KTI’s glasbibliotek, lærerværelse og studieområde: en forvandling af rum med nye funktioner og økonomisk gevinst

Transformation er nødvendig når økonomien presser institutioner i udvikling. Ved at tænke praktisk og ud af boksen fås økonomisk gevinst i form af tiltrængt plads og besparelser, og nye opholdsrum for studerende og ansatte. Plads koster penge, og plads skaber værdi. KTI's nye arbejdsområder er skabt ved at skifte tankegang fra nybyg til effektiv pladsbrug. 

Med fokus på arbejds- og studiekvalitet, og rum som indbød til at lære og udvikle, ønskede Forstander Jokum Møller at forvandle forhenværende bygningsrum til nye inspirerende arbejdsdestinationer. En bevidst rokering og beslutning om at øge kommunikation, samarbejde og udbredelse af nye initiativer. En forandring der på én gang var flytning, ombygning og tilbygning. Idéen blev til nye arbejdsområder, og er et indbydende samspil mellem eksisterende arealer, funktion og udtryk.

KTI glædes nu over 3 arbejdsrum som ligger forbundet og integreret i KTI's midte. 

KTI’s glasbibliotek - genskabning af rum i stedet for nybyggeri

Grundtanke og koncept var rokering af nuværende områder på 1. sal: Flytte KTI lærerstab ind i det gamle bibliotek, og rykke biblioteket ud i et område brugt til studier og afslapning. Oprette et nyt studieområde i et relativt ubrugt, balkonagtigt område ovenover KTI elevkantinen.

Det nye smukke og usædvanlige glasbibliotek svæver over den store aula og kendte stensamling. Projektet er Forstander Jokum Møllers personlige fortolkning af byggeopgaven. Biblioteket danner en harmonisk helhed og indbyder til studier, afslapning og blot at føle sig godt tilpas. Glasvæggene kommunikerer en ny åbenhed som starter i aulaen, hvor biblioteket på æstetisk vis byder velkommen til at kigge ovenpå.

Det er en spændende og usædvanlig løsning på et nyt bibliotek, hvor indtrykket både er dramatisk og levende i hovedbygningens midte. Bag glasfacaden understreges på elegant vis hvilket arbejde der foregår i institutionen: studier gennem bøger og indlæring.

Amerloq Byg ApS skaber KTI's nye glasbibliotek

Jokum Møller valgte Amerloq Byg ApS til at udføre det nye bibliotek, en spændende opgave for virksomheden som har 30 år på byggebagen. Mester Hans Lennert virkeliggjorde Jokum Møllers arkitektskitser sammen med et energisk arbejdshold fra Amerloq Byg. Holdet bestod af Hans Lennert, mester, Peter Jakobsen, tømrerlæring, Aqqaloraq Viillumsen, tømrersvend, Alfred Larsen, malersvend og Aqisooq Kristiansen, malerlærling.

Nyt KTI lærerværelse anlægges i forhenværende bibliotek

Tanken var at skabe et nyt arbejdsmiljø for lærertrivsel, et fleksibelt rum med kontorplads hvor lærerstaben samles og interagerer. Lærerværelset indeholder et delt arbejdsområde til forberedelse af fagopgaver og andre tiltag. Dette rum er ved at blive færdigindrettet.

KTI GUX elevernes nye studieområde

Gulvarealet i elevernes studieområde er fuldt udnyttet, hvor udseende og funktionalitet er med til at bygge på KTI’s identitet. Elever ser sig omgivet af grønne planter. Studierummet skal støtte glæden ved at studere. Den nye funktion er et godt eksempel på fleksibilitet, og hvordan man forandrer ved områdegenbrug.

Nytænkning under brug af bygninger, og hvad der vindes

Tingene kan blive virkelig interessante, når man nytænker, rokerer eksisterende rum, og ombygger. Der skabes værdi når der fokuseres på det store perspektiv og ændringer opstår som optimerer studie- og undervisningsoplevelsen.

KTI's nye arbejdsområder byder på brugervenlig-, attraktiv- og dynamisk vis velkommen til forskellige arbejdsaktiviteter og samvær.