Naalakkersuisut godkender opførelse af i alt 524 nye kollegiepladser i 5 byer til den nette samlede anlægssum af 511 millioner kroner

Den 23. december 2020 kom en meget glædelig meddelelse fra Naalakkersuisut samt Finans- og Skatteudvalget: igangsættelse af 1. etapes opførelse af standardkollegier i Qaqortoq, Nuuk, Sisimiut, Aasiaat og Ilulissat. 

Grønland har længe haft stor mangel på kollegiepladser til både studerende og erhvervskolernes lærlinge. Det planlagte storbyggeri omfatter ialt 14.191 m2 fordelt på 16 kollegiebygninger og 3 forskellige bygningstyper.

Naalakkersuisuts ønske om at højne uddannelsesniveauet i samfundet

De nye kollegiepladser i Grønlands studiebyer sikrer bedre studiebetingelser for kommende studerende samt fasthold af nuværende unge under uddannelse. Nye kollegieværelser gør et uddannelsesforløb mere attraktivt for mange, der går med tanker om at tage en uddannelse.

Samtidig betyder flere kollegiepladser en tiltrængt besparelse for Naalakkersuisut, som hvert år bruger et tocifret millionbeløb på at huse studerende i alternative boliger.

Kollegiebyggeriets bygherre samt teknisk rådgivning 

Departementet for Bolig og Infrastruktur varetager rollen som bygherre for projektet, der er udviklet i tæt dialog med Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke og brugere hos kollegieadministrationerne i de respektive 5 byer.

TNT Nuuk A/S er arkitekter og Inuplan A/S står for den tekniske rådgivning.

Opførelsesmetode på nyt kollegiebyggeri understøtter fokus for KTI's nye byggeindustri uddannelse: KTI Arktisk Bygningsarbejder

Det kommende kollegiebyggeri skal opføres med betonelementer, da de har mange fordele. Betonelementer giver f.eks. god mening i anlægsfasen ved gøre  planlægning mere effektiv. Betonelementer er også med til at nedskære de ofte store, vejrbetingede, omkostninger ved grønlandsk nybyggeri.

Arbejde med betonelementer er en stor del af Teknikimik Ilinniarfik KTI’s uddannelse ”Arktisk Bygningsarbejder, Forskalling”. Unge lærer her under 2 års skolegang og virksomhedspraktik teknikker indenfor fremstilling af bygge- og anlægskonstruktioner af armeret og uarmeret beton.

Nye KTI standardkollegier med 208 kollegiepladser i Sisimiut

KTI's kommende kollegiebyggeri øger den nuværende kapacitet på 339 kollegiepladser med 208 nye. KTI's samlede kapacitet efter endt opførelse bliver ialt 547 kollegiepladser.

Etape 1 med KTI kollegieværelser forventes at stå færdig i 2024 (4. kvartal)

Etape 1: Der bygges 3 nye kollegiebygninger med 72 sengepladser

              -fordelt som kollegieværelser

Etape 2: Der bygges 2 nye bygninger med 48 sengepladser

               -fordelt som lejligheder

Etape 3: Der bygges 4 nye bygninger med 88 sengepladser

               -fordelt som lejligheder

Nyt kollegiebyggeri i Sisimiut planlægges på to placeringer

Placering 1 samt etape 1 bliver i nærheden af nuværende ældre bygninger (Eqqaavimmut Aqq.), som ved sanering giver plads for opførelse af 3 nye kollegiebygninger. Her bygges udelukkende kollegieværelser for yngre studerende. 

Placering 2 er samtidig KTI kollegiebyggeriets 2. og 3. etape med bygning af udelukkende lejligheder.

Den planlagte placering for de 2 første bygninger ligger på et af Sisimiuts smukkeste udsigtspunkter: på en fjeldtop med hav og sneklædte fjelde i den fjerne horisont. Efterfølgende 4 kollegiebygninger med lejligheder placeres i nærliggende dal.