Pilluarit fra MSK og KTI til maskinmesterstuderende 

Ilannguaq P. N. Kristensen, Sisimiut 

En stor tak til BankNordik for deres årlige uddeling af BankNordik Legati -og deres støtte til Grønlands studerende med dette betydningsfulde legat.

Ilannguaq har af BankNordik modtaget bankens fornemme 2022 Legat på 25.000 kr.

Ilannguaq er uddannet elektriker hos KTI Jern & Metal og Peter Pars A/S, Ilulissat. Han er far til 3 børn. BankNordik Legatet er en fantastisk støtte til Ilannguaq's MSk maskinmesterstudier, hvor den månedlige SU støtte på 4700 kr. ikke rækker langt. 

Ilannguaq er med på det første hold af grønlændere, der begynder MSK Maskinmester studier i Sisimiut den 15. august 2022.

Uddannelsen er et samarbejde mellem Teknikimik Ilinniarfik KTI og MSK Maskinmesterskolen København. 

MSK Maskinmester studieforløb - Grønland - Danmark

Ilannguaq's M4 Maskinmesterhold (faglærte med folkeskolebevis) skal studere teori 1 år i Sisimiut, og rejser derefter 1 år til Danmark for yderligere teoretiske og praktiskte studier hos MSK Maskinmesterskolen København. Derefter kommer 6 måneders studier med MSK valgfrie fag, som man håber at bringe til Sisimiut. Maskinmesterstudierne afsluttes i Grønland med 6 måneders praktik og bachelorprojekt.  

BankNordik Legatis betydning for Ilannguaq P.N. Kristensen

BankNordik legati får stor betydning for Ilannguaqs studier. Maskinmesterstudierne kræver bl.a. bærbar PC med specifikke hardware- og software krav, hvilket er en større udgift at anskaffe. Dertil kommer MSK bogpakken for M4 og M5 studieåret i Sisimiut, som beløber sig flere tusinde kroner.

Legatet betyder, at Ilannguaq nu kan erhverve sig både computer og studiebøger, og koncentrere sig om at tjene penge i sommerferien til familiens daglige omkostninger det næste år i Sisimiut.

Maskinmesterens rolle i nutidens samfund: optimering af energi- og transport processer

Maskinmestre spiller en vigtig rolle i nutidens samfund. Deres daglige arbejde er med til at opfylde nogle af vores fremtidsmål for bæredygtig udvikling (Nukissiorfiit, Royal Greenland, Royal Arctic Line, Polar Seafood, Mittarfeqarfiit, Vectrus Services, Sundhedsvæsenet, m.fl.)

Maskinmesteruddannelsen er vital for mange vigtige processer. f.eks. er verdens industrier meget afhængig af søtransport. Transport med skibe er mest med handelsvarer, og skibsfart bruges stadigvæk i stor stil til distribution fra verdens olielagre.

En maskinmester er med til at optimere processer inden for energi- og transport. En kyndig maskinmester kan vurdere om en virksomheds import- og eksportaktiviteter forløber som planlagt.

Maskinmestre sørger for gnidningsløs sejlads ved at holde skibe og maskiner funktionsdygtige og i optimal stand. De tager sig af opgaver, som gør arbejdet ombord på skibe til en sikker arbejdsplads.

Maskinmesterens arbejde har indflydelse på landsøkonomien 

Maskinmestre hjælper gennem deres arbejde med at opretholde et lands planlagte handelsniveau, deres arbejdsområder er med til at booste samfundets behov for innovation, og påvirker dermed samfundets økonomi positivt

En maskinmesters arbejdsfunktioner kan beskrives som en fornem række udbedrende, skabende og vækstforøgende dominobrikker.

MSK Maskinmesterhold Introkursus - Sisimiut 2022 -det er Ilannguaq P. N. Kristensen yderst til venstre. De andre studerende på billedet er fra midten og højre om: Hanseeraq Kreutzmann, Ole Angutinnguaq Jeremiassen, Miki Djurhuus, Kenneth Anders Hegelund