Teknikimik Ilinniarfik KTI - Tech College Greenland, KTI Bygge & Anlæg, Sisimiut, uddeler 2023 svendebreve for 3 erhvervsuddannelser

Faglærte uddannelsers betydning for det grønlandske samfund

Faglærte uddannelser bidrager til et oplyst grønlandsk samfund, og er med til danne en væsentlig del af rammerne for et stærkere folk. Svendebreve giver ikke kun god mulighed for landets vækst, men forbedrer også levestandarden og styrker den  kulturelle identitet.

Der er stor mangel på faglærte håndværkere, og de nyuddannede svende et med til at give Grønland et betydeligt kvalifikationskløft på et tidspunkt, hvor mange nuværende faglærte snart går på pension.

Byggesektoren har mange udfordringer

Industrien er under stort pres grundet de væsentlige  omkostningsstigninger på bl.a.  byggematerialer (Covid19 & Ukrainekrigen). Mangel på kvalificeret arbejdskraft medvirker til en dårligere kvalitet af udførte projekter og højere omkostninger.

Kompetencemangel forsinker levering af projekter, og har negativ indflydelse på en vellykket gennemførelse af opgaver. Det medfører spild af byggematerialer grundet manglende håndværkerfærdigheder. Når udbuddet af arbejdskraft ikke matcher efterspørgslen, er det med til at reducere landets potentielle økonomiske vækst.

Strategisk samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og industrien er nødvendig, og kan være med til at justere på fag, læseplaner og værktøj, så man sammen imødekommer fremtidige krav på tidsvarende måde.

Grønlands udfordring: få unge med  folkeskolebevis til at vælge en faglært uddannelse

Som helhed har landet stadig en stor udfordring i at få uddannet flere kvalificerede håndværkere. Det er fordi erhvervsuddannelser stadigvæk ikke ses som værende lige så attraktive som f.eks. studenterhuen, der kun giver studenter en adgangsgivende eksamen for videre studier.

At få håndværkeruddannelser til at blive et tillokkende valg for folkeskoleelever er en holdning landet som helhed skal arbejde på at ændre. Grønlands faglærte industri skal have et ansigtsløft, så det bliver attraktivt at søge uddannelser i denne sektor for unge der bliver færdige med folkeskolen.

Digitale værktøjer og simulatorer er med i fremtidens håndværkerundervisning og praktik  

Faglærte uddannelsers udvikling omfatter tilpasning til både grønne og digitale omstillinger. Kommende erhvervsskoleelever kommer i stigende grad til at bruge digitale værktøjer som f.eks. simulatorer, virtual reality og undervisningsformer der omfatter både traditionel klasseværelse og online læring. Denne udvikling kan være med til at inspirere unge, der ellers ikke ville overveje en faglært karriere.

Pilluaritsi til 2023 udlærte håndværkersvende: VVS-energimontør, Tømrer & Maler 

Åbningstaler Finn Ommerstrup, KTI Souschef & Fartato Olsen, KTI Studievejleder

Uddeling af svendebreve: KTI faglærer Steen Street, KTI faglærer Bent Søholm, KTI faglærer Anthon Davidsen

STARKPRISEN, Akissarsianik Starkimiit agguaaneq KTI faglærer Steen Street, KTI faglærer Bent Søholm, KTI faglærer Anthon Davidsen

Uddeling af arbejdsmiljøprisen: KTI Faglærer Anthon Davidsen

Tale til nye KTI Svende: John Plambek, Uddannelseschef, KTI Bygge & Anlæg

Dagens afsluttende tale: KTI Forstander Jokum Møller

Sanasut / Tømrer - PILLUARITSI

Ulloriannguaq Nielsen, Nuka Suulut Løvstrøm, Mikael Jeremiassen, Margrethe Street, Knud Stork, Kuluk Brandt, Malik Kristensen, Simon Thorlerifsen, Miki Fredsbo, Aqqa Tobiassen, Mio Jensen, Aron Bajare, Inuk Lange, Allan P. Madsen, Mikael Brandt

Ruujorilerisut / VVS-energimontør - PILLUARITSI

Aaris Evaldsen, Pele Karlsen, Aqqalukkuluk Berthelsen, Hans Carlo Kristiansen, Kim Løvstrøm, Inunnguaq Sikemsen, Marius Madsen, Ulrik Andreassen, Ulloriaq Hansen, Qillaq Zeeb, Johannes Tellesen

Qalipaasut / Maler - PILLUARITSI

JûlunnguaK`Steenholdt, Julian Napatoq, Peter Kalia, Thorvald Perqitsungualik, Margrethe Umerineq, Julia Møller, Julius Larsen, Sofie Kristine Karlsen, Johannes Skarup, Majbrit Møller, Enok Silassen

Mijløpris 2023 - PILLUARITSI

VVS-energimontør: Kim Løvstrøm

Tømrer: Ulloriannguaq Nielsen

Maler: Majbrit Møller

STARK PRISEN - PILLUARITSI

VVS-energimontør: Qillaq Zeeb

Tømrer: Simon Thorlerifsen 

Maler: Sofie Kristine Karlsen