Teknikimik Ilinniarfik KTI og Maskinmesterskolen København starter Grønlands første hold af maskinmesterstuderende den 15. august 2022

Jokum Møller, Forstander, KTI, bød velkommen til Grønlands første hold med 23 maskinmesterstuderende (heraf 4 danske elever og i alt 4 kvindelige studerende).

Maskinmesteruddannelsen er et samarbejde mellem Maskinmesterskolen København MSK og KTI.

Jokum Møller udtrykte glæde over den yderst positive modtagelse som   maskinmesteruddannelsen i Sisimiut har fået af Grønlands erhvervsliv, der i stor grad ansætter uddannede maskinmestre.

Ved at lægge en stor del af uddannelsen i Grønland er der forventning om, at endnu flere unge grønlændere får mod til at starte på denne lange og krævende videregående uddannelse.

Dagens præsentatorer af Sisimiuts nye maskinmesteruddannelse

Fra Maskinmesterskolen København var Uddannelseschef Tommy Birkebæk kommet fra Danmark og fortalte de studerende og opmødte inviterede om studieforløbet for maskinmesteruddannelsen i Grønland og Danmark.

Derefter fortalte bestyrelsesformand Ove Rosing Olsen, Ice Trawl A/S, om en maskinmesters vigtighed for deres daglige drift, udvikling og økonomi, og om de mange mulige praktikpladser og arbejder de kan tilbyde. Nukissiorfiit’s HR Chef, Ellen Kristiansen, ønskede de studerende tillykke med deres studievalg, og Mathias Skyttä,  nylig uddannet maskinmester hos Nukissiorfiit, beskrev de mange arbejdsområder inden for el, varme og vand hvor en maskinmester er med til at få Grønlands forsyning til at køre.

Maskinmesterens store rolle inden for Grønlands erhverv 

Maskinmestre spiller en vigtig rolle i nutidens samfund. Deres daglige arbejde er med til at opfylde nogle af vores fremtidsmål for bæredygtig udvikling (Nukissiorfiit, Royal Greenland, Royal Arctic Line, Polar Seafood, Mittarfeqarfiit, Vectrus Services, Sundhedsvæsenet, m.fl.).

Maskinmesteruddannelsen er vital for mange vigtige processer. f.eks. er verdens industrier meget afhængig af søtransport. Transport med skibe er mest med handelsvarer, og skibsfart bruges stadigvæk i stor stil til distribution fra verdens olielagre. 

Teknikimik Ilinniarfik KTI ønsker sine nye maskinmesterstuderende god vind med studierne