Forstander Jokum Møller, Teknikimik Ilinniarfik, KTI, besøgte medio august sammen med Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Kirke og Udenrigsanliggender. Vivian Motzfeldt, Maskinmesterskolen København.

Besøget omfattede rundvisning af Maskinmesterskolen Københavns Rektor Erik Andreassen, der efterfølgende gav en præsentation af skolen med særligt fokus på Maskinmesteruddannelsen.

Maskinmestre – situationen i Grønland

Grønland mangler i væsentligt omfang uddannede indenfor det maritime område, hvilket også omfatter maskinmestre. Som eksempel kan nævnes at Royal Greenland har 5 trawlere, hvor en stor del af besætningen når pensionsalderen inden 2028. Der er langt fra nok nyuddannede grønlændere til at dække behovet. Derfor må nødvendige tiltag for at uddannelse unge grønlændere igangsættes snarest muligt.

Maskinmestre – Teknikikmik Ilinniarfik (KTI)

For at hjælpe Grønland imødekomme behovet for uddannede maskinmestre påtænker KTI et uddannelsessamarbejde med Maskinmesterskolen København. Samarbejdet omfatter også Center for Arktisk Teknologi (ARTEK), Danmarks Tekniske Universitet, som vil stå for en del af det tekniske uddannelsesmiljø. KTI og ARTEK allerede et længere varende samarbejde, som er et solidt fundament for Campustanken i Sisimiut: et mangfoldigt studiemiljø som skal iinspireres af fælles uddannelsessynergier.

Maskinmestre – Maskinmesterskolen København  

En ny uddannelse er en stor opgave, og som første skridt har Maskinmesterskolen København søgt om akkreditering for den planlagte uddannelse og det udvidede samarbejde for den nye maskinmesteruddannelse, hvor en del af studietiden kommer til at foregå i Sisimiut. Uddannelsens økonomi ønskes dækkes delvist med tilskud fra Danmark´s taxameterordning (uddannelser) samt tilskud fra Selvstyret.

Mødet i København var en succes, og alle parter venter nu på næste skridt i udviklingen af den påtænkte maskinmesteruddannelse.

Fotos: Jokum Møller