Teknikimik Ilinniarfik KTI startede maskinmesteruddannelsen i Sisimiut den 15. august 2022. Det er et samarbejde med Maskinmesterskolen København 

MSK Maskinmesterpraktikant hos Nukissiorfiit, Mads Samsøe Jensen fortæller om praktik som maskinmester

GUX Nuuk elever hørte om hvordan det er at være i praktik som maskinmester. Mads har været praktikant på Vandkraftværket ved Buksefjorden (50 km syd for Nuuk).  

Mads fortalte om vandkraftens potentialer under forsyning af elektricitet og varme

Grønland har enorme vandresourcer - meget ligger frosset i indlandsisen -og meget smelter hastigt grundet vores globale klimaudfordringer. Landet har derfor et enormt ubrugt potentiale for produktion af relativ billig og grøn energi på vandkraftværket. 

Mads startede praktikforløbet M3 i Grønland hos Nukissiorfiit i april 2023, og rejser snart til København for at studere videre.

Mads fortalte om, hvordan Nukissiorfiit inden for de næste år skal udvide med ny vandforsyning ved Buksefjorden. De nye vandressourcer ligger ca. 15. km fra det nuværende - en større udfordring bliver at lave tunnel fra vandforsyning til det gamle vandkraftværk. Forsyningen kommer fra foden af en enorm, smeltende gletcher. Her bliver der ikke mangel på vand foreløbig - mens vandområdet ved det nuværende vandkraftværk er sunket med 60 cm siden oprettelsen i halvfjerserne.

Den planlagte Nukissiorfiit vandkraftværk udvidelse er teknisk og samfundsøkonomisk en yderst nødvendig - men også hensigtsmæssig - investering.

Mads har tilbragt mange praktiktimer i Buksefjorden

Her var de to mand til at bemande vandkraftværket med nødvendig drift og vedlighehold. Omgivet af Grønlands storslåede natur og uden kontakt med bysamfund indenfor 50 km. 

GUX NUUK elever blev fænget af Mads' energi, entusiasme og glæde for sit arbejde som maskinmesterpraktikant. 

Mads fortalte grundigt om M1 skoleforløb, hvor man lærer en del teoretisk og praktisk kunnen for maskinesteruddannelsen. F.eks. skulle hans gruppe selv bygge et lille køleskab, og udregne mål på de nødvendige kobberrør. Læring om loddeteknikker syntes de fleste var sjovt, især da resultatet var et køleskab.

Ansøgning for optagelse til Maskinmesteruddannelsen kan indsendes fra d.d. indtil slut juli 2023 (grønlandske studerende)

GUX NUUK elever i 3. G kan allerede nu indsende deres ansøgning til Maskinmesterskolen København for optagelse til Maskinmesteruddannelsen. Ansøgningsfrist i Grønland er sidst i juli 2023 med studiestart i Sisimiut den 15. august 2023. Ansøgningen er selvfølgelig betinget af, at ansøgeren består sin gymnasieeksamen.   

Kun meget få grønlændere er på nuværende tidspunkt uddannet som maskinmester, i modsætning til f.eks. Færøerne der er selvforsynende med maskinmestre. Derfor træder gymnasieelever som ønsker at blive maskinmestre også ind i et arbejdsområde, hvor der ingen ledighed er, og usædvanlig gode lønninger.

Maskinmester ansøgere med gymnasial baggrund

Ansøgeren skal efter optagelse til maskinmesteruddannelsen på et værkstedskoleforløb hos KTI Sisimiut i 9 måneder. Derefter kommer en virksomhedsopgave og praktik på 9 måneder (M1-M3). Efterfølgende teoretiske forløb (M4 og M5) i Sisimiut undervist af MSK undervisere. Semestre M6 & M7 foregår i Danmark. Hvorefter maskinmesterstuderende kan tage Valgfrie Fag (M8) i Sisimiut --og afslutte uddannelsen med maskinmesterpraktik og Bachelorprojekt (M9) i Grønland.

En meget stor tak til Mads Samsøe Jensen der brugte det halve af sin 22 års fødselsdag på at fortælle om MSK Maskinmesteruddannelse til GUX Nuuk elever!