Teknikimik Ilinniarfik KTI lægger værksted til Grønlands første Fab Lab

Fredag den 18. december 2020 meddelte Direktør for Arctic Circle Business, Louise Lynge Berthelsen, Borgmester Malik Berthelsen, Qeqqata Kommunia og Forstander Jokum Møller, Teknikimik Ilinniarfik KTI, via en fælles pressemeddelelse opstart af Grønlands første Fab Lab.

Kommende Arctic Fab Lab skabes med økonomisk støtte fra den danske Finanslov

Det kommende Arctic Circle Fab Lab begynder sit virke i starten af 2021 med generøs støtte fra den danske finanslov. Støtten sikrer opstart af Fab Lab i samlet 4 år. Arctic Circle Fab Lab er et tæt samarbejde mellem Arctic Circle Business, Qeqqata Kommunia, Teknikimik Ilinniarfik KTI og Arctic DTU.

Et fælles partnerskab som giver kommunens folkeskoleelever og andre interesserede mulighed for at udvikle ny teknologisk forståelse og design tænkning.

Hvad er et Fab Lab og hvad indeholder det?

Fab Lab startede i 2000 hos MIT (Massachusetts Institute of Technology), Cambridge, Massachusetts som en ”skaber, gør-det-selv-bevægelse”.

Fab Lab står for ”Fabrikations-Laboratorium”, og er værksteder, hvor skoleelever og voksne lærer nye maskiner og teknologi at kende. Hvert Fab Lab skal som mindstekrav indeholde 3D-printer, 3D scanner, vinylskærer, laserskærer og CNC fræser.

Hvad kan man lære i et Fab Lab?

Fab Lab er med til at inspirere en iværksætter-tankegang hos unge gennem brug af ny teknologi. Det er et værksted, hvor man får innovationsundervisning, og lærer digital fabrikation og design tænkning.

Besøgende lærere, elever og andre voksne kan få undervisning og kurser i sikker brug af værkstedets maskiner.

Fab Lab kurser giver praktisk erfaring på et højere innovations-niveau af traditionelle fag som f.eks. arbejde med træ (sløjd), håndarbejde (sælskind) eller trykning af t-shirts. Fab Lab lederen bistår folkeskoleelever med undervisning og kurser i nye digitale teknologier.

Digital fabrikation giver bedre forståelse af folkeskolefag som matematik, fysik og teknik. Fab Lab er med til at skabe en innovations- og iværksætterånd i Qeqqata Kommunia.

Fab Lab teknologi for folkeskole- og gymnasieelever

Grønland er kommet tæt på det globale samfund (virtuelt dagligt). Den stigende sparring med andre lande kræver ny viden og kendskab til brug af moderne teknologi. Almindelige håndværk tilføjes løbende nye kompetencer. Landets elever bruger egne bærbare computere, tablets og mobiler som læringsredskaber, og It bruges på tværs af alle fag.

Fab Lab er en udvidelse af vores ”digitale kultur”, hvor unge kombinerer arbejde med nye teknologier og problemløsning. Fab Lab kurser får dem til at tænke teknologi ind i hverdagens problemløsninger. Deres innovationstænkning og iværksætteri vil blive styrket gennem brug af værkstedets maskiner. Digital fabrikation er vejen fremad.  

Fab Lab & Qeqqata Kommunias virksomheder

Fab Lab opretter som værksted forbindelse og fællesskab mellem elever, lærere, andre voksne og det omgivende samfund. Erhvervslivet er en naturlig forbindelse, hvor Fab Lab også kan bidrage med innovation og nyskabning.

Virksomheder som tager eller giver kurser hos Fab Lab forstærker samarbejdet mellem samfundets forretningsliv, KTI, Arctic DTU, ACB og Qeqqata Kommunia.