KTI Råstofskolen startede i 2008 under navnet Bjergværksskolen i lokaler hos KTI Bygge- Anlæg. Formålet med den nye skole var, at uddanne arbejdere til den kommende minesektor i Grønland.

I 2010 stod den nye bygning færdig, og nyt undervisningsudstyr blev indkøbt.

I 2011 blev skolens navn ændret af Selvstyret fra Mine- og Entreprenørskolen til KTI Råstofskolen (Greenland School of Minerals & Petroleum). Samtidig blev uddannelsesområdet udvidet til at omfatte al råstofudvinding i Grønland samt on- & offshore aktiviteter.

I 2012 startede KTI Råstofskolen to nyetablerede faglærte erhvervsuddannelser: Faglært Minesvend og Faglært Maskinentreprenør med mulighed for Svendebrev indenfor mine- og entreprenørområdet.

Fra 2013 blev KTI Råstofskolen selvstændigt certificeret som uddannelsesinstitution for maskinføreruddannelse efter norsk standard (international).

For at optimere de uddannelsesmæssige kompetencer suppleres lærerstaben med instruktører fra Skandinavien, Canada og USA.

KTI Råstofskolen samarbejder med en lang række institutioner med tilknytning til råstofudvinding i det nordatlantiske område. Dette er skolens nuværende samarbejdspartnerne:

KTI Råstofskolen professionelle medlemskaber

  • European Federation of Explosives Engineers EFEE    efee.eu
  • Dansk Sprængteknisk Forening   explosives.dk
  • NOORSI- Norsk Organisasjon for Sikkerhetskompetanse   noorsi.no
  • Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk (NFF)   nff.no
  • Canadian Diamond Drilling Association (CDDA)