KTI Erhvervsskolestafet 2019

KTI annoncerer Nordea-fonden støtte af Grønlands første erhvervsskoleevent for folkeskoleelever: ”lav en håndværkeropgave”. Dagen er en introduktionsdag til KTI håndværkeruddannelser (tømrer, maler, vvs). Eventen finder sted hos KTI Bygge- Anlæg den 7. oktober. Takket være Nordea-fondens støtte på kr. 98.785,00 deltager 120 folkeskoleelever fra 9. klasse og deres lærerkræfter fra Qeqqata Kommunia i eventen hos KTI Bygge- Anlæg. 

Inviterede skoler omfatter følgende: Sisimiut: Minngortuunnguup Atuarfia og Nalunnguarfiup Atuarfia, Maniitsoq: Atuarfik Kilaaseeraq og Qinnguata Atuarfia.  Kangerlussuaq: Sarfannguup Atuarfia. 

KTI Erhvervsskolestafet 2019 har følgende deltagere: folkeskoleelever, folkeskolelærere og skolevejledere, KTI Bygge- Anlæg ledelse og faglærere, KTI lærlinge og frivillige der hjælper til under eventen.

Hvorfor afholde en KTI håndværkerdag for folkeskoleelever?

Kun 1 ud af 7 folkeskoleelever fortsætter direkte på en ungdomsuddannelse.  Erhvervsskoler må tænke ud af boksen for at vende tendensen, og gøre håndværkeruddannelser til en attraktiv fremtid for landets folkeskoleelever.

KTI Erhvervsskolestafet 2019 har som mål at levendegøre håndværkeruddannelser, og motivere elever til at færdiggøre folkeskolen med en faglært fremtid i øje. Med bedre kendskab til faglærte uddannelset øges chancen for at tiltrække motiverede håndværkerlærlinge til landets virksomheder.

Program for den 7. oktober hos KTI Bygge- Anlæg

Klokken 8 om morgenen bydes alle deltagere fra Qeqqata Kommunias folkeskoler velkommen hos KTI. Derefter får elever og lærerkræfter en rundtur af KTI Bygge- Anlæg. Rundturen følges op med en række demonstrationer for eleverne af håndværkerarbejder indenfor tømrer-, maler- og vvs uddannelserne. Dette sker ved små stande hvor eleverne kan afprøve forskellige værktøj, og høre om hvordan de bruges.  

KTI Bygge- Anlæg faglærere har forberedt forskellige håndværkeropgaver fra tømrer-, maler og vvs uddannelserne.  Folkeskolernes 9. klasser vælger alle inden besøget et  konkurrencehold med 4 elever som skal dyste for klassen. Konkurrenceholdet skal løse KTI Bygge- Anlæg håndværkeropgaver.

Der bliver udråbt vindere for 1., 2. og 3. pladser, eleverne på de forskellige vinderhold belønnes med en præmie hver.

Efter annoncering af vindere af løsning af håndværkeropgaver bydes der på grill og hygge for alle dagens deltagere: folkeskoleelever, folkeskolelærere og skolevejledere, KTI Bygge- Anlæg faglærere, KTI lærlinge og frivillige der hjælper til under eventen.