NY KTI Bygge- Anlæg bygning afleveres den 27. oktober 2020

Forstander Jokum Møller, Teknikimik Ilinniarfik KTI takker BJ Entreprise A/S for opførelse af ny bygning til KTI Bygge- Anlæg. Afleveret efter plan trods COVID-19 udfordringer tirsdag 27. oktober 2020. En prisværdig koordinering af ​​projektets opgaver og håndværkere fra flere brancher.

Tak til Masanti A/S for deres bidrag med arkitektoniske tegninger for KTI bygningen. De mange lyskilder (vinduer) og nye sammensætninger gør bygningen til et unikt indslag i Sisimiut.

 

Fra tanker på en serviet til nyopført KTI bygning

Den nye bygning ligger centralt overfor KTI Bygge- Anlæg og foran KTI Råstofskolen. Ideen til en bygning for korte uddannelser blev udtænkt for næsten 10 år siden af Jokum Møller, Forstander, KTI. Billedet viser hans første vision og tanker på en serviet! Nu kan vi alle glæde os over det flotte resultat.

Bygningen indeholder undervisningslokaler til grundforløb for VVS, tømrer- og malerelever og Arktisk Bygningsarbejder med 4 uddannelsesretninger: Forskalling, Tagdækning, Nedrivning, Flise - & vådrum.

En stor hal fylder næsten gulvarealets område, og er til praktisk undervisning og opgaveløsning for elever.  KTI har stor brug for pladsen, især da COVID-19 har medført større afstand mellem elever, og dermed brug af flere undervisningslokaler.

Bygningsstørrelse

Bygningens er 55,8 m lang x 23,15 m bred x 18.5 høj; ialt 1060 m2. På 1. sal findes et undervisningslokaler på ca. 250 m2. På vestsiden af bygningen er der 1840 m2 oplagringsplads & parkeringsplads.

Bygningens konstruktionsarbejde - processen

Vi glemmer ofte håndværkernes store indsats under opførelse af en ny bygning. Her er et kort oprids af arbejdsopgaverne.

BJ Entreprise A/S fik KTI byggeopgaven som kontrakt den 08 november 2018, og startede gravearbejde i december 2018. Først støbtes beton fundamentpæle og beton fundamenter. Derefter førtes EL- og VVS træk i dæk, betondæk blev støbt og stålkonstruktionen rejst. Tagplader, tagisolering og tagpap blev monteret og ovenlysvinduer isat. I forlængelse af tagarbejdet monteredes C-profiler/stålåse, og bygningen blev lukket med Cembritplader. Så fik ydervæggene isolering, dampspærrer og vinduer, efterfulgt af indvendig aptering. Sluttelig malede man bygningens udvendige facadeplader i farven (KTI) oceanblue.

Bygningskonstruktion og materialer

Mange opgaver skal løses ved konstruktion af en ny bygning, og store mængder af bygningsmaterialer. En kort liste: beton for fundament, bærende stål-fundament, mineraluld for isolering af vægge, Cembrit vindplader, tagpap, fibergips for indvendige vægge, cementspånplader op til 2,6 m for indvendige overflader, Troldtekt akustikplader over cementspånplader. Gulvbelægning: epoxy, linoleum og fliser. I alt brugte malerne 260 liter maling for ydervægge. Tagisolering krævede ca. 3500 m2 (3 lag). Bygningen har 62 vinduer (indvendig og udvendig) og 60 ovenlysvinduer.


Bygningsopgavens arbejdsstyrke: håndværkere

BJ Entreprise A/S ansatte mange håndværkere og arbejdere for KTI projektet. Større opgaver under opførelsen krævede f.eks. 28 håndværkere fordelt på 4 murere, 1 betonarbejder, 2 tømrere, 8 malere, 3 VVS-energimontører og 7 elektrikere. I alt har BJ ansat ca. 100 forskellige håndværkere og arbejdsmænd for hallens udførelse.

Udfordringer ved opbygning - COVID-19 karantæner og Sisimiut kuldegrader

Bygningsopførelse handler meget om at løse uventede forhindringer. BJ fik løbende udfordringer, her er nogle eksempler: COVID-19 betød meget for BJ’s planlægning. Bygningsleder Simon Brøndal og mange håndværkere var i hjemmekarantæne flere gange grundet rejser. Meget af Simons arbejde foregik derfor fra hans egen stue og gennem telefon-byggemøder.

En tilkaldt krantekniker for indkøringsrapport på byggekran blev forsinket, da Grønland var helt lukket ned i en periode. Mange bestilte bygningsmaterialer havde lang leveringstid, da fabrikker lukkede ned. BJ måtte også finde alternativer materialer grundet nedlukninger.

Sisimiuts vinter-kuldegrader forhindrer brug af dampspærretape som tapes på bygningens stål. BJ måtte  først varme det kolde stål op med gasbrændere, inden man kunne tape dampspær fast til stålkonstruktion.

Forskudte vinduer ved gavle og facader var en udfordring, da alle åse skulle opmåles og tilskæres forskelligt. Åsene var af forskellig tykkelse af hensyn for statikken (2.0mm eller 1.5mm). For at sikre korrekt montering blev alle 2,0 mm åse malet røde. Løsningen støttede den efterfølgende kvalitetssikring.

KTI takker alle som har været med til opførelse af den nye bygning 

BJ Entreprise A/S: Direktør: Jeppe Mortensen

Byggeleder/Projektleder: Simon Brøndal

Tilbudsberegner: Claus Dahl

Byggeler for beton: Axel Helgason

Formand/entrepriseleder for bygningsmalere: Keld Jochumsen

Formand/entrepriseleder for jordafdeling: Jørgen Christensen

Magnus Jonson fra Masanti, som har været rådgiver og bygherrerepræsentant

Underentreprenører:

Tagarbejde: Sanaartortut.

El: Sarfalerisut ApS

VVS og ventilation: Brøndum A/S

Murerarbejde: Paul Erik Christensen ApS

Rådgiver og landmåler: Masanti A/S