Erhvervsuddannelser rettet mod Grønlands fremtid

KTI Råstofskolen (Greenland School of Minerals & Petroleum) udbyder 2 erhvervsuddannelser rettet mod Grønlands erhvervsmuligheder indenfor entreprenør- og råstofområdet. 

  • Faglært Maskinentreprenør
  • Faglært Minesvend

Nøglen til en god fremtid: Faglærte Erhvervsuddannelser 

Faglært Maskinentreprenør eller Faglært Minesvend er en oplagt mulighed for at blive en aktiv del af den grønlandske arbejdsstyrke som opbygger landets infrastruktur. Infrastruktur og vækst hænger positivt sammen. En god og effektiv infrastruktur bidrager til et lands vækst og udvikling.

Maskinentreprenører og minesvende er også med til at bidrage til den bedst mulige udnyttelse af Grønlands rigdom af råstoffer.

En faglært uddannelse kan åbne døren for internationalt arbejde. KTI Råstofskolen uddannede har arbejdet i bl.a. Sverige og Island. 

KTI Råstofskolens Ambitioner

KTI Råstofskolen stræber på at sammenkæde undervisningen med erhvervslivets løbende udvikling. Der er jævn kontakt med virksomheder, hvor eleverne kan komme i praktik, og mange senere ansættes som faglærte. 

KTI Råstofskolen mål er, at eleverne består alle relevante internationale certifikater som tilbydes under deres 2-årige grundforløb. Disse teoretiske færdigheder til stor gavn for både elev, den kommende mester og praktikplads. 

Der er krav til eleverne

KTI Råstofskolen fokuserer på at eleverne under grundforløbet bliver parate til at starte som lærlinge i praktik. De bedste lærlingpladser er dem, hvor praktikanterne får mulighed for at bruge sig selv fuldt ud, og grundigt lærer alle vigtige praktiske arbejdsfærdigheder.

En lærling skal lære meget under praktikperioden. De får tildelt varierede opgaver, tildelt ansvar for arbejde, og lærer at holde et arbejdstempo og arbejde i et team, eller på egen hånd. Under deres 2-årige praktikophold skal lærlinge modtage tilstrækkelig praktisk erfaring hos virksomheden, så de består den endelige krævende Svendeprøve.

Fra Uddannelse til Praksik

KTI Råstofskolen uddanner unge til at varetage arbejder indenfor råstofudvinding og entreprenørområdet. Skolens grundforløb afspejler så vidt muligt virkeligheden på landets arbejdspladser indenfor områderne.

Ønsker eleverne at KTI Råstofskolen er behjælpelig med at finde praktikplads, modtager de vejleding og støtte dertil.

Engelsk er i stigende grad nødvendig for faglærte arbejdere

KTI Råstofskolen lægger vægt på, at elevene opnår et engelsk-niveau, så elever kan klare sig i arbejdssammenhæng som praktikant, og senere som faglært. Der er et stigende behov for at kunne klare sig på engelsk i Grønland. Landets store infrastrukturprojekter (f.eks. lufthavne eller miner) benytter i voksende grad  udenlandsk arbejdskraft.

Udenlandsk arbejdskraft er nødvendig, da Grønlands arbejdsstyrke indenfor både bygge- og mineindustri er utilstrækkelig for opgaverne. Det er presserende for elevers fremtid, at kunne tale og forstå engelsk som arbejdssprog.

Minearbejde er internationalt og arbejdssproget er engelsk. Af sikkerhedsmæssige grunde er det et krav at alle minearbejdere forstår engelsk. Skulle en nødsituation opstå, er forståelse of ordrer livsvigtige - både for arbejder og arbejdskammerater. 

Entreprenørmaskiners manualer er ofte skrevet på engelsk, og indholdet skal kunne forstås. Viden om maskinernes korrekte brug er vigtig for både sikkerhed og maskiners praktiske levetid.  

Sikkerheden er i højsædet

KTI Råstofskolens undervisning fokuserer meget på sikkerhed omkring maskiner og værktøj. Arbejde i bygge - og anlægsbranchen og mineindustrien er relativ risikofyldt. KTI Råstofskolens elever gennemgår en række internationale sikkerhedskurser. Skolens elever lærer at passe på sig selv og andre.

Studie- og fritidsmiljø i Sisimiut

KTI Råstofskolens elever bor i gode kollegieværelser. Der er adskillige kollegiebygninger placeret rundt omkring i Sisimiut.

KTI stræber for at skabe et godt og trygt studiemiljø, hvor eleverne har mulighed for at udvikle sig. 

Elever har gode muligheder for at udøve sport i fritiden. F.eks. i Sisimiuts Idrætshal hvor man kan træne fodbold eller dyrke fitness. Man kan boltre sig i byens storslåede omkringliggende natur som har mange muligheder: hiking, trekking, fjeldbestigning, paragliding, mountain bike og fat bike cykling, snescooter, sejlads og fiske, jagt, kajak, skiløb, snowboarding, osv.