du bliver faglært og kommer til at udvikle landet ved hjælp af dine færdigheder.

Der stilles krav til eleverne

KTI Råstofskolen fokuserer på at eleverne under skoleopholdet bliver klar til at starte som lærlinge i praktik. De bedste lærlingepladser er dem, hvor praktikanterne får mulighed for at bruge sig selv fuldt ud, og grundigt lærer alle vigtige praktiske arbejdsfærdigheder.

En lærling skal lære meget i praktikperioden. De får tildelt varierede opgaver, tildelt ansvar for opgaver, lærer at holde et arbejdstempo og arbejde i et team eller på egen hånd. Under deres 2-årige praktikophold skal lærlinge modtage tilstrækkelig praktisk erfaring hos virksomheden, så de består den endelige svendeprøve.

Fra uddannelse til praktik

KTI Råstofskolen uddanner unge til at varetage arbejde indenfor råstofudvinding og entreprenørområdet. Råstofskolens skoleforløb afspejler så vidt muligt virkeligheden på landets arbejdspladser indenfor områderne.

Ønsker eleverne at KTI Råstofskolen er behjælpelig med at finde en praktikplads, modtager de vejleding og støtte dertil.

Engelsk er i stigende grad nødvendig for faglærte arbejdere

KTI Råstofskolen lægger vægt på, at eleverne opnår et engelsk-niveau, så eleverne kan klare sig i flere arbejdssammenhænge som praktikant, og senere som faglært. Der er et stigende behov for at kunne klare sig på engelsk i Grønland. Landets store infrastrukturprojekter (f.eks. lufthavne eller miner) benytter i voksende grad udenlandsk arbejdskraft.

Udenlandsk arbejdskraft er nødvendig, da Grønlands arbejdsstyrke indenfor både bygge- og mineindustri er utilstrækkelig til opgaverne. Det er presserende for elevernes fremtid, at kunne tale og forstå engelsk som arbejdssprog.

Minearbejde er internationalt og arbejdssproget er oftest engelsk. Af sikkerhedsmæssige grunde er det et krav, at alle minearbejdere forstår engelsk. Skulle en nødsituation opstå er forståelse of ordrer livsvigtige.

Entreprenørmaskiners manualer er ofte skrevet på engelsk, og indholdet skal kunne forstås. Viden om maskinernes korrekte brug er vigtig for både sikkerhed og maskiners levetid.

Sikkerheden er i højsædet

KTI Råstofskolens undervisning fokuserer meget på sikkerhed omkring maskiner og værktøj. Arbejde i bygge - og anlægsbranchen og mineindustrien er relativ risikofyldt. KTI Råstofskolens elever gennemgår sikkerhedskurser hvor elever lærer at passe på sig selv og andre.

Studie- og fritidsmiljø i Sisimiut

KTI Råstofskolens elever bor i gode kollegieværelser. Der er adskillige kollegiebygninger placeret rundt omkring i Sisimiut.

KTI stræber for at skabe et godt og trygt studiemiljø, hvor eleverne har mulighed for at udvikle sig.

Elever har gode muligheder for at udøve sport i fritiden f.eks. i Sisimiuts idrætshal, hvor man kan træne fodbold eller dyrke fitness. Man kan boltre sig i byens storslåede omkringliggende natur, som har mange muligheder: hiking, trekking, fjeldbestigning, paragliding, mountain bike og fat bike cykling, snescooter, sejlads og fiske, jagt, kajak, skiløb, snowboarding, osv.

Links:

Ansøgning: Ansøg til ehvervsuddannelse (EUD)

Uddannelsesstøtte: Uddannelsesstøtteforvaltningen

Anerkendt Erhvervsintroducerende Uddannelse: Opkvalificering hos Majoriaq (AEU) 

KTI Kollegie: Kollegium - Sisimiut