KTI Råstofskolen startede i 2008 under navnet Bjergværksskolen i lokaler hos KTI Bygge- Anlæg. Formålet med den nye skole var, at uddanne arbejdere til den kommende minesektor i Grønland.

I 2010 stod den nye bygning færdig, og nyt undervisningsudstyr blev indkøbt.

I 2011 blev skolens navn ændret af Selvstyret fra Mine- og Entreprenørskolen til KTI Råstofskolen (Greenland School of Minerals & Petroleum). Samtidig blev uddannelsesområdet udvidet til at omfatte al råstofudvinding i Grønland samt on- & offshore aktiviteter.

I 2012 startede KTI Råstofskolen to nyetablerede faglærte erhvervsuddannelser: Faglært Minesvend og Faglært Maskinentreprenør med mulighed for svendebrev indenfor mine- og entreprenørområdet. De to erhvervsuddannelser er nu slået sammen til én og samme erhvervsuddannelse: Maskinentreprenør–og minesvend, officielt gældende fra august 2024.

Fra 2013 blev KTI Råstofskolen selvstændigt certificeret som uddannelsesinstitution for maskinføreruddannelse efter norsk standard (international).

For at optimere de uddannelsesmæssige kompetencer suppleres lærerstaben med instruktører fra Skandinavien, Canada og USA.

KTI Råstofskolen samarbejder med en lang række institutioner med tilknytning til råstofudvinding i det nordatlantiske område. Dette er skolens nuværende samarbejdspartnerne:

 • FING (Færøerne, Island, Norge, Grønland) Samarbejdet              
 • Ole Vig Videregående Skole                                                ole-vig.vgs.no
 • Kirkenes Videregående Skolen                                           kirkenes.vgs.no
 • College of North Atlantic                                                     cna.nl.ca
 • Colorado School of Mines                                                     mines.edu
 • University of Utah                                                                utah.edu 
 • University of Alaska-Fairbanks                                            uaf.edu

KTI Råstofskolen professionelle medlemskaber

 • European Federation of Explosives Engineers (EFEE)           efee.eu
 • Dansk Sprængteknisk Forening                                             explosives.dk
 • NOORSI- Norsk Organisasjon for Sikkerhetskompetanse      noorsi.no
 • Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk (NFF)                 nff.no
 • Canadian Diamond Drilling Association (CDDA)                       cdda.ca

·        University of Utah                           www.utah.edu

 • University of Alaska-Fairbanks         www.uaf.edu