Offentlig licitation af rengøring på KTI Jern- og Metalskolens bygninger i Nuuk
Teknikkimik Ilinniarfik / Tech College Greenland, Jern- og Metalskolen i Nuuk udbyder hermed aftale om rengøring (JM hovedbygning og maskinistskolen, dog ikke kollegierne).


Opgaven omfatter daglig og periodisk rengøring af KTI, Jern- og Metalskolens bygninger.
Samlet areal ca. 3.800 m².
Ny aftale skal træde i kraft den 1. januar 2018. Der vil være 3 måneders prøvetid, derefter aftales en 1-årig kontrakt med mulighed for forlængelse, og med 3 måneders gensidig opsigelse.
Økonomi, kapacitet og referencer
Ved tilbudsafgivelse vedlægges gerne dokumentation for tilbudsgivers erfaring med andre opgaver, der i omfang og udførelse kan sammenlignes med det tilbudte. Tillige modtages gerne referencer fra tilbudsgivers kunder o.lign.
Tilbudsgiver skal oplyse, hvorvidt der i forbindelse med opgaveudførelsen påtænkes anvendt underentreprenør, og i givet fald, fremlægge relevante data herfor.
Tilbudsgiver skal selv købe rengøringsartikler samt rengøringsmidler.
Tilbudsgiver skal dokumentere, at de ikke har restancer eller forfalden gæld til det offentlige. Og tilbudsgiver skal tegne Arbejdsskade- og Erhvervsansvarsforsikring.
Mulighed for besigtigelse
Det er muligt, at besigtige KTI, Jern- og Metalskolens bygninger efter aftale med Uddannelseschef Ole Jørgen Pedersen, tlf. 348600 eller mobilnr. 482701.
Tilbuddet skal være KTI, Jern- og Metalskolen i hænde senest mandag den 22. december 2017 kl. 12.00.
Det forventes, at vurdering af tilbud og udvælgelse finder sted, således at alle har modtaget svar på indsendt materiale den 28. december 2017.
Kontrakten vil blive tildelt i henhold til kriteriet ”bedste forhold mellem pris og kvalitet”, kvalitet vægtes højest. Underkriterier samt deres indbyrdes vægtning fremgår af udbudsmaterialet.