Råstofskolen startede i 2008 under navnet Bjergværksskolen i lokaler på Bygge - og Anlægskolen. Formålet med den nye skole var, at uddanne arbejdere til den kommende minesektor i Grønland.

I 2010 stod den nye bygning færdig, og nyt undervisningsudstyr blev indkøbt.

I 2011 blev skolens navn ændret af Selvstyret fra Mine- og Entreprenørskolen til Råstofskolen (Greenland School of Minerals & Petroleum). Samtidig blev uddannelsesområdet udvidet til at omfatte al råstofudvinding i Grønland samt on- & offshore aktiviteter.

Fra 2012 begyndte to nyetablerede erhvervsuddannelser til Faglært Minesvend og Faglært Maskinentreprenør. Dermed er det muligt at få en uddannelse med et Svendebrev indenfor mine- og entreprenørområdet.

Fra 2013 blev Råstofskolen selvstændigt certificeret som uddannelsesinstitution for maskinføreruddannelse efter norsk standard (international).

For at opnå de rette kompetencer suppleres lærerstaben på Råstofskolen med instruktører fra Skandinavien, Canada og USA.

Råstofskolen samarbejder med en lang række institutioner med tilknytning til råstofudvinding i det nordatlantiske område. Dette er skolens nuværende samarbejdspartnerne:

For at sikre kvaliteten af uddannelser på Råstofskolen, er Råstofskolen medlem af:

  • European Federation of Explosives Engineers EFEE    efee.eu
  • Dansk Sprængteknisk Forening   explosives.dk
  • NOORSI- Norsk Organisasjon for Sikkerhetskompetanse   noorsi.no
  • Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk (NFF)   nff.no
  • Canadian Diamond Drilling Association (CDDA)