Fremtidsrettede Erhvervsuddannelser 

Råstofskolen (Greenland School of Minerals & Petroleum) tilbyder 2 erhvervsuddannelser som er rettet mod Grønlands nye erhvervsmuligheder indenfor entreprenør- og råstofområdet. 

  • Maskinentreprenør
  • Minesvend

Nøglen til en god fremtid: Faglærte Uddannelser 

Maskinentreprenør og Minesvend uddannelserne giver mulighed for være en aktiv del af arbejdsstyrken, som er med til at opbygge Grønlands infrastruktur. Maskinentreprenører og minesvende med til at gøre landet klar til den bedst mulige udnyttelse af Grønlands rigdom af råstoffer.

Uddannelserne kan åbne døren for dem der ønsker at arbejde internationalt:  Skandinavien, arktiske lande eller varmere himmelstrøg. 

Skolens Ambitioner

Råstofskolen stræber på at sammenkæde undervisningen med erhvervslivets udvikling. Der er jævn kontakt med virksomheder hvor eleverne senere skal i praktik, og hvor de bliver ansat som faglærte. Skolen giver unikke startmuligheder for en god arbejdsfremtid.

Skolens mål er, at eleverne består alle relevante internationale certifikater som tilbydes. Disse færdigheder til stor gavn for både elev, og den kommende mester og praktikplads. 

Der er krav til eleverne

Skolens uddannelse fokuserer på at elever der er færdige med skolen, også er parate til at begynde på en praktikplads. De bedste lærlingpladser er dem hvor de får mulighed for at bruge sig selv fuldt ud, og grundigt lærer vigtige praktiske arbejdsfærdigheder. En lærling skal lære meget under praktikperioden. De skal have varierede opgaver, få tildelt ansvar og lære at holde et arbejdstempo. De skal have lært så meget hos deres virksomhed, at de er parate til at tage Svendeprøven når den tilbydes efter 2 års praktik.

Fra Uddannelse til Praksis

Råstofskolen uddanner unge til at varetage arbejder indenfor råstofudvinding og entreprenørområdet. Erhvervsuddannelsernes teori afspejler så vidt muligt virkeligheden på landets arbejdspladser indenfor områderne.

Ønsker eleverne at Råstofskolen er behjælpelig med at finde praktikpladser i Grønland eller udlandet, er skolen parat til at vejlede og hjæpe.

Engelsk er Mineindustriens Internationale Sprog

Råstofskolen lægger vægt på, at elevene opnår et engelsk-niveau hvor man kan klare sig i arbejdssammenhæng. Uanset om eleverne vælger en uddannelse til minesvend eller til maskinentreprenør, kan der være behov for at tale og forstå engelsk som arbejdssprog.

Minearbejde er internationalt og arbejdssproget er engelsk. Af sikkerhedsmæssige årsager er det et krav at alle minearbejdere forstår engelsk. Hvis en nødsituation opstår, kan forståelse of ordrer være af livsvigtig betydning - både for arbejderen selv og dennes arbejdskammerater. 

Entreprenørmaskiner har ofte brugsanvisning og manualer skrevet på engelsk. Af denne grund er det vigtigt, at kunne forstå indholdet af disse. Viden om maskinernes korrekte brug skærper sikkerhedsniveauet samt øger maskinernes levetid.  

Sikkerheden er i højsædet

Råstofskolen fokuserer meget på sikkerhed under brug af maskiner og værktøj. Traditionelt er arbejde i både bygge - og anlægsbranchen og mineindustrien relativ farlig. Derfor gennemgår eleverne en række internationalt anerkendte sikkerhedskurser. Med en bestået eksamen modtager eleven et cerfikat indenfor området. Eleverne lærer at passe på sig selv og andre, samt at tage højde for de farer som forbindes med arbejde indenfor begge brancher.

Studie- og Fritidsmiljø i Sisimiut

Elever bor i gode kollegieværelser på kollegiet. Der er adskillige kollegiebygninger placeret rundt omkring i Sisimiut.

Det bedste fundament for et godt studiemiljø skabes i et trygt, positivt fællesskab, hvor eleverne har mulighed for at udvikle sig. Råstofskolen tilbyder udover den daglige undervisning deltagelse i lektiecafe med forskellige faglærere. Skolen tilbyder en populær aftenadspredelse: Klub Fastnøglen. Klubben er åben 1 gang om ugen, og her kan elever og kursister reparere maskiner og motorer på livet løs.  

Der er gode muligheder for sportsudøvelse i fritiden, f.eks. Sisimiuts Idrætshal hvor man kan træne til en god elevpris. Man kan vælge at boltre sig i Sisimiuts storslåede natur som har mange muligheder: hiking, trekking, fjeldbestigning, paragliding, mountain bike cykling, snescooter, sejlads og kajak, skiløb, snowboarding, osv.