GEUS forsker Stig Asbjørn Schack Pedersen holder spændende foredrag om mineralforekomster i Qeqqata Kommunia

Foredrag om Grønlands geologi

KTI studerende og lærerkræfter samt inviterede gæster fra ARTEK, Qeqqata Kommunia og Arctic Business Circle fik mulighed for et spændende foredrag den 27. august. Lejligheden bød sig, da Stig A. Schack Pedersen i denne uge underviser studerende hos ARTEK i sin funktion som ekstern DTU lektor.

Stig A. Schack Pedersen har forsket som geolog siden 1977 for Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEologisk UnderSøgelse, GEUS). Hans hovedområder er indenfor strukturgeologi, tektonik, glacial geologi, paleoklimatologi, mineralogi og petrologi. Et af hans aktuelle forskningsprojekter er de strukturelle rammer for Møns Klint i Danmark.

Qeqqata Kommunia Geologi

Tilhørerne hørte at hovedparten af Grønland består af et *prækambrisk grundfjeldsskjold med gnejsergranitter og **metamorfe skifre som er dannet op til 40 km under jorden ved 400-700 ° Celsius, og efterhånden har hævet sig op til jordoverfladen. 

*Prækambrisk: ”fra den tidligst kendte geologiske skabelsesperiode med begyndelse for omkring 4.600 millioner år siden” **Metamorf:” opstået ved omdannelse af andre bjergarter under højt tryk og ved høj temperatur”.  Vi hørte mange geologiske udtryk under Stig A. Schack Pedersens timelange informationsfyldte foredrag :-) 

Qeqqata Kommunias mineralforekomster

Kommunen er hjem for 1 mine, Hudson Resources Inc., den ligger ikke langt fra Kangerlussuaq i bjergområdet Qaqortorsuaq. Her udvindes aktivt anorthosite (hvid calcium feldspar), det er et af de største anorthosite depoter i verden. Man regner med i årtier at kunne udvinde mineralet uden at udtømme området. Derudover findes et rigt antal sjældne jordarter indenfor minens areal (REE's). 

North American Nickel, Inc. ved Maniitsoq er stadig i udvindingsfasen. Her finder man en af verdens væsentligste nikkelforekomster som ligger inden for det såkaldte norit-bælte. Området er meget stort, ca. 75 km langt og 10 km bredt med et meget rigt indhold af nikkel, kobber og kobolt 

Qeqqata Kommunias diamanter

Ordet diamant får lys frem i øjnene hos de fleste. Diamanter er dannet af kulstof, og er det hårdeste mineral der findes.  ”Diamant” kommer af det græske ord "adamas" som betyder "den ubetvingelige". De smukke ædelsten dannes ved høj temperatur og tryk i dybder på 140 til 190 kilometer under jorden. Qeqqata Kommunia gemmer på diamanter flere steder i kommunen. Blandt andet har man fundet de smukke sten i Maniitsoq i et område, som er 2 meter bredt og mere end 2 kilometer langt. Vi fik at vide, at diamantkvaliteten ikke er den højeste, men alligevel rigtig gode diamanter. 

Tak Stig Asbjørn Schack Pedersen for et spændende og udbytterigt foredrag om Grønlands rige undergrund