KTI’s ledere fra Bygge- og Anlæg og Jern- & Metalskolen besøger ”DM i Skills” 2018 (MCH Messecenter Herning)

Et utroligt spændende initiativ både for KTI’s erhvervsuddannelser og for fremtidens ”GreenlandSkills”.

KTI har sendt Finn Ommestrup Møller og John Plambek (Bygge- og Anlæg) samt Ole Pedersen (Jern- og Metalskolen) til DM i Skills 2018. Her vises færdigheder af utallige danske lærlinge fra den 18. – 20. januar. Sidste år blev DM i Skills besøgt af 55,000 mennesker.

SkillsDenmark arrangerer eventet, og er en organisation som fokuserer på talentudvikling og internationale oplevelser for unge studerende. De inviterer landets lærlinge til ”mesterskaber” i de forskellige erhvervsuddannelser. SkillsDenmark arbejder med at udbrede viden om erhvervsuddannelser til landets skoler, studerende og virksomheder.

DM i Skills 2018 giver besøgende mulighed, for at se hvad lærlinge fra mange fagområder har af færdigheder og kunnen. Deltagende lærlinge opnår selvsikkerhed og stolthed af deres fag gennem demonstration af deres færdigheder.

Besøgende folkeskoleelever oplever uddannelsesmuligheder gennem ”action” – vist af næsten jævnaldrende lærlinge. Det er en interaktiv platform med mulighed for at spørge ud om fag og skolegang. DM i Skills har en særlig konkurrence for besøgende folkeskoleelever: Skills Stafetten. Målet er at gøre eleverne til aktive deltagere, da ny indsigt i et fag er en stor hjælp til valg af videre skolegang.

SkillsDenmark har lavet et spørgeskema for elever i folkeskolerne, det har til mål at  hjælpe ved  studievalg.

https://skillsdenmark.dk/dm-i-skills/dm-i-skills-2018/til-elever/ Skemaet findes også som app der downloades fra Google Play.

Elevens svar giver flere bud på erhvervsområder som er gode valg, alt efter oplyste interesser, evner og ønsker. En god start til valg af videre uddannelse, da bred  information giver større mulighed for gennemført uddannelse. 

Udover DM i Skills arrangerer SkillsDenmark også EuroSkills og Worldskills.

Worldskills blev i oktober 2017 afholdt i Dubai. Her deltog 56 nationer som konkurrerede i 49 forskellige fag. Danmark deltog bl.a. med tømrerarbejde, bilteknologi, maling og dekoration, kabinetfremstilling, snedkerarbejde, væg- og gulvfliser, autobody reparation og murerarbejde.

WorldSkills 2017 fagene ligger lige til sidebenet for KTI’s erhvervsuddannelser.

Det er er nemt at forestille sig grønlandske deltagere i fremtidens SkillsDenmark, Euroskills eller Worldskills.

Alt er betalt for udvalgte deltagere. Dog skal virksomhederne betale lærlingeløn under opholdet, men får til gengæld god PR ved en lærlings deltagelse i en dansk eller international fagkonkurrence.

Vi glæder os til jeres input Finn, John og Ole!